FinnFrameNet:Reforming a system

From Sanat

järjestellä toiminta uudelleen

 • Ilmeisesti myös rahalaitosten suunnitelmat järjestellä uudelleen eri tilimuotoja ja niiden korkoja liittyvät osittain uuteen veronhuojenmuslakiesitykseen.
 • Juvan kunta järjestelee uudelleen elinkeinotoimensa ja jakaa vastuita useamman henkilön kesken.
 • Pohjola-yhtiöt järjestelee uudelleen tulosryhmiensä toimintaa.
 • Chicagon uusi pormestari Anton Cermak on lupaustensa mukaisesti ryhtynyt mitä suurimmalla tarmolla järjestelemään uudelleen jättiiäiskaupungin hallintoa, toisin sanoen puhdistamaan sitä epäluotettavista aineksista, jotka ovat peräisin Big Bil Thompsonin hallitusajalta.
 • - Useita tuotelinjoja joudutaan järjestelemään uudelleen.
 • Jos meidän maassamme lähiaikoina ryhdytään järjestelemään uudelleen esim. vapaata kansansivistystyötä, niin siinä yhteydessä olisi mitä edullisin tilaisuus suunnitella koko sen toiminnan järjestämistä, jonka tarkoituksena on työväen yhteiskunnallisten olosuhteiden parantaminen.
 • Runsaan kahden miljoonan markan tulojen menetys pakottaa kunnan järjestelemään uudelleen muun muassa sosiaalitoimen palveluja.
 • Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden Rahasto eli SITRA sai tehtäväkseen järjestellä uudelleen alueellisen pääomasijoitustoiminnan hallinnoinnin, ja siksi SITRA hankki omistukseensa pääosan rahastoja hallinnoivista yrityksistä

kunnostaa

 • Innolla ja harkiten ryhtyi hän kunnostamaan palokuntaansa ja Kuopion palontorjuntaoloja ajan vaatimuksia vastaavalle tasolle.
 • Ensi keinoina ovat neuvonta ja ojennus, ja jos ne eivät tehoa, ympäristölautakunta voi velvoittaa likaajan kunnostamaan jätevesisysteeminsä.

muuttaa

 • Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta tähdensi, että kyse on lainasalkun rakenteen muuttamisesta eikä niinkään lisävelasta.
 • Kysymys yksinkertaisemmasta verotusjärjestelmästä on viime vuosina verokeskustelussa liitetty vaatimuksiin veroasteen alentamisesta, verotuksen rakenteen muuttamisesta ja painopisteen siirtämisestä tuloverotuksesta välilliseen verotukseen.
 • Kati Pulkkinen laajensi elämänkuvaansa ja muutti harjoitteluaan

tehdä uudelleenjärjestely

 • Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että yhteisessä helikopterituotanto-ohjelmassa on tehtävä uudelleenjärjestelyjä taloudellisista syistä.

uudistaa

 • Poliitikot uudistavat kieltä.
 • Edellä sanottu merkitsee, ettei uudentyyppiselle seminaarille ole käyttöä maan oikeustieteellisissä tiedekunnissa, ennen kuin ne uudistavat opiskelujärjestyksensä siten, että jo akateemisessa perustutkinnossa on mahdollista tunkeutua syvälle johonkin alaan tai kysymysryhmään.
 • Kuntien keskusjärjestöt uudistavat talousarvioasetelmamalleja, kunnat kehittävät omaa käytäntöään.
 • Onpa kysymyksenalaista, josko hallitus ollenkaan jättää väkijuomalainsäädännön uudistamisesta esitystä.
 • Parhaillaan valmistellaan kodinhoitolainsäädännön uudistamisesta lausuntoa.
 • Pakollisten kauppayhdistysten lopettamisesta hallitus antoi maaliskuussa 1941 esityksen eduskunnalle, mutta keskuskauppakamarin aloitteesta eräs komitea teki kauppakamarilaitoksen uudistamisesta ehdotuksen, josta liittokin antoi lausuntonsa.

???

 • Konttorin toimintaa järkeistettiin esimerkiksi vuokraamalla katutasosta liiketilaa Kuopion Matkatoimistolle.
 • Siihen päästiin, kun rahoitustuotot kasvoivat, tuotteiden myynti maidontuottajille kehittyi hyvin ja kuljetuksia järkeistettiin: jo 30 prosenttia maidosta kerätään tiloilta yöllä.
 • Euroopan yhteisöjen EY:n komission ehdotus uudistaa maatalouspolitiikkaa niin, että valtion tuki keskitettäisiin pienemmille tiloille on aiheuttanut vilkasta keskustelua.
FEE 
agent (info)
entity (info)
event_description (info)
explanation (info)
final_category (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
purpose (info)