FinnFrameNet:Preliminaries

From Sanat

alustava

 • Puhumattakaan siitä, että kukin puulaji olisi oikealla paikallaan ja jokainen hehtaari oikein käytetty, on omissa metsissämme nykyään suorastaan alustavaa työtä paljon enemmän kuin normaalinen kierto edellyttäisi.

esivalmistelu

 • Pöytäkirja palvelee eräänlaisena oikeudenkäynnin esivalmisteluna, koska siitä on käytävä ilmi kummankin osapuolen mielipide neuvottelun kohteena olevasta erimielisyydestä ( jolle asiassa ole päästy sopimukseen ).
 • Tämän rohkean operaation esivalmisteluna sain tehtäväkseni koota kaikki mahdolliset miehet Tornion ympäristöstä ja organisoida ne yllätykselliseen hyökkäykseen saksalaisia vastaan.
 • Tarkastellessamme \Yaliinin elämäntyötä toteamme, että hän piti itse matkojaan vasta esivalmisteluna varsinaisten tehtäviensä suorittami scen.
 • Kirjeenvaihto on luonnollisesti ollut esivalmisteluna myöhemmin tapahtuvaa asiamiehen matkaa varten.
 • Kun kaikki tarkastuttajat eivät liene täysin selvillä siitä, minkälaista aineistoa ja mitä esivalmisteluja tarkastus vaatii, selvitettäköön tässä hieman lähemmin näitä asioita.
 • Kun lukee ylläesitetyn vastauksen kysymykseen, asia tuntuu päivänselvälle, mutta uskomme, että jos asia olisi ilman esivalmisteluja esitetty melkeinpä kenelle alamme ammattimiehelle tahansa, olisi päätelty syyn olevan paperissa, jonka olisi otaksuttu olleen erilaista eri osissa painosta, koska kerran väri koko painoksessa on otettu samasta tölkistä.

perusta

 • Mutta ennen rakentamista kaivoivat he perustan ja tekivät kivijalan, jonka päälle talo pystytettiin.
 • Mikäli ulosmittausta ei peruuteta, valituksen johdosta kumota, tai ulosmittaus raukea ulosottointerventionin tai vilpittömässä mielessä olevan kolmannen miehen omaisuuteen saavuttaman oikeuden vuoksi, muodostaa muodollisessa suhteessa puutteellinenkin ulosmittaus perustan enemmälle täytäntöönpanolle ja velkojan suorituksen saannille.

valmisteleva

 • Maatalousnäyttelyä valmistelevaan kokoukseen valittiin edustajiksi Arvi Ahvenainen ja Helmi Freyberg.
 • Mikkelin Kesän valmistelevaan kokoukseen osallistui musiikinopettaja Raimo Saari ( etualalla, sekä takana vasemmalla ) professori Erik Cronvall, maisteri Aune Söderman ja säveltäjä Ahti Sonninen.

valmistelu

 • - Meillä oli katettu loistelias pöytä, mutta valitettavasti lama näyttää nyt purevan kultuuripuolellakin, sanoo valmisteluja tehnyt opettaja Yrjö Leppänen.
 • Neuvotteluja ja muita valmisteluja voidaan kuitenkin hoitaa sitä ennenkin.
FEE 
agent (info)
degree (info)
preparatory_act (info)
purpose (info)
time (info)