istinnoi

From Sanat

istinnoi (a.)

  • (Southern Ludic) ist’inn/ij, -uun, -uud

Translations

  • (Russian) истинный
  • (Finnish) oikea
  • (Finnish) todellinen
  • (Finnish) totinen

Examples

  • (Southern Ludic) no tulob aig, i tul’ii d’o, konz ist’innuud kumardajad rubetaze kumardamahakse Tuatal’e duuhul ist’innuul (ND) kirj.
  • (Russian) но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине (в истинном духе)
  • (Finnish) tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa (totuuden hengessä)

See also