FinnFrameNet:Mention

From Sanat

maininnut,

 • Liikeyritykset A ja B olivat neuvotelleet tuotteen valmistusta ja myyntiä koskevasta yhteistyöstä ja A oli kirjeellä vahvistanut sopimuksen tehdyksi ja siinä maininnut sen sisällön.
 • 52. Hyvönen, mt. 1973, s. 118. — Heikkilä on maininnut, ettei Mannerille enää kerrottu tuolloin kaikista puoluetta koskevista asioista.
 • Kumpikaan ei kuitenkaan maininnut keinoja, joilla Neuvostoliittoa autettaisiin.
 • Tshuglasov ei kuitenkaan maininnut nimiä tai muita yksityiskohtia.

mainita

 • Edellä mainitsin, että tekijä ei ole kiinnostunut teon käsitteestä.
 • Kuten alussa mainitsin, Takin kirja on tarkoitettu irtaimen vuokraa koskevaksi yleisesitykseksi.
 • Tänään vastaava tarve, jonka Bonsdorff mainitsi myös matkalupaa anoessaan — on normaali ja itsestään selvä, ehkä eniten juuri niille luonnontutkijoille, joiden tutkimuskohteet eivät ole paikkoihin sidoksissa, mutta 1800-luvun alkupuolella se näytti vielä poikkeukselliselta.
 • Hän puuttui myös saksalaisten rotuoppiin ja mainitsi juutalaisten määrittelyn.
 • Ilmoittajan täytyy mainita oma nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.
 • Erikseen haluan mainita kaksi traagisesti kuolleen vallankumouksen suurmiehen elämää
 • Vertailukohteina hän mainitsee tapahtumat Englannissa ja Espanjassa.
 • Ensiesimerkkinä Marttila mainitsee ajankäytön.
 • Ja samassa Siiri kuuli kolmannenkin henkilön mainitsevan nimeään.
 • — Oletteko milloinkaan kuullut hänen mainitsevan nimeä Crozier?
 • Kuulin heidän mainitsevan jotakin rahoista.
 • Luetellessaan niitä seikkoja, jotka vaikuttavat perimän lisäksi seksuaalisuuteemme, Lehmuskoski mainitsi äiti-lapsisuhteen ja kasvatuksen.
 • Hän mainitsi tehdasurakan yhtenä esimerkkinä Suomen ja arabimaiden mahdollisista yhteistyöhankkeista.
 • Minä mainitsin nimeni ja lisäsin, että olin matkalla Belfastiin asioissa.
 • — Te kuulitte ehtoni, minä mainitsin hinnan...
 • Mainitessaan aiheensa tuumimme mielessämme, toisiko hän esille sen suomalaisen kirjailijan ja sen teoksen, joka allekirjoittaneen vaatimattomasta mielestä parhaiten edustaa tämän keinon käyttämistä taideteoksen elävöittäjänä.
 • Asiallisesti tekijä tässä kritiikissä on oikeassa, koska Haatajan mainittu selitys on kaukaa haettu ja keinotekoinen, eikä sitä voidakaan pitää hyväksyttävänä.
 • Kiinalaisena ehdokkaana on viime vuosina mainittu mm. nuori kapinallinen Bei Dao, joka maanpakolaisuudessa on kääntänyt ruotsalaisen Tomas Tranströmerin runoja.

???

 • Heille radioissa, sanomalehdissä ja yksityisissä kirjeissäkin usein tyrkytetyt sankari-ihailut eivät mitenkään mahdu heidän kalloonsa, koska he omakohtaisesti tietävät ja tuntevat, millaista on sankaruus saduissa ja millaista todellisuudessal. l Mainitsin tämän siksi, ettei täältä kotirintamalta enää erehdyttäisi viikosta viikkoon latelemaan ihailevia sankariloruja reiluille rintamamiehillemme.
 • Niinpä hän ei mainitse Marxia ja Engelsiä koskevia, aiheeseen liittyviä uusia perusteoksia, mm. Richard HÖHNin kirjaa Sozialismus und Heer I ( 1963 ) ja Wolfram Wet- TEn suppeata mutta taitavasti laadittua tutkimusta Kriegstheorien der deutschen Sozialisten ( 1971 ).
 • Kohdasta 2 puuttuu nähdäkseni lääkinnöllinen hoito, silloin kun se on pakkohoidon ( tai tosiasiallisen pakkohoidon ) luonteista; tekijä tosin viittaa tähän mahdollisuuteen huumausaineiden käytön dekriminalisointia koskevassa kohdassa.
 • ( Hinkkanen viittaa tähän mahdollisuuteen itse kirjoituksensa lopussa ).
 • Vanhin asiasta säilynyt dokumentti on Riian käsityöläisten ja kaupunginneuvoston jäsenten vuonna 1242 Lyypekkiin lähettämä kirje, jossa he ilmaisevat kaupunkilaisten pelkäävän jälleen uusia tulvia.
 • Radio ei kertonut sitä, milloin kokous järjestettiin.
 • Hän ei halunnut mainita kuntia nimeltä, mutta kertoi, että toisesta on puolet ja toisesta kolmasosa muuttanut kaupunkiin.
 • Cox ei halunnut mainita summaa, mutta kysymyksessä lienee kuitenkin suuret rahat, tuskin tällaiset nimikuulut ammattilaisseurat muuten olisivat saapuneetkaan.
FEE 
communicator (info)
containing_event (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
message (info)
purpose (info)
reason (info)
speaker (info)
specified_content (info)
specified_entity (info)
time (info)