FinnFrameNet:Meet specifications

From Sanat

täyttyä

  • Ei ole tässä minun asiani arvostella, onko vapaakirkossa liittoja liikaa, mutta se, joka on todella työssä mukana ollut, tietää, että Varhaisnuorisoliitto täytti huutavan kipeän tarpeen.
  • Nämä vaatimukset täyttyvät kiitettävästi.

täyttää

  • Hän oli perinpohjin valmistautunut ammattiinsa niin tietopuolisesti kuin käytännöllisestikin ja täytti tinkimättä tehtävänsä.
  • Mutta osuustoimintahengen ja jäsenuskollisuuden ylläpitämiseksi on myöskin osuuskunnan alistuttava moniin velvollisuuksiin, joiden täyttämistä jäsen taas on oikeutettu vaatimaan.
  • Mutta hän johti maan rauhan kannalle asettumista ja siinä vaadittavien sitoumusten täyttämistä ehdottomuutta vaatien, hellittämättä ja määrätietoisesti.
  • Ilmoitus täytti lain 7 §:n vaatimukset ohjeiden antamisesta irtisanomisen aiheuttamista toimenpiteistä, joten työntekijän olisi tullut panna kanteensa vireille lain 16 §:n 2 momentin mukaisessa määräajassa.
  • Siltä tiedot siirretään tietokoneelle, joka sitten etsii toistensa toiveet täyttävät kirjeystävät.

???

  • Määräaikaan mennessä virkaa haki kuusi henkilöä, joista neljän koulutus vastasi pätevyysvaatimuksia.
FEE 
agent (info)
degree (info)
entity (info)
event (info)
standard (info)