FinnFrameNet:Recording

From Sanat

dokumentoida

 • Kahlasin yhtenä iltana lyriikat läpi ja oikein hätkähdin sitä suorasukaisuutta, jolla Juice on elämäänsä sanoituksissaan dokumentoinut.
 • Hän on dokumentoinut kokemuksiaan Keiteleen ja Kangasniemen ajoilta kirjaksi.
 • Tämän tapauksen on Veijo Meri dokumentoinut historiasarjassaan.
 • Samalla tutkimuskirjallisuuden hallinta dokumentoidaan tavalla, joka heikentää esityksen seurattavuutta.
 • Nyt taiteilijan tuotanto dokumentoidaan sitäkin komeammin.
 • Kuitenkin se onnistuu myös dokumentoimaan kiinnostavasti elokuvan tekoprosessia.
 • Jones kehottaa dokumentoimaan myös pieniä muutoksia kaupunkien lähialueitten kulttuurimaisemassa, esim. talojen purkamiset, uudet tielinjat, antaakseen tulevalle tutkimukselle niin kattavaa aineistoa kuin mahdollista.
 • Tässä suhteessa kokenut televisio-ja elokuvaohjaaja Mann on onnistunut dokumentoimaan juoksuhautojen asemasodan masentuneet mielialat erinomaisen tarkasti.
 • Esitetyt väitteet pyritään yleensä dokumentoimaan tai verifioimaan asianmukaisesti.
 • Sen avulla pyritään dokumentoimaan tämän päivän Suomi jälkipolville.
 • Yksilöllisten korvausten osalta voidaan todeta, että Lapin tuhot dokumentoitiin meillä aikanaan hyvin tarkasti.
 • Näissä esiintymisissä Jarrea avusti 35-henkinen traditionaalista kiinalasta musiikkia soittava orkesteri ja yhteistyön tulokset dokumentoitiin tupla- albumille Concerts In China ( 1982 ).

kirjata

 • Vladimir Zhirinovski puhuu, tiedotusvälineiden edustajat kirjaavat puheet ylös.
 • Kuolinsyyntutkijat kirjaavat syyn lopulta oman vakaumuksensa pohjalta.
 • Latviassa matkustamisen helpottamiseksi tekijät ovat kirjanneet raporttiin omakohtaisia kokemuksiaan maan liikenneyhteyksistä ja yhteydenpidosta latvialaisiin yrityksiin.

kirjata muisti

 • Kyläkokouksessa hän vielä kirjasi muistiin keskustelua Oiva Tyrväisen johtaessa puhetta.
 • David B. kirjasi muistiin unensa ja teki niistä sarjakuvan
 • Tutkijat seurasivat neljän delfiininaaraan synnytystä 24 tuntia vuorokaudessa ja kirjasivat muistiin delfiininaaraiden jokaisen imetyksen ja pinnassakäynnin.

merkitä

 • Toinen oli ajanlasku ja sen muistiin merkitseminen eli kalenteri.

rekisteröidä

 • Se selvittää, mikä Valvontakomissio oli, mitkä olivat sen toimintaperiaatteet, suhteet Suomen hallitukseen, kosketukset yksityisiin kansalaisiin jne. Tiukan asiatiedon rinnalla lukija saa valpassilmäisen sanomalehtimiehen rekisteröimää ajankuvaa jännittäviltä, vaiheikkailta vuosilta.

tallentaa

 • Perjantaina 5. 6. klo 20.55 puolestaan palataan Toivo Kärjen Täysikuu-konserttiin, joka tallennettiin 1983.
 • Isossa kuvassa nähdään analoginen, pehmeästi kaartuva äänikäyrä ja pikkukuvassa 1 ensimmäisen polven karkea digitaaliääni, joka tallennettiin 16 bitin tekniikalla.
 • Lennon vaiheet ja ohjaamon tapahtumat tallentaneet ns. mustat laatikot on kuljetettu Yhdysvaltoihin tutkimuksia varten.
FEE 
agent (info)
degree (info)
instrument (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
phenomenon (info)
place (info)
purpose (info)
time (info)