FinnFrameNet:Purpose

From Sanat

ainoa tavoite

 • Meyerin mukaan hallitus saavutti tavoitteensa valmistettuaan, ettei monipuolueneuvosto korvaa nykyistä hallitusta tai ettei se pääse määräämään turvallisuusjoukoista.
 • - Työnantaja on saanut ensimmäisen tavoitteensa toteutetuksi.
 • Tietoja alettiin koota tavoitteena julkaista kirja itsenäisyyden juhlavuonna ja valtavasta työmäärästä huolimatta se onnistui.
 • Kevään aikana käytävissä neuvotteluissa on tavoitteena selkeyttää alennuskäytäntöä ja sen valvontaa yli 30-vuotiailla opiskelijoilla niin, että alennusta voisivat käyttää ainostaan siihen todella oikeutetut.
 • Ensi vuonna on tavoitteena liittää lajien koulutus- ja valmennusleirejä alueen leirien yhteyteen niin, että kaikki " halukkaat " lajit pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään KaSLin tarjoamat mahdollisuudet
 • Maailmanmestarin ainoa tavoite oli varmistaa paikka olympiajoukkueessa.
 • MM-Tokio on ollut Tikkasen ainoa tavoite aina viime syksystä saakka.
 • Hänen tavoitteensa Torontossa oli selvitä kuuden parhaan joukkoon.
 • Wemhoff-tapauksessa ( 27. 6. 1968 A / 7 27 ) Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ( EIT ) katsoi, että ranskankielisen tekstin mukainen tulkinta oli parhaiten omiaan edistämään sopimuksen tavoitteen saavuttamista ja sen tarkoituksen toteuttamista.
 • Kokouksen noin 700 osallistujan tavoitteena on laatia kuuden kohdan suunnitelma, jolla kommunistipuolue herätetään jälleen henkiin.
 • Hiihdossa jäätiin 500 osallistujan tavoitteesta, mutta 150 hiihtäjän minimitavoite ylitettiin sen verran selvästi, että tapahtuma uusitaan ensi talvena.
 • De Klerk sanoi hallituksen tavoitteena olevan, että paikallisissa hallintoelimissä on kaikkien rotujen edustajia.
 • Toimikunnassa mukana oleva MTK:n toiminnanjohtaja Markku Nevala kertoi, että Urosen tavoitteena on jatkaa lain voimassaoloa vuodella eli laki olisi vielä voimassa vielä vuoden 1996 puolella.
 • Valmentajat ovat yhtä mieltä siitä, ettei alkuperäistä neljän MM-mitalin tavoitetta ole tarpeen tässä vaiheessa muutella.

päämäärä

 • Aho pääsi päämääräänsä, vaikka joutuikin välillä selittelemään sanojaan: Pääjohtaja Rolf Kullberg ilmoitti siirtyvänsä eläkkeelle.
 • Tosiasiassa nämä retket palvelivat vain hänen suurta päämääräänsä.
 • Tämä vastannee myös esitöiden mukaan lainsäätäjän päämääriä.
 • Järjestö perustettiin edistämään kaikkia näitä päämääriä.
 • Hänen päämääränsä on tyydyttää herkkusuu-isäntänsä, jonka, nauttiakseen annoksestaan, on parempi olla lähemmin tutustumatta tähän kuuluun ranskalaiseen keittiöön.
 • Ensimmäinen taistelukosketus oli sitten hänen päämääränsä.

tarkoitus

 • Oikeastaan vasta kun näytelmän filmillinen osuus alkoi, ja nuori runoilija lähti suurelle seikkailulleen metsään, alkoi kirjailijan tarkoitus tulla ilmi.
 • Kalenterin saksan- ja englanninkielisestä liike- ja toimialaluettelosta päättäen näyttää kustantajan tarkoitus olevan koettaa levittää sitä myöskin ulkomaille.
 • » Oliko herroilla tarkoitus tulla minulle vakuutusta tarjoamaan? »
 • Koska ei ollut edes väitetty asianosaisten tarkoituksena olleen, että A saisi ilman tilivelvollisuutta yksin hoitaa tilaa, ja kun A ei ollut näyttänyt, että tilan tuotto olisi kokonaisuudessaan mennyt tilan hyväksi eikä myöskään, että B olisi luopunut oikeudesta vaatia osuuttaan tilan tuotosta, A velvoitettiin tekemään B:lle tili.
 • 1973 Egypti ja Syyria aloittivat yllätyshyökkäyksen Israelia vastaan tarkoituksena vallata miehitetyt alueet takaisin.
 • Yrityskiinnityslain tarkoitus on ollut yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen.
 • Amazonia Viva -konsertin tarkoitus on kiinnittää huomiota Amazonin alueen säilyttämiselle.
 • Syyttäjä Krylenko korosti tribunaalille, ettei tuomioiden tarkoitus saa olla kosto.
 • Sehän oli myöskin keväällä pidetyn kokouksen tarkoitus.
 • Kaiken elämän tarkoituksena on kehitys: paremman fyysillisen ruumiin, herkemmän tunne-elämän, terävämmän ajatuskyvyn ja täydellisemmän moraalin saavuttaminen, mikä kaikki vaatii jatkuvaa voimien harjoittamista, tietojen, taitojen ja kokemusten hankkimista.
 • Kyllä kai elämän tarkoituksena on elää ja toimia niin, että voisin mahdollisimman hyvin täyttää Jumalan antaman elämäntehtävän.
 • Todellisen elämän tarkoituksena on tehdä kaikki ihmiset, ainoat olennot, joilla on sielu, henkisemmiksi.

tavoite

 • Tavoitteena oli MM-kisarajan lisäksi selvittää elimistön vireys rankan leirin jälkeen.
 • Kuinka eduskunta voi tuota tavoitetta järkevästi edistää?
 • Maarianhaminalaiset matkailuviranomaiset pitivät näin korkeaa tavoitetta haihatteluna.
 • Tuon oikeuden turvaaminen oli 6 artiklan tavoite ja tarkoitus.
 • Voiton jälkeen Haapalainen ja Suutari-Jääskö saattoivat todeta, että heillä on urallaan enää yksi tavoite saavuttamatta.
 • - Nykyisillä tavoitteilla maataloutemme romahtaa Euroopan Liitossa aika nopeasti, sanoo Länsi-Suomen taloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja Hannu Katajamäki.
 • Oppositio ahdisteli hallitusta Suomen EY-jäsenneuvottelujen tavoitteilla ja talouspolitiikalla.
 • Tanskassa ja Norjassa tavoitteeseen pyrittiin kouluopetuksen avulla, joka Tanskassa alkoi vuonna 1739 ja Norjassa pari vuotta myöhemmin.
 • Yhdyskuntapalvelun kokeiluluonteinen käyttöönotto kytketään sitä koskevassa hallituksen esityksessä rikoslain kokonaisuudistuksen yhtenä keskeisimmistä pidettyyn tavoitteeseen, vankeusrangaistuksen käytön vähentämiseen.
 • UuKoon tavoite onkin ottaa pisteitä siihen malliin, että lohkon kakkostilalla komeilee joukkueen nimi, kun sarja päättyy.
 • Paikallisyhdistyksiä on nyt perustettu ' kymmenkunta, ja tämän vuoden tavoite on noin 50 kuluttajayhdistystä.
 • Yhdysvaltalaisen Miian Haunerin tutkimuksen tavoite on selvittää, miten brittiläisen maantieteilijän Sir John Halford Mackinderin ' sydänmaateoria ' ( Heartland ) vuodelta 1904 soveltuu Venäjän laajentumisvaiheen ja Neuvostoliiton kehityksen selittämiseen.
 • Jurvasen tavoite ei ole enempää eikä vähempää kuin naisten mestaruus.
 • Kunnan tavoitteet ovat laajemmat ja yleisemmät
 • Tulevalla kaudella Pirhosen tavoitteet ovat vieläkin korkeammalla.
 • - Meidän tavoitteemme on voitto, Euroopan mestaruus.
 • - Kunnan säilyttäminen itsenäisenä on edelleen meidän tavoitteemme, mutta yhteistyötä voisi muuten lisätä.
 • - Meidän tavoitteemme on, että nykyinen rataverkko Joensuu-Seinäjoki-linjan eteläpuolella saadaan siihen kuntoon, että suurnopeusjunat voivat sillä liikennöidä.
 • Meidän tavoitteemme on enää paikka UEFA-cupissa sekä menestyminen omassa cupissamme.
 • Kiesvaaran mukaan yrityksen tavoitteet ovat korkealla.
 • Tulevan yrityksen tavoitteet ovat vielä paljon korkeammalla.
 • Tämä herättää kysymyksiä, kun otetaan huomioon tutkimuksen tavoite.
 • Yksi Cohenin vierailun tavoitteista on saada lisäselvitystä noin 2 000: n Vietnamin sodassa kadonneen amerikkalaisen sotilaan kohtalosta.
 • Jos pystymme metsätaloudelliset tavoitteemme täyttämään, avaamme samalla oven paremmille päiville.
 • Pääministeri Major huomautti, että liittoutuman tavoitteet eivät mene pitemmälle kuin YK:n turvallisuusneuvosto on valtuuttanut.
 • Jatkossakin Niemisen tavoitteet ovat arvokisoissa.
 • Argumentoinnin tavoite onkin Aarniolle leimallisesti teoreettinen: pyritään häivyttämään auditoriossa ehkä vallinnut erimielisyys perustellusta ratkaisuehdotuksesta.
 • - Meidän tavoitteemme oli voittaa kultaa.

???

 • Vielä vuoteessaan nuori miniä jatkoi hiljaista suunnitteluaan ja ajatteli, kuinka toisenlaisia monet Juurakkoniemet tässä maassa olisivat, jos olisi enemmän maauskoa, enemmän rohkeutta ja yritteliäisyyttä.
 • Johnson suunnittelee kilpailemista helmikuun puolivälissä Los Angelesissa.
 • Artikkelit ovat uudelleenjulkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa paikoin vaikeasti jäljitettävän artikkelikirjallisuuden saatavuutta.
FEE 
agent (info)
descriptor (info)
domain (info)
goal (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
restrictor (info)
time (info)
value (info)