FinnFrameNet:Judgment

From Sanat

arvostaa

 • Siellä näyttelemässäkin käynyt kuopiolainen Juha Laukkanen sanoo, että pihkovalaiset arvostavat kirkkoja, mutta niitä on niin paljon, et-
 • Jokainen aistii, miten australialaiset arvostavat uintia, Dolan kehui.
 • Me arvostamme mennyttä tietääksemme paikkamme, mutta kehityksen eturintamassa kulkevan myyntimiehen katse tähyää tulevaisuuteen niin omassa työssään kuin järjestötoiminnassaan ", puhuja huomautti edelleen.
 • Minä arvostan avoimuutta ja suoruutta, sanoi Tuomi.
 • Minä arvostan laulajaa, joka osaa asettua samalle tasolle yleisönsä kanssa; sehän hänen palkkansa maksaa.
 • Minä arvostan teitä niin korkealle.
 • Kauppa kävi kohtuullisen hyvin eli kaupunkilaiset arvostivat Marskia.
 • Ja he arvostivat sitä suuresti, ja pukkikin sai kyllä sen tuntea.
 • Monet länsieurooppalaiset arvostivat sitä, että terroristit horjuttivat teoillaan itsevaltiutta.
 • Venäläiset arvostivat Mannerheimia siksi, ettei hän totellut saksalaisia muun muassa Leningradin piintyksessä.
 • Sen vanhemmat jäsenet arvostivat häntä.
 • - Presidentti arvostaa suuresti sitä, että kirkko oli niin selkeästi vaikeina aikoina ahdistuksessa olleiden ihmisten kanssa.
 • Heikki Prepula, Tiina Reunanen, Seppo Renvall, Mika Taanila ja Vertti Teräsvuori saivat pyynnön valita muutama, mieluiten kotimainen elokuva, jota he arvostavat.
 • Saksalaiset arvostavat liittopresidenttiään Richard von Weizsäckeriä, jonka toinen ja viimeinen virkakausi päättyy ensi vuonna.
 • Suomelaiset miehet arvostavat terveyttä, mutta eivät erityisen aktiivisesti toimi terveytensä hyväksi.
 • Jos me arvostamme itseämme niin vähän, ettemme edes pidä omasta kielestämme, meidän on turha haaveilla yhteishengen luomisesta ja laman kukistamisesta.
 • Me hevosen ystävät arvostamme hevosta sen nykyisessä tehtävässä.
 • Toimintaamme ovat arvostaneet myös lääkärit ja se on otettu hyvin vastaan myös läänintasolla, sanoo Konttinen.
 • Joku arvostaa siisteyttä, joku ranskalaista ruokaa.
 • Marko Hammar arvostaa työpaikkaansa todella paljon, sillä hän jätti muun muassa Mr Skandinavia -kisat väliin työnsä takia.
 • Hän arvostaa henkilöä, joka pysyy johdonmukaisesti oman asiansa takana.
 • Kari Piippo arvostaa ihmisiä, jotka uuden idean kuullessaan eivät ryhdy ensimmäisenä miettimään kuinka paljon hankaluuksia sen toteuttaminen aiheuttaa.
 • Chuck Ylönen arvostaa työntekoa.
 • SOK:n Eero Kolamon mukaan asiakas arvostaa hintaa ja helppoutta
 • Pentti Matikainen arvostaa Izvestija-menestystä vain sen takia, että se auttaisi pelaajien itsetunnon kasvattamista edelleen.
 • - Näyttelyssäni on yksi maalaus nimeltä Kirsti Paakkanen Arvostan Paakkasta, koska hän on uskaltanut tehdä nyt laman aikana, mitä muut eivät ole uskaltaneet eli sijoittanut rohkeasti yritystoimintaan, kertoo Rou-
 • Suomessa työväenluokka arvosti koulutusta.
 • Hän arvosti taiteita ja pyrki taistelussaan ja harjoittelussaan käsitteeseen " tyhjä hetki " - hetkeen, jolloin hän olisi yhtä ympäröivän maailmankaikkeuden kanssa vailla kuolevaisuuden kahleita - kuolemanpelkoa, pelkoa taistelussa, pelkoa elämässä.
 • - Hän arvosti kotiruokaa.

arvostus

 • - Tähtitieteilijöiden arvostus ei välttämättä ole kaikkein korkein.
 • - Politiikan arvostus on vähäistä ja ihmiset mielellään puhuvat niin kuin yleisten arvostusten mukaan pitää.

epäkunnioitus

 • Kun poliisikoirien kasvatus ei ollut vielä oikealla tolalla ja kun ei koirien valintaan kiinnitetty tarpeellista huomiota, jopa koiran kuljettajiksikin usein pantiin aivan sopimattomia miehiä, alkoi koko poliisikoira-asia lamaantumaan mistä alkaen poliisikoiratyölle on poliisikunnan taholta osoitettu suorastaan epäkunnioitusta.
 • Näin ollen erimielisyys ei suinkaan ole epäkunnioitusta toisin ajattelevaa kohtaan, vaan se on ainoastaan rehellisyyttä omaa itseään kohtaan.
 • Työtään tekevälle naiselle se on ainakin törkeää ja hyvin suurta epäkunnioitusta ja röyhkeyttä osoittava kokemus.

halveksia

 • Mutta toinen Tessa, se, joka halveksi kaikkea pelkuruutta, kehoitti häntä ottamaan selvää asioista.
 • Hän nimittäin kertoi nuoresta miehestä, joka halveksi tehdaspukuja ja tilasi aina pukunsa suoraan räätäliltä, vieläpä maksoi pukunsa heti käteisellä pukua tilatessaan.

halveksua

 • Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin.
 • Yhtenä valtavana syynä on pidettävä sitä, että maamme porvaristo heti kieltolain voimaanastuttua alkoi lakia halveksuen sitä järjestelmällisesti rikkoa, syyttäen kaikista mahdollisista ja mahdottomista mitä taivaan kannen alla tapahtuu — kieltolakia.
 • Hänen tuli inhota, halveksua häntä, kirota hänen muistoaankin pysyttaytyäkseen eron hänestä.
 • Mutta sinä et tunne vielä valistuksen latinalaista A:ta ja siksi minä halveksun sinua.

halveksunta

 • Ainakin 800-luvulta alkaen on Euroopasta esimerkkejä siitä, kuinka primitiivinen kansallisviha purkautuu mm. vieraan kielen halveksuntana 4 Vastakkaisesti Saxon sekä Snorren suomalaisten tai finnien kielestä piittaamattomalle otteelle norjalainen Ottar kertomuksessaan Englannin kuninkaalle Alfredille sanoo bjarmien ja finnien puhuvan samaa kieltä.
 • Kun se sitten äänettömänä halveksuntana tuli vastaani, oli yllättynyt, pettynyt, vihan täyttämä masennus ehtinyt saada valtaansa melkein koko joukon.
 • Itsetietoisuus ja varmuus ei silloin enää voi esiintyä nyrkin heristelynä eikä tietoisuus oman sivistystyön merkityksellisyydestä muihin kohdistuvana halveksuntana.
 • Osoittaa suurta halveksuntaa tätä kansanosaa kohtaan, joka sentään on ainoa merkittävä ryhmä, jonka työllä saadaan valuuttatuloja.
 • Harhaluuloon perustuva ontologisen tahtoelementin etsiminen dolus eventualiksesta on korvattu kriminaalipoliittisella kysymyksenasettelulla: Minkälainen tekijällä oleva käsitys riskistä johtaa siihen, että yhteiskunta arvioi loukkausteon olleen tekijän hallittavissa ja ilmentävän oikeushyvän halveksuntaa.
 • Minä halveksun tuota sensationälkäistä joukkiota.
 • Minä puolestani halveksun noin raukkamaista vastustajaa, joka ei kykene tuomaan esille ainoatakaan kunnollista väitettä, ainoastaan solvauksia, ja siitä huolimatta kehtaa puhua sivistyksestä ja humaanisuudesta.
 • — Mutta sitten kun minä olen ruvennut tuomaan juomani kaivosta tai juon lämpöistä vettä sitroonamehun tai muun hedelmämehun kanssa, niin minä halveksun olutta eli alkoholivettä, niinkuin minä sitä yksinkertaisuudessani nimitän, ja kun minä kohotan tuota ylistettävää, kaivosta nostettua kosteutta huulilleni, niin minun sieluni laulaa ääneti veden
 • Jo nyt Jehova osoittaa halveksuntansa ulkokultailijoita ja heidän kannattajiaan kohtaan lähettämällä sanomansa paljastamaan harhuskon koko inhottavuudessaan.
 • Sen sijaan Erno Paasilinnan piispojen arvostelu hätkähdytti ja selvästi mieleen jäi hänen syvä halveksuntansa ja inhonsa piispoja kohtaan.
 • Mutta Kipling ei kerro mitään intohimoisesti eikä suinkaan korosta toisten rotujen halveksuntaansa, vaan tekee sen ulkokohtaisella tyyneydellä ja ylhäisyydellä.
 • Hän ei piitannut kustannuksien suuruudesta, mutta hänen halveksuntaansa vastasimme vieläkin täydellisemmällä itseuhrauksen hengellä.
 • He todennäköisesti tuntevat itsensä syrjäytetyksi ja haluavat sen vuoksi osoittaa halveksuntaansa toisten työlle.
 • Nerokkaassa satiirisessa runossaan " Tarina suuresta luudasta " hän ilmaisee halveksuntansa joukkoja ja niitten tekopyhyyttä kohtaan.
 • Murrosikäinen poika voi niissä julkisesti osoittaa halveksuntansa kipua kohtaan, kykynsä hallita omaa ruumistaan ja kestää iskuja, voitontahtonsa ja valmiutensa toisten murskaamiseen, näyttää ettei hän ole vauva, tyttö, eikä homo vaan " tosi mies ".
 • Suuttuneena Antin lähdöstä Sirpa lausui syvän halveksuntansa tyhmiä maalaistyttöjä kohtaan, jotka rakastuvat punapäisiin autonkuljettajiin, jotka eivät ole viiden pennin arvoisia.
 • Laakson, Laineen ja Tennilän opportunismilla ja demokratian halveksunnalla on selvä yhteinen pääjuuri takavuosien taistolaisuudessa.
 • Poika suhtautuu isänsä mielipiteisiin halveksunnalla ja pilkalla, mutta itse hän ei kuitenkaan tuo esiin mitään varsinaisia mielipiteitä, tarttuupahan vain edullisen työpaikan tarjoukseen vastapuolueen lehdessä pääkaupungissa.
 • Pitkän ajan kuluessa on uskovissa maallikkopiireissä vallinnut syvä epäluottamus yliopistomiesten harjoittamaa n. s. tieteellistä raamatunselitystä kohtaan, ja yliopistomiehet ovat puolestaan vastanneet siihen ylpeällä maallikkoharrastusten halveksunnalla.

halveksuva

 • Ja jos kristitty asettuu halveksuvalle ja vastustavalle kannalle tällaisiin lakeihin nähden, kuulee hän heti sanottavan: » Olkaa kaikelle inhimilliselle järjestysvallalle alamaisia, ja joka asettuu esivaltaa vastaan, hän nousee Jumalan säätämystä vastaan. »
 • On nykyiselle monella tapaa lakia halveksuvalle ajan kohdalle ominaista, että tätäkin selvää määräystä toisin paikoin rikotaan.

hyväksyntä

 • Dopingin täytyy tapahtua valmentajien ja johtajien hiljaisessa hyväksynnässä tai heidän ohjauksessaan.
 • Jokainen älyllinen luomus, joka tuntee Jumalan ja rakastaa Häntä, rukoilee Häntä hengessä ja totuudessa; eikä muuten voi kukaan saada Hänen hyväksyntäänsä.
 • Hallituksen päätös viisumeiden vaatimisesta entisestä Jugoslaviasta Suomeen matkustavilta sai keskustan kansanedustajien hyväksynnän.
 • Siihen, että teoria tällä tavalla edellyttää ihmisryhmän rationaalista hyväksyntää, sisältyy teoreettisen järjen yleispätevyyteen pyrkivä malli, joka ei ongelmitta sovi käytännöllisen järjen mitaksi.

hyväksyvä

 • Kuninkaallinen linna, Ritariholman kirkko y. m. saivat myös osansa hyväksyvistä katseistamme, mutta kaikista tyytyväisimpiä olimme, istuuduttuamme 6-tuntisen kävelyn jälkeen Balbelin torniin, sen 15:ssä kerroksessa olevaan ravintolaan suuren ikkunan ääreen aterioimaan.
 • Sotatoimen hyväksyvistä kaksi kolmesta oli miehiä.

häpeällinen

 • Tanskan ulkoministeri Uffe Elleman Jensen sanoikin EY:n ulkoministerikokouksen jälkeen Ranskan menettelyn olevan häpeällistä.

ihailla

 • Useinkaan eivät kesäasukkaat eivätkä luonnon ihailijat tiedä ihailemistaan kasveista enempää kuin porsas hopealusikasta.
 • Nämä säkeet ovat, hänen ollessaan 60-vuotias, kirjoitetut Marianne Willemerille, yhdelle hänen ihailemistaan naisista.
 • Hän muistelee nyt heidän helliä hywäilyjään ja suutelujaan, heidän kuumeentapaista molemminpuolista ihailemistaan.
 • Puhuessaan syvästi ihailemistaan muinaisrunoista, joiden hän toivoi muodostavan perustan uudelle suomalaiselle runoudelle, hän viitoitti tien tuleville sukupolville: " ainoa, mikä kansalla on todella kelvollista, kasvaa kotoisessa maaperässä, kaikki muu on lainaa tai salakauppaa.
 • Ihailen Teidän ahkeruuttanne ja toimintatarmoanne, jota mielestäni sota ja sen tuomat harjoitushuoneistojen puutteetkaan eivät ole lannistaneet.
 • Ihailen heissä ihmistä, joka kunnioittaa toisen vakaumusta.
 • Eräs opettajatar kertoi, että hän oli nuorempana ihaillut neuvostojärjestelmää.
 • Jokin uhkarohkea yrityksenne onnistuu ja teitä ihaillaan sen johdosta, jopa vastustajannekin kunnioittavat teitä.
 • Vanhaa aikaa ja juuri sotienaikaisia sukupolvien elämää ihaillaan romantisoimiseen asti.
 • Puolen vuosisadan aikana saavutettu ammattitaito tuottaa tuloksia, joita ihaillaan kaikkialla maailmassa!
 • Loistavat laulujuhlat, joita ihaillaan ja ihmetellään kaukana oman maan rajojen ulkopuolellakin, joista kansakunnan itsenäisyystahto saa erinomaista tukea, ja jotka kaikin tavoin nostavat ja kehittävät kansan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja kulttuuria.
 • Myös Ajaxin pelitekijä Richard Witschge ihaili italialaisia.
 • Maailmankuulu arkkitehtimme Alvar Aalto ihaili Italiaa ja italilaista arkkitehtuuria.
 • Lapsena Anna ihaili äitinsä nuorempaa sisarta ja tämän kapinaa isäänsä vastaan.
 • tuntui oikeammalta, ja siihen viittauksen antanee itse näytelmässäkin Essexin canat Baconille: " — minä en ymmärrä sinua, mutta minä ihailen sinua ". "
 • - Kyllä minä ihailen vaimoasi, että hän ymmärtää kaiken tuon.
 • Mutta minä ihailen ISK-karjaa vielä monesta muustakin syystä.
 • Minä ihailen häntä äärettömästi!
 • Minä ihailen sitä sen koruttoman kauneudenkin vuoksi.
 • Scabay ihaili Sylviaa, tämä oli juuri sellainen, millaiseksi hän oli naisensa haaveillut.
 • Rahaa piti hän enemmän sivuseikkana, joka saattoi minut ihailemaan häntä yhä enemmän.
 • Päinvastoin — minä ihailen teitä tavattomasti.
 • Hän oli mies, johon naiset loivat ihailevia katseita.
 • Säteilevin heistä kaikista oli Janetta Scott, joka sai yhtämittaa vastaanottaa kohteliaisuuksia ja ihailevia katseita läsnäolijoilta.

ihailu

 • Toiminnallaan naiset saavat osakseen kunnioitusta ja ihailua, mutta myös vihamiehiä.
 • Johann Sebastian Bachin sävellykset herättävät kunnioitusta ja ihailua aina uusissa muusikkosukupolvissa, Bach kuoli Leipzigissä 250 vuotta sitten eikä saanut elinaikanaan kovin suurta arvostusta säveltäjänä, urkurina kylläkin.
 • Hänen yksipuolinen johtajaperiaatteen ihailunsa ja sen synnyttämän suggestion vallassa kirjoitetut hymnit tuntuvat suomalaiselle lukijalle aika lailla vierailta.
 • Katariina tuo julki Nelsonin ihailunsa, mikä täten saatetaan julkisuuteen.
 • Hänen ihailunsa katolista emäkirkkoa kohtaan perustuu kirkon ja kansan yhteen sulamisen huomiointiin, sen kauneuden ja sen vähentymättömän elinvoiman näkemiseen ja tutustumiseensa katoliseen maailmankatsomukseen, joka antaa turvallisuuden tunteen myös henkisesti kehittyneelle.
 • Hänen syvä kunnioituksensa ja Raamatun ihailunsa on oikein erikoista.
 • Kuten kaikilla muillakin aloilla on egyptologiassakin tutkijain ja yleisön mielenkiinto siirtymässä puhtaasti esteettisestä taiteen ihailusta sitä luoneiden ihmisten elämään.

iva

 • Se oli liian viisas ja siinä oli rahtunen ivaa.
 • Näiden ihmisten puolelta oli tämä. vain. raakaa ivaa ja pilkkaa, mutta ristillä riippuvan Jeesuksen otsalla, johon terävät

ivata

 • 3. Viisikymmentä vuotta sitten oli tiede vielä vihamielisessä suhteessa uskontoon, ja jokainen nuori professori ivasi uskontoa, pitäen sitä taikauskon jätteenä.

kehua

 • En ole kuullut heidän juuri koskaan valittavan työn kovuutta, enkä myöskään kehuvan palkan suuruutta.

kriittisesti

 • Samalla asiakkaat muuttuvat yhä kriittisemmiksi.

kritiikitön

 • Ajallemme tyypillinen epäpoliittisuuden kritiikitön ihastelu olisi varmasti yltänyt huippuunsa, jos ministeriksi olisi valittu joku poliittisesti hajuton yritysjohtaja.

kunnianosoitus

 • Se olisi oleva heidän kunnianosoituksensa.

kunnioittaa

 • Erakko-Jussi ei kunnioita muuta kuin huuhkajaa, erämaiden ylvästä lintujättiä.
 • - Kohl ei kunnioita ihmisiä vähääkään.
 • Kokenut 27-vuotias entinen NHL-ammattilainen ei kunnioita Kanadaa.
 • Yhdysvaltalaiset pelaajat ovat muutenkin luonteeltaan sellaisia, etteivät he juuri kunnioita vastustajiaan.
 • Profiilimme maanmiehet kunnioittivat häntä sankarina.
 • Siihen aikaan, kun majesteetit hallitsivat maita ja kansoja, kuului asiaan, että oppilaat kunnioittivat opettajiaan.
 • Minä kunnioitan niitä, jolka minua kunnioittavat; mutta jotka minua ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi. »
 • Minä kunnioitan muistoasi ja kaipaan Sinun suoraviivaisia otteitasi...

kunnioitus

 • Jossain määrin yllättävää on, että hän yltää kokoelmansa parhaisiin tuloksiin kansalaissodan kauhuja kuvittavilla runoillaan Kaiken aikaa hän kirjoittaa Tampereen historiaa, mutta hänen kunnioituksensa menneiden sukupolvien työtä kohtaan on samalla kunniantekoa ihmisyydelle.

leimata

 • Kapinoitsijat leimasivat esityksen epäsolidaariseksi ja vaativat kaikille 450 markkaa, koska " jokainen kantaa Finlandia-
 • Tällaisesta sairaudesta kärsivä ihminen leimataan edelleen helposti laiskaksi työnkarttelijaksi, jonka pitäisi vain ryhdistäytyä, ottaa itseään niskasta kiinni ja mennä oikeaan työhön sen sijaan, että kuluttaa valtion veromarkkoja " turhilla " sairaslomillaan.

moittia

 • Tästäkin etäisyydestä hänen selkänsä vaikutti lievän moittivalta.

paheksua

 • 13. Sen tähden minä paheksun itseäni ja kadun tomussa ja tuhassa. "
 • Minä paheksun sitä, koskei se palkka juokse minulle.
 • Useiden toverien paheksuessa moista tapaa, asia otettiin osastossa keskusteltavaksi, ja osasto päätti, että tällainen ruma tapa on lopetettava.
 • Tämä pääministerin oikeistolle antama ripitys sai aikaan sivunäytöksen kokoomuksen ja ruotsalaisen ryhmän puheenjohtajien paheksuessa nuhteiden antamista.
 • Viimeksi mainitun tuomio on erikoinen siksi, että hän paheksui Lundstedtin poliittisuutta, mutta itse asiassa oli Lundstedtin kanssa monessa kysymyksessä samalla linjalla.
 • Tämä fiksu ja tarkkasilmäinen emäntä paheksui suunnattomasti lemmikkinsä lempipuuhaa.
 • Kovin hän sitä paheksui ja siitä kärsi.
 • Hän ei ollut oikeastaan vihainenkaan tyylittömälle ritarille, mutta hieman hän sitä paheksui.
 • — Mutta minä paheksun sitä — sanoin, ja mitä teillä on sitäpaitsi täällä tekemistä tähän aikaan vuorokaudessa?
 • Sentähden minä paheksun itseäni, ja kadun tomussa ja tuhassa ( 42: 2-6 ).
 • Minä paheksun useita naisia, jotka vetävät sen liian hätäisen johtopäätöksen, että jokainen toinen nainen on vaarallinen.
 • hinsa, ilmestyi silmieni eteen toisenlainen Lewis: itseään paheksuva kirjailija, jolla tuntui olevan pakottava tarve väheksyä mainettaan ja saavutuksiaan.
 • Juopuneiden määrän jyrkkä nousu Johtuu komisario Ilkan mukaan siitfi, että alkoholin käyttöä ei enää paheksuta siinä määrin kuin aikaisemmin.
 • Pari kertaa hän erehtyi pukeutumaan univormuun oleskellessaan kotimaassaan, mutta se herätti kuninkaan paheksumista mitä suurimmassa määrässä, koska se oli vastoin lupauksia.

paheksunta

 • Mutta jo saman vuoden lokakuussa silloinen ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen matkusti paheksunnasta piittaamatta virkamatkalle Pekingiin - ensimmäisenä länsimaisena ministerinä.
 • Ajoittain esiintyneestä laajahkosta paheksunnasta huolimatta sääsket saavat jälleen kyytiä Pelkosenniemellä viikonloppuna.
 • Nilkkansa ja lähestulkoon säärensäkin paljastava Kupla kuiskuttelee vienosti ritarinsa korvaan eikä välitä hovinaisten paheksunnasta.
 • Kaksikko vakuuttaa, että liiton aiheuttamasta paheksunnasta huolimatta yhteen meno kannatti.
 • Koska juttu on eittämättömästi tosi, niin toivomme, että kaikki, jotka omaavat hieman edellämainittujen herrojen käsityksestä eroavan mielipiteen sekä oppikoulusivistyksestä että urheilumme arvon mukaisesta esiintymisestä urheiltaessa, hyväksyvät yksimielisesti nuo kolme huutomerkkiä juttumme loppuponneksi ja yhtyvät tässä lausumaamme paheksuntaan tapauksen johdosta.
 • Erityistä paheksuntaa herätti puhemiehelle talon yläkerrokseen kaavailtu edustusasunto, joka karsittiin piirustuksista vähin äänin.
 • Allisonin ja Waden romanssi herättää kunnon kaupunkilaisissa paheksuntaa, joka tanssi-iltana johtaa tappeluun " kilttien " nuorten ja Waden kovisjengin välillä.

puute

 • Ainoa huomaamani merkittävä puute on D. Loenenin vaikeasti saatavissa oleva teos Protagoras and the Greek Community, Amsterdam 1940.
 • Eräs melko vakava puute Karttulan kirjassa on: siinä on liian vähän kuvia karttojen puuttuessa täysin.
 • Hän ei ollut sokea kirjan puutteille — niitähän on montakin — mutta Emilyn kirjailijaluonne oli siksi paljon sukua hänen omalleen, ettei hän olisi älynnyt Humisevan Harjun todellista arvoa ja pitänyt arvostelijain kantaa epäoikeutettuna.
 • On väärin, jos me sokeina kirkon puutteille tuudittelemme itseämme siinä luulossa, että kaikki on hyvin ja annamme tilaisuuden kirkon vihollisille ryhtyä toimiin, joista ei vain kirkkomme, mutta myöskin Jumalan valtakunta kärsii.
 • Eräs melko vakava puute Karttulan kirjassa on: siinä on liian vähän kuvia karttojen puuttuessa täysin.

stigma

 • Jos ei kehtaa väittää nähneensä Citizen Kanea, Andalusialaista koiraa ja Kurosawan koko tuotantoa, mutta ei silti halua tunnustaa ettei harrasta mitään ( on hirveä stigma olla harrastamatta mitään ), voi ylpeänä kertoa harrastavansa elokuvien juonten arvaamista etukäteen.

syy

 • Siksi sinä siis olisit ottanut syyn niskoillesi?
 • Kaikki oli sinun syytäsi, hämäännytit minut vallain.
 • Sinun syytäsi tämä kaikki nyt on, millä nyt saamme heinät korjatuksi, kun ei Paavoakaan ole! "

syyttää

 • jo pääkaupungissamme on tämän taudin merkit silmissään, voimme myös sanoa, että tuhannet ja taasen tuhannet kansamme lapset ja aikuisetkin syyttävät tuberkulosia kärsityistä ja kärsittävistä tuskista
 • Jugoslavian puolustusministeriö kiisti tiedot välittömästi ja syytti Bebiriä valehtelusta.
 • — Myöskään kovin suuresta taikuudesta tai kapinoinnista metsäsuomalaisia ei juuri voinut syyttää, kuten yksityistapausten nojalla on tehty, Tarkiainen toteaa.
 • Novosibirskissä Demokraattinen Venäjä -liike syytti vaalitoimitsijoita äänestämättä jättäneiden listaamisesta.
 • Mesic syytti Serbiaa Kroatiaan kuuluvan Slavonian havittelemisesta
 • Ukon uhkauksenkin olin unohtanut, näin vain hänen syyttävän katseensa.

tuomita

 • Hän onkin tavallaan rationalisoinnin uranuurtaja, vaikka hänen otteensa olivat siksi yksipuolisia, että ne tuomittiin n.s. hiostamismenetelmäksi.
 • 47 Koska tällaiset näkemykset eivät — kuten ei Mannerinkaan näkemys — tukeneet eivätkä korostaneet puolueen osuutta proletariaatin johtajana, ne tuomittiin virheellisinä.
 • Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n virkailija Nabil Sha'ath totesi maanantaina, että Israelin hallitus pääsee pälkähästä, jos Israelin korkein oikeus tuomitsee päätöksen karkottaa 415 palestiinalaista laittomaksi.
 • Tämä on mitä tuomittavin tapa, ja on isännän ja työnjohtajan, ellei hyvä puhe auta, pakolla pakotettava ajajat inhimillisempään käytökseen.
 • Älkäämme siis tästäedes toinentoistamme tuomitko, maan tuomitkoon paremmin niin, ettei yksikään meljensä eteen pane loukkausta eli pahennusta.

vika

 • Ei ole vielä ilmestynyt sitä, joka olisi hänestä vian löytänyt, vaikka paljon on ollut niitä, jotka ovat hänestä vikoja etsineet.

ylenkatse

 • Onnellinen silloinkin, jos siihen kenties sisältyy hiven ylenkatsetta ja sen tuomaa surua.

ylenkatseellinen

 • Peterschenin irvistys oli huomattavan ylenkatseellinen.
 • " No, se nyt riippuu siitä, minkä ostat ", toteaa ylenkatseellinen liikealan yrittäjä. "

ylenkatsoa

 • Ei lomailija työtä tekevää ylenkatso kesälläkään.
 • Tässä on korostettava, etten suinkaan ylenkatso historiallista tutkimustyötä, joka on se osa historiotsijan työtä jossa nämä asiat ratkaistaan.
 • Tämän jälkeen on vuorossa Jorma nuori herrasmiehen alku, joka ei ylenkatso toisen sukupuolen edustajiakaan, vaan suostuu leikkimään silloin tällöin myös vihattujen " likkojenkin " kanssa.

ylentää

 • Joka ylentää itsensä, se alentaa toiset, Kirka filosofoi.

ylimielinen

 • Minä tunnen kyllä kaiken tuon salapoliisikertomuksista ", sanoi hän ylimielisenä. "

???

 • Vieraat ihailivat olosuhteita katsojien tavoin.
 • Kaikki ihailivat häntä, ruhtinatar Adelaide Giljaminskia
 • Castillot ihailevat silmänsä soikeiksi menestynyttä maanmiestään Desi Arnazia, Lucille Ballin miestä, ja pääsevätkin omien musiikillisten avujensa ansiosta tämän lähituntumaan, amerikkalaiseen televisioon.
 • Olette ikuinen optimisti ja monet ihailevat teitä juuri sen vuoksi.
 • Kaikkien neljän kohdatessa toisensa hyväksyivät he Pyhän Paavalin sanat: » Koetelkaat kaikki ja pitäkäät se kuin hyvä on «.
 • Mutta hankauksia aiheutui myöskin metsäammattimiesten taholta, jotka eivät suinkaan kaikki hyväksyneet käytettyjä menetelmiä.
 • Tätä tuomiota eivät kuitenkaan kaikki hyväksyneet.
 • Historiankirjoittajia tuskin silti voi syyttää ihmiskunnan virheistä — kuka niitä nykyään laskee.
 • - Onnettomuus oli omaa syytäni.
 • - Kolari oli minun syytäni ja kovinkin pyytämässä Eddieltä anteeksi.
 • Ihmisluonteen ominaisuuksista on tietenkin suurin osa sellaisia, että niistä ilman muuta tietää, ovatko ne tuomittuja vai hyväksyttyjä.
 • Tuomioistuimet voisivat olla nykyistä kriittisempiä sekä sosiaalityöntekijöiden tekemiä suosituksia että asiantuntijalausuntoja kohtaan.
 • Vuoden mittaan asenteet näyttävät kuitenkin muuttuneen selvästi aiempaa kriittisemmiksi.
 • Lehtimaja myös aktivoisi tuomarit nykyistä kriittisemmiksi toisiaan kohtaan.
 • He omistavat usein alle 20 hehtaarin metsälöitä, joiden hakkuumahdollisuuksia he eivät miellä, ja toisaalta suhtautuvat kriittisesti metsänkäsittelymenetelmiin.
 • Kuluttajat suhtautuvat kriittisesti terveysvaikutteisiin eli funktionaalisiin elintarvikkeisiin.
 • Sen työala oli eniten väheksyttyjä ja ylenkatsottuja kaikista, työaika rajaton, asunto-olot usein mitä kurjimmat, vapaahetkiä -tuskin koskaan.
 • He ovat usein olleet unohdettuja ja maailman silmissä väheksyttyjä, niin että heidät monasti huomataan vasta sitten, kun heidän kohdallaan usko on jo muuttunut näkemiseksi ja katoavainen vaihtunut katoamattomaksi.
 • Orimattilan osaston toimitsijat väheksyvät voimiansa ja kykyjänsä liiaksi.
 • Miksi maanviljelijät väheksyvät puutarhaviljelystä.
 • Puumalan sienikurssilla ei peritä osanottajilta maksua, sillä mahdollisimman monien sieniin näihin saakka väheksyen suhtautuneidenkin toivotaan nyt tutustuvan metsissämme runsaasti esiintyvään herkkukasvivalikoimaan.
 • Kun nyt » Alkupotku » rohkenee antaa muutamia ohjeita, niin se ei suinkaan tapahdu väheksyen pallojohtajiamme, vaan täysin hartaasti toivoen, että nuorimmat ja perusteilla olevat seurat saisivat viitteitä siitä, miten yksinkertaisimmin saataisiin hallinto jaettua ja tehokkaimmaksi.
 • Eikö tämä ole toisten työn tuloksen nauttimista? ja kuitenkin suuri osa työläisiä pitää tämän aivan luonnollisena asiana, vieläpä usein väheksyen tuloksia ja moittien tovereitaan etteivät ole paremmin toimineet.
 • Jonkinlaista joskus ilmennyttä väheksyvää asennetta Helsingin suunnalta yhä harvemmin tapaa.
 • Välinpitämättömyydellä ja väheksynnällä virustauteihin ei ole missään tapauksessa suhtauduttava, sillä esim. juuri ryppy- tai viiruviroosinen peruna antaa mukuloita ainoastaan noin 10 — 40 % terveiden sadosta.
 • Kansan kunnioitus armeijaan on huvennut.
 • Ikkunat ovat kooltaankin jo kunnioitettavia ja sitten asettelu niissä on kerrassaan silmiä hivelevä.
FEE 
FEE cognizer 
cognizer (info)
communicator (info)
degree (info)
depictive (info)
evaluee (info)
expressor (info)
extent_of_acclaim (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
place (info)
reason (info)
result (info)
role (info)
speaker (info)
time (info)
topic (info)