souta

From Sanat

souta (v.)

 • (Written Ludic) sou/ta, -dau, -di
 • (Southern Ludic) sou/ta, -dab, -d’ ~ -d’ii; -taze, -t’ihe
 • (Middle Ludic) sou/ta, -dan
 • (Northern Ludic) sou/tta, -dan, -d’in; -ttau, -t’t’ii

Translations

 • (Russian) грести
 • (Finnish) soutaa

Examples

 • (Written Ludic) souta airoil
 • (Russian) грести вёслами
 • (Southern Ludic) miä soud’iin
 • (Russian) я грёб
 • (Finnish) minä soudin
 • (Middle Ludic) soudan (RKS)
 • (Russian) гребу
 • (Finnish) soudan

See also