äij

From Sanat

äij (adv.-a.)

 • (Written Ludic) äij, -än, -äd
 • (Southern Ludic) äi ~ äij (LMS 508), äjan, äjad; äjiin, äjiid
 • (Middle Ludic) äij ~ äi ~ äije ~ (Ka) ai, äijän, äijäd
 • (Northern Ludic) äij ~ äi, äijän, äijäd

Translations

 • (Russian) много
 • (Russian) уйма
 • (Russian) многий
 • (Finnish) paljo
 • (Finnish) paljon
 • (Finnish) moni
 • (Finnish) usea

Examples

 • (Written Ludic) äijäd kodid
 • (Russian) многие дома
 • (Written Ludic) häin siädi äijän hüvüt
 • (Russian) он сделал много хорошего
 • (Written Ludic) ku tahtoned hüvin eläda, pidau äij ruata
 • (Russian) если хочешь хорошо жить, надо много работать
 • (Written Ludic) spassiboid ülen äij!
 • (Russian) огромное спасибо!
 • (Written Ludic) äij lapsid
 • (Russian) много детей
 • (Written Ludic) äij kalad
 • (Russian) много рыбы
 • (Southern Ludic) äjiid vuoz’iid!
 • (Russian) многая лета!
 • (Finnish) monia vuosia
 • (Southern Ludic) äj om t’ähkiid
 • (Russian) много колосьев
 • (Finnish) paljon on tähkiä
 • (Southern Ludic) äjiiš d’er’ein’uuš old’ihe omad časounad
 • (Russian) во многих деревнях были свои часовни
 • (Finnish) monissa kylissä oli omia tsasounoja
 • (Southern Ludic) ül’en äi
 • (Russian) очень много, в изобилии
 • (Finnish) hyvin paljon, runsaasti
 • (Southern Ludic) äjat kod’id oma vahnusem perad häjettud
 • (Russian) многие дома по причине старости пропали
 • (Finnish) monet talot ovat vanhenemisen takia hävinneet
 • (Southern Ludic) turbišt äij nouz'ii (LMS 455)
 • (Russian) торфа много поднялось (на поле)
 • (Finnish) turvetta nousi paljon (pellosta)
 • (Southern Ludic) ka s’iid l’ehmad maidod antaze äi
 • (Russian) то тогда коровы молока дадут много
 • (Finnish) niin sitten lehmät antavat paljon maitoa
 • (Southern Ludic) Pit’kaz d’ärves om äi kaluud kirj.
 • (Russian) в Долгом озере много рыб
 • (Finnish) Pitkäjärvessä on paljon kaloja
 • (Southern Ludic) ku tahtuun’ed hüviin el’äda, pidab äi ruata
 • (Russian) если хочешь хорошо жить, надо много работать
 • (Finnish) jos tahdot hyvin elää, pitää tehdä paljon työtä
 • (Southern Ludic) ümbr’i d’ärviiš ol’ii äi suid
 • (Russian) вокруг озёр было много болот
 • (Finnish) ympäri järviä oli paljon soita
 • (Southern Ludic) d’oges ol’ii ül’en äi rakuud
 • (Russian) в реке было очень много раков
 • (Finnish) joessa oli hyvin paljon rapuja
 • (Southern Ludic) äi norkiid uid’ii
 • (Russian) много норок убежало
 • (Finnish) paljon minkkejä pääsi pakoon
 • (Southern Ludic) Hirvd’är’v, ka možet hir’viit s’iid ol’ii äi
 • (Russian) Лосиное озеро, так может лосей там было много
 • (Finnish) Hirvijärvi, niin ehkä hirviä siellä oli paljon
 • (Middle Ludic) (Ka) ai tukkad
 • (Russian) много волос
 • (Finnish) paljon hiuksia
 • (Middle Ludic) (Ka) ai on sanad
 • (Russian) много слов
 • (Finnish) paljon sanoja
 • (Middle Ludic) ülen äi kappud
 • (Russian) очень много картошки
 • (Finnish) hyvin paljon perunaa
 • (Middle Ludic) äi muad, peldod
 • (Russian) много земли, полей
 • (Finnish) paljon maata, peltoja
 • (Middle Ludic) äij halgod
 • (Russian) много дров
 • (Finnish) paljon halkoja
 • (Middle Ludic) äi lindut (RKS)
 • (Russian) много птиц, много дичи
 • (Finnish) paljon lintuja
 • (Middle Ludic) gr’ibad on äij
 • (Russian) грибов много
 • (Finnish) sieniä on paljon
 • (Northern Ludic) šär’giss on äij ruodad
 • (Russian) в плотве много костей
 • (Finnish) särjessä on paljon ruotoja
 • (Northern Ludic) opastajid on äij, a lapsed opastuda ei voida
 • (Russian) учителей много, а дети научиться не могут
 • (Finnish) opettajia on paljon, mutta lapset oppia eivät voi
 • (Northern Ludic) t’äš školass on äij opastujid
 • (Russian) в этой школе много учеников
 • (Finnish) tässä koulussa on paljon oppilaita

See also