suur’

From Sanat

suur’ (a.)

 • (Written Ludic) suur’, suuren, suurt
 • (Southern Ludic) suu/r’, -ren, -rt; -r’iin, -r’iid
 • (Middle Ludic) suu/ri ~ (V, SP) suu/r’i, -ren, -rte ~ (V) -rd ~ (SP) -rdu; -rid ~ (V) -r’id ~ (TP, SP) -rii
 • (Northern Ludic) suu/r’, -ren, -rd ~ (B, N) -rt; -r’id ~ (Td) -rid ~ (B) -riid

Translations

 • (Russian) большой
 • (Russian) крупный
 • (Russian) великий
 • (Russian) значительный
 • (Russian) обширный
 • (Russian) ёмкий
 • (Russian) обильный
 • (Russian) рослый
 • (Russian) мощный
 • (Finnish) suuri
 • (Finnish) iso

Examples

 • (Written Ludic) suur’ pruaznik
 • (Russian) большой праздник, великий праздник
 • (Written Ludic) suur’ pala leibad
 • (Russian) большой кусок хлеба
 • (Written Ludic) spassibo suur’!
 • (Russian) большое спасибо!
 • (Written Ludic) suur' kird’uttaj 'великий писатель', suur' sorm
 • (Russian) указательный палец руки
 • (Written Ludic) ähkäidukses rodinuze räjähtuz oli ülen suur'
 • (Russian) взрыв, вызванный столкновением, был очень мощным
 • (Written Ludic) suured ikkunad
 • (Russian) большие окна
 • (Written Ludic) Ruočin kuningahiden suured ruadod
 • (Russian) великие деяния шведских королей
 • (Southern Ludic) suur’ sor’m (PN)
 • (Russian) указательный палец
 • (Finnish) etusormi
 • (Southern Ludic) suur’ vez’i (IL)
 • (Russian) половодье
 • (Finnish) korkea vesi, tulva
 • (Southern Ludic) suur’ rubi (KTK)
 • (Russian) (большая) оспа
 • (Finnish) isorokko
 • (Southern Ludic) ül’en suur’ (IL)
 • (Russian) очень большой, огромный, громадный, великан
 • (Finnish) hyvin suuri, valtava, jättiläinen
 • (Southern Ludic) kutt n’inkuu’ne suur’ ogurc om puutunu butilkaha? kirj.
 • (Russian) как такой большой огурец попал в бутылку?
 • (Finnish) miten sellainen iso kurkku on joutunut pulloon?
 • (Southern Ludic) miä duumaan, t’äl’änbaa l’iinob suur’ pagin inker’ikuun, s’etukuun da l’üüd’in kiel’iihe n’iškuu (IL) kirj.
 • (Russian) я думаю, (что) сегодня будет большой разговор и языках ижорцев, сету и люуди
 • (Finnish) minä ajattelen, (että) tänään tulee iso keskustelu inkerikkojen, setukaisten ja lyydin kielestä
 • (Southern Ludic) en’t’ää, mii ol’ii kod’iit, ka ej olnu suur’
 • (Russian) не знаю, сколько было домов, но (деревня) не была большая
 • (Finnish) en tiedä, montako taloa oli, mutta ei ollut iso (kylä)
 • (Southern Ludic) Kol’uu haukaažii suuren palan vauktad l’eibad kirj.
 • (Russian) Колюу откусил большой кусок белого хлеба
 • (Finnish) Koljuu haukkasi suuren palan valkoista leipää
 • (Southern Ludic) edel strojit’ihe suured kod’id
 • (Russian) раньше строили большие дома
 • (Finnish) ennen rakennettiin suuria taloja
 • (Southern Ludic) saraad heil ol’d’ihe suur’ed
 • (Russian) сараи у них были большие
 • (Finnish) sarajat heillä olivat isoja
 • (Southern Ludic) a vot n’ikkomiin pruazdn’ikuon, ku Veder’ist’im da Suur’ pruazdn’ik s’ügüz’il, ol’d’ihe ül’en suured d’armankad (OF) kirj.
 • (Russian) а вот на такие праздники, как Крещение да Великий праздник осенью, были очень большие ярмарки
 • (Finnish) vaan sellaisina juhlina, kuin loppiainen ja suuri juhla syksyllä, oli hyvin suuria markkinoita
 • (Middle Ludic) suuri pruazn’ikke
 • (Russian) великий праздник
 • (Finnish) suuri juhla
 • (Middle Ludic) suured ikkunat (RKS)
 • (Russian) большие окна
 • (Finnish) isot ikkunat
 • (Middle Ludic) suured kapud
 • (Russian) большие картофелины
 • (Finnish) isot perunat
 • (Middle Ludic) suured mötüd
 • (Russian) большие медведи
 • (Finnish) isot karhut
 • (Middle Ludic) suureh čuppuh
 • (Russian) в красный угол
 • (Finnish) ikoninurkkaan

See also