lahd’aks

From Sanat

lahd’aks (KK)

  • (Written Ludic) lahd’aks

Translations

  • (Russian) даром
  • (Russian) безвозмездно
  • (Russian) бесплатно

Examples

  • (Written Ludic) anta lahd’aks
  • (Russian) отдать даром
  • (Written Ludic) suada lahd’aks
  • (Russian) получить бесплатно

See also