pädij

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

pädij (a.)

 • (Written Ludic) pädij, -an, -ad
 • (Northern Ludic) päd’i/i, -jän, -jäd; -jöid

Translations

 • (Russian) подходящий
 • (Russian) годный
 • (Russian) пригодный
 • (Russian) полезный
 • (Finnish) pätevä
 • (Finnish) sopiva
 • (Finnish) kelpaava

Examples

 • (Written Ludic) pädijad sanundad
 • (Russian) полезные фразы

See also