vähäine

From Sanat

vähäine (adv.-a. dem.)

 • (Written Ludic) vähä/ine, -ižen, -št
 • (Southern Ludic) vähä/än’e, -äžen, -št; -äžiin, -äžiid
 • (Middle Ludic) vähä/ine, -ižen, -šte
 • (Northern Ludic) vähä/in’e ~ (N) -ine, -ižen, -št

Translations

 • (Russian) малый
 • (Russian) малое
 • (Russian) малость
 • (Russian) небольшая часть
 • (Russian) чуть-чуть
 • (Russian) маленько
 • (Russian) немножко
 • (Russian) немного
 • (Russian) небольшой
 • (Russian) маленький
 • (Russian) незначительный
 • (Russian) недостаточный
 • (Russian) чуточку
 • (Finnish) vähäinen
 • (Finnish) vähä
 • (Finnish) pieni osa
 • (Finnish) vähäsen
 • (Finnish) hieman
 • (Finnish) pikkusen

Examples

 • (Written Ludic) da salagad vähäine
 • (Russian) и салаки малость
 • (Written Ludic) vähäšt enamb kilometrad
 • (Russian) чуть-чуть больше километра
 • (Southern Ludic) i salagad vähään’e
 • (Russian) и салаки малость
 • (Finnish) ja silakkaa vähäsen

See also