FinnFrameNet:Mention

  From Sanat

  maininnut,

  • Liikeyritykset A ja B olivat neuvotelleet tuotteen valmistusta ja myyntiä koskevasta yhteistyöstä ja A oli kirjeellä vahvistanut sopimuksen tehdyksi ja siinä maininnut sen sisällön.
  • 52. Hyvönen, mt. 1973, s. 118. — Heikkilä on maininnut, ettei Mannerille enää kerrottu tuolloin kaikista puoluetta koskevista asioista.
  • Kumpikaan ei kuitenkaan maininnut keinoja, joilla Neuvostoliittoa autettaisiin.
  • Tshuglasov ei kuitenkaan maininnut nimiä tai muita yksityiskohtia.

  mainita

  • Edellä mainitsin, että tekijä ei ole kiinnostunut teon käsitteestä.
  • Kuten alussa mainitsin, Takin kirja on tarkoitettu irtaimen vuokraa koskevaksi yleisesitykseksi.
  • Tänään vastaava tarve, jonka Bonsdorff mainitsi myös matkalupaa anoessaan — on normaali ja itsestään selvä, ehkä eniten juuri niille luonnontutkijoille, joiden tutkimuskohteet eivät ole paikkoihin sidoksissa, mutta 1800-luvun alkupuolella se näytti vielä poikkeukselliselta.
  • Hän puuttui myös saksalaisten rotuoppiin ja mainitsi juutalaisten määrittelyn.
  • Ilmoittajan täytyy mainita oma nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.
  • Erikseen haluan mainita kaksi traagisesti kuolleen vallankumouksen suurmiehen elämää
  • Vertailukohteina hän mainitsee tapahtumat Englannissa ja Espanjassa.
  • Ensiesimerkkinä Marttila mainitsee ajankäytön.
  • Ja samassa Siiri kuuli kolmannenkin henkilön mainitsevan nimeään.
  • — Oletteko milloinkaan kuullut hänen mainitsevan nimeä Crozier?
  • Kuulin heidän mainitsevan jotakin rahoista.
  • Luetellessaan niitä seikkoja, jotka vaikuttavat perimän lisäksi seksuaalisuuteemme, Lehmuskoski mainitsi äiti-lapsisuhteen ja kasvatuksen.
  • Hän mainitsi tehdasurakan yhtenä esimerkkinä Suomen ja arabimaiden mahdollisista yhteistyöhankkeista.
  • Minä mainitsin nimeni ja lisäsin, että olin matkalla Belfastiin asioissa.
  • — Te kuulitte ehtoni, minä mainitsin hinnan...
  • Mainitessaan aiheensa tuumimme mielessämme, toisiko hän esille sen suomalaisen kirjailijan ja sen teoksen, joka allekirjoittaneen vaatimattomasta mielestä parhaiten edustaa tämän keinon käyttämistä taideteoksen elävöittäjänä.
  • Asiallisesti tekijä tässä kritiikissä on oikeassa, koska Haatajan mainittu selitys on kaukaa haettu ja keinotekoinen, eikä sitä voidakaan pitää hyväksyttävänä.
  • Kiinalaisena ehdokkaana on viime vuosina mainittu mm. nuori kapinallinen Bei Dao, joka maanpakolaisuudessa on kääntänyt ruotsalaisen Tomas Tranströmerin runoja.

  ???

  • Heille radioissa, sanomalehdissä ja yksityisissä kirjeissäkin usein tyrkytetyt sankari-ihailut eivät mitenkään mahdu heidän kalloonsa, koska he omakohtaisesti tietävät ja tuntevat, millaista on sankaruus saduissa ja millaista todellisuudessal. l Mainitsin tämän siksi, ettei täältä kotirintamalta enää erehdyttäisi viikosta viikkoon latelemaan ihailevia sankariloruja reiluille rintamamiehillemme.
  • Niinpä hän ei mainitse Marxia ja Engelsiä koskevia, aiheeseen liittyviä uusia perusteoksia, mm. Richard HÖHNin kirjaa Sozialismus und Heer I ( 1963 ) ja Wolfram Wet- TEn suppeata mutta taitavasti laadittua tutkimusta Kriegstheorien der deutschen Sozialisten ( 1971 ).
  • Kohdasta 2 puuttuu nähdäkseni lääkinnöllinen hoito, silloin kun se on pakkohoidon ( tai tosiasiallisen pakkohoidon ) luonteista; tekijä tosin viittaa tähän mahdollisuuteen huumausaineiden käytön dekriminalisointia koskevassa kohdassa.
  • ( Hinkkanen viittaa tähän mahdollisuuteen itse kirjoituksensa lopussa ).
  • Vanhin asiasta säilynyt dokumentti on Riian käsityöläisten ja kaupunginneuvoston jäsenten vuonna 1242 Lyypekkiin lähettämä kirje, jossa he ilmaisevat kaupunkilaisten pelkäävän jälleen uusia tulvia.
  • Radio ei kertonut sitä, milloin kokous järjestettiin.
  • Hän ei halunnut mainita kuntia nimeltä, mutta kertoi, että toisesta on puolet ja toisesta kolmasosa muuttanut kaupunkiin.
  • Cox ei halunnut mainita summaa, mutta kysymyksessä lienee kuitenkin suuret rahat, tuskin tällaiset nimikuulut ammattilaisseurat muuten olisivat saapuneetkaan.
  FEE 
  communicator (info)
  containing_event (info)
  manner (info)
  means (info)
  medium (info)
  message (info)
  purpose (info)
  reason (info)
  speaker (info)
  specified_content (info)
  specified_entity (info)
  time (info)