FinnFrameNet:Means

From Sanat

lähestymistapa

 • Savolaisen lähestymistavassa yhdistyy hallitsemisjärjestelmän kokonaisuuden ja sen sisällä yhdessä hallintoyksikössä toimivien yksilöiden sosiaalisen vuorovaikutuksen ja poliittishallinnollisten tehtävien merkitys sekä hallitsemisen että hallinnon toimivuuden ylläpidon kannalta.
 • 15 Kettusen lähestymistavassa saavat todellista merkitystä vain nuo " kokemukset ".
 • Se ilmenee tieteellisessä lähestymistavassa, hallitsevassa horisontissa ja metodisissa valinnoissa.
 • Erilaisten lähestymistapojen yhteensovittaminen on johtanut kuitenkin jonkinasteiseen epätasaisuuteen.
 • Jälkimmäiset olivat hänen mukaansa monitieteisten lähestymistapojen potentiaalisia ehdokkaita.
 • Ehkä omaksi yllätykseksemmekin huomasimme, etteivät miehet ja heidän lähestymistapansa niin kovin erilaisia olekaan.
 • Radioteatterista televisioon siirtynyt nuori Kristiina Repo on selvinnyt erinomaisesti hypystään outoon välineeseen ja onnistunut hienosti ohjauksessaan: hänen lähestymistapansa osoittaa paitsi raikasta tapaa katsella asioita myös yllättävää elämän ymmärtämistä.
 • Vaikka Waltari opiskeli sivuaineena talousoppia, hänen lähestymistapansa käsittää niin laajan joukon talouskysymyksiä, ettei Waltari Kanniaisen mukaan ole voinut oivalluksiaan keneltäkään opettajalta saada.
 • Pääosin kysymys on ollut kuitenkin muusta kuin oikeudellisesta lähestymistavasta.
 • Koska kuitenkin sanottu puute, jos sellaisesta yleensä tässä asiayhteydessä on oikein puhua, on seurausta tekijän valitsemasta lähestymistavasta ja hänen oikeusteoreettisista perusoletuksistaan, sivuutan asian tässä kohden ja palaan siihen myöhemmässä vaiheessa uudelleen.

mikään tapa

 • Puuttumatta tässä tarkemmin niihin ongelmiin, joita kriteerien määritteleminen tällöin tuottaa, voi vain todeta, että aatehistorian tarkasteluun lienee löydettävissä vähemmänkin subjektiivisia tapoja.
 • Mikäli EES-sopimus toteutuu luotaneen Suomessa yksinkertaisia tapoja EY-tuomioistuimen ja mahdollisesti perustettavan EES-tuomioistuimen ennakkopäätösten saamiseksi jokaisen lakimiehen ulottuville.
 • Hyötypuolelle on kertynyt paitsi taloudellisen ajattelun voimistumista, myös uusia tapoja ratkaista joitakin pulmia.
 • Sen sijaan tuntuisi hyvin luontevalta, että 1560-luvun alun juhlallisuuksissa, joissa mm. kreivin- ja vapaaherranarvojen luomisella ja kaikilla mahdollisilla tavoilla haluttiin korostaa nuoren dynastian arvoa, olisi käytetty jo olemassaolevaa, Novgorodissa syntynyttä ja sikäläistä mongolien vastaista taistelua kuvaavaa vaakunaa osoittamaan valtakunnan laajenemista ja ekspansiosuuntaa.
 • - Samaan tavoitteeseen voidaan päästä useilla eri tavoilla ja toisaalta tietty, kasvatuksen vaikutuksesta tai siitä huolimatta ilmenevä erilaisuus on arvo sinänsä.
 • Siksi on sekä historia, siihen kohdistuva tutkimus että näiden kahden suhde käsitteellistettävä uudella tavalla.

???

 • Amerikkalaisethan ovat taipuvaisia näkemään Nikolai I:n aikaisessa byrokratiassa hyviäkin puolia; he katsovat että muodollisten menettelytapojen ja järkevän organisaation luominen oli välttämätöntä pohjustettaessa suuria reformeja.
 • EU-vastustajien keulakuvaksi nousseen Paavo Väyrysen menettelytapojen ymmärtäminen on vaikeaa.
FEE 
agent (info)
descriptor (info)
manner (info)
means (info)
purpose (info)