FinnFrameNet:Resolve problem

From Sanat

hoitaa

 • Tällainen kustannus on niin korkea, että valtion on se hoidettava.
 • Mutta silloin kun on pakko tehdä jotakin, ylijäämäongelman ratkaisemiseksi, mikä ei ole vain Suomen maatalouden pulma, on se hoidettava siten, ettei siitä tavallinen maanviljelijä, ennen kaikkea pienviljelijä joudu kärsimään.

hoito

 • Keskustan Tuomo Jukarainen puolestaan moitti viranhaltijoita vitkuttelusta vanhenemaan päässeen asian hoidossa ja muistutti, että muotovirheitä tapahtuu edelleen Puumalan päätöksenteossa ja asioiden hoidossa turhan paljon.

käsitellä

 • Ryhmät ovat ilmoittaneet kaupunginhallitukselle, että tämä kysymys on kiireellisesti otettava käsiteltäväksi ja saatava ratkaistuksi.

ratkaista

 • Jugoslavian hallitus sanoi lauantaina, että maan ongelmat voidaan ratkaista vain rauhanomaisilla uudistuksilla.
 • Gorbatshov totesi edelleen uskovansa, että kriisi voidaan ratkaista vain siirtymällä radikaalisti markkinatalouteen.
 • Miten sinä ratkaisisit asian?
 • Edelleen — vaikka sinulla olisi kaikki tieto, olisit opettaja Jumalan armosta, vaikka ratkaisisit syvimmät ongelmat, niin ilman rakkautta tieto paisuttaa — ja kuinka käy silloin, kun tieto katoaa, — katoatko sen mukana.
 • - Pienet asiat voivat ratkaista kaiken.
 • Vähemmän tärkeitä asioita voivat ratkaista puheenjohtaja ja yksi jäsen, kun he ovat yksimielisiä.
 • Jos kerran meillä on hyviä arkkitehtejä, niin kyllä kai he voivat ratkaista rakennusprobleemit itse sillä paikalla, missä rakennusta tarvitaan, ettei tarvitse rakennuksia siirtää pois niiden oikeasta ympäristöstä.
 • Kaiken lisäksi Eestin komitean mukaan Viron Korkeimmalla neuvostolla ei ollut oikeutta ratkaista kansalaisuuskysymystä, koska korkein neuvosto on koottu neuvostomiehityksen aikana ja Neuvostoliiton lain mukaan.
 • Protestanttinen työn arvostus ratkaisee kaiken.
 • Vallitseva kanta ratkaisee ongelman ns. ansaitsemisperiaatteella ( ks. esim. Tepora, Factoring sivullissuojan näkökulmasta.
 • Juuri arvojen aktualisoituminen kontekstissa tekee ratkaisun oikeellisuuden selvittämisen mahdolliseksi: yleisellä tasolla voidaan arvoista olla aina monta mieltä, mutta jossakin konkreettisessa ratkaisutilanteessa on mahdollista selvittää, mikä konkreettinen menettelytapa ratkaisee ongelman järkevällä tavalla.
 • Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ratkaisee kiistan ensi viikolla.
 • Kun TV:n sankarit ratkaisevat ongelmiaan ensisijassa nyrkein ja asein, saartaa helposti samaistuva
 • jotta asiantuntijat voisivat ratkaista vian.
 • Virheellisyyden todistamiseksi oli valituskirjaan liitetty neljän mainitulla alueella asuvan henkilön antamat todistukset, että he olivat äänestäneet listaa n:o 4. Sittenkuin oli toimitettu uusi vaalilippujen tarkastus ja siinä todettu sanotun ehdokaslistan saaneen vain 3 ääntä, oli maaherra ratkaissut asian ja hylännyt valituksen, koska puuttui selvitystä siitä että vaaliviranomaiset olivat menetelleet virheellisesti käsitellessään ja laskiessaan Puolimatkan äänestysalueella äänestäneiden henkilöiden vaalilautakunnan haltuun antamia vaalilppuja.
 • Vasta verrattain myöhään on tiede ratkaissut pulman, todeten, että juuri tuossa on se elin, joka saa ruumiimme pysymään tasapainossa.
 • Omistuksenpidätykseen liittyvien sivullissuojakysymysten ratkaiseminen omistusoikeutta koskevien säännösten nojalla on nähty ongelmalliseksi.
 • Tulevaisuudessa tulee ehkä olemaan mahdollisuuksien rajoissa myös vesikysymyksen ratkaiseminen merivettä suodattamalla.
 • Koska asianomaiset kummaltakin puolelta ovat pyytäneet välimiehiä nyt heti antamaan lausuntonsa siitä, onko vastaajien toimesta painetuilla ja levitetyillä luetteloilla leimatuilla puista vastaujien metsissä merkitystä asianomaisten keskinäiseen oikeudelliseen suhteeseen, ja sellainen lausunto myös näytlää suuressa määrin omiansa olemaan esillä olevaa riita, nttua selvittämään, ovat välimiehet katsoneet täytyvänsä noudattaa tehtyä pyyntöä ja siltä syystä ryhtyä lopullisesti asiaa harkitsemaan, mikäli tämän oikeudellisen kysymyksen ratkaiseminen aihetta antaa.

ratkaisu

 • Jugoslavian armeija on antanut maan johdolle aikaa elokuun puoliväliin asti löytää poliittinen ratkaisu maata ravistelevaan kriisiin, sanoi Jugoslavian puolustusministeri Veljko Kadijevic perjantaina Belgradiin televisiossa.
 • Löytyisikö tästä osoitteesta ratkaisu Ristiinaa vaivaavaan näyttelytilapulaan?

ratketa

 • Nostetaan päällimmäiseksi asiaksi säästäminen, itse voimalakysymys lykätään tuonnemmaksi - ikään kuin asia sillä ratkeaisi.
 • Myös Islannin vastaava kalastuskiista ratkeaisi tässä yhteydessä.
 • ATKilla ongelma ratkeaisi parissa minuutissa, Korhonen sanoi.
 • Tilanne ratkesi siis rauhanomaisesti ja kaikkia osapuolia tyydyttävästi.

selventää

 • Se selventää sitä kauhistavaa seikkaa, että jos punainen terrori keskittyi tappion hetkiin huhtikuussa, valkoisen terrorin huippukohta sattuu vasta voiton jälkeen toukokuulle.

selvittää

 • Hän toteaa, että on kuitenkin inhimillistä, että kokenut työntekijä yritti itse selvittää sen.

???

 • Sensijaan meiltä saattaa yllättäen löytyä vastaus siihen, miksi niin moni suomalainen vierastaa violettia, miksi bleiserin niskalapusta ei enää löydy valmistusmaata tai miksi rakkaudessa pettyneellä ihmisellä on mustat sukat.
 • Olihan se kirja juuri minulle, siinä oli vastaus kaikkeen mitä halusin.
 • Useat ennättävät kuolemaan ilman, että saisivat vastausta tähän perimmäiseen kysymykseen.
 • Haettaessa vastausta tähän kysymykseen on ensiksi pantava merkille, että osallistuminen ehdokkaiden asettamiseen ilmeisesti sisältyy VJ 4 §:n 3 momentissa kaikille kansalaisille » yhtäläisenä » turvattuun oikeuteen.
FEE 
agent (info)
cause (info)
containing_event (info)
duration (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
place (info)
problem (info)
time (info)