FinnFrameNet:Organization

From Sanat

järjestö

  • Kriisiryhmä on kansainvälinen järjestö, joka kerää itsenäisesti tietoa maailman kriisipesäkkeistä ja julkistaa usein hyvinkin kriittisiä arvioita kansainvälisen yhteisön toiminnasta.
  • Kansainvälinen historian opiskelijoiden järjestö on perustettu
  • Öjyn hinnan viime viikot jatkunut nousuralli on heijastanut pelkoja siitä, että öljynviejämaiden järjestö Opec jatkaa tuotannon supistuksiaan vielä maaliskuun jälkeenkin.
  • Hajotetun kaartin tilalle he perustivat salaisia järjestöjä, joiden tarkoituksena oli avustaa Venäjän ( tsaarinhallituksen vastaista ) vallankumousta toimittamalla rahaa, aseita ja räjähdysaineita Rajajoen itäpuolelle ja ryhtyä sen puhjettua aseelliseen taisteluun Suomen viranomaisia vastaan.
  • Tässä tarkoituksessa suomalaiset nationalistit perustivat paikallisesta karjalaisväestöstä kapinallisia järjestöjä.
  • » Hyvityksen vähimmäismääränä pidettävä tekijänoikeutta valvovien järjestöjen sopimien korvausperusteiden mukaista korvausta... »
  • Italiassa yksityisillä kouluilla, erityisesti uskonnollisten järjestöjen ylläpitämillä on peruskouluvaiheessa poikkeuksellisen merkittävä asema.

organisaatio

  • Yrityksen on pakko olla oppiva organisaatio tai muuten se menee konkurssiin, tunnustaa Laine.
  • Valtion taloudellisen välitystoiminnan organisaatio ja funktiot muodostavat jo kysymyksen sinänsä.
FEE 
descriptor (info)
members (info)
name (info)
organization (info)
purpose (info)