FinnFrameNet:Intentionally act

From Sanat

harrastus

 • Vapaa-ajan harrastuksista Lakimiesmatrikkeli mainitsee maalaustaiteen, prekolumbiaanisen taiteen, numismatiikan ja tenniksen.
 • Päivien suojelija maaherra Juhani J. Kortesalmi totesi päiviä avatessaan kuorotoiminnan olevan yksi suomalaisten rakkaimmista harrastuksista.
 • -syntynyt 1945 Padasjoella -varatuomari — perheessä vaimo ja 23-vuotias poika -etsii Mikkelistä omakotitaloa -harrastuksina laskettelu, tennis, lenkkeily ja Yhdysvalloista mukaan tullut koko perheen uusi harrastus aerobic, soittaa pianoa ja haitaria -ajaa 500-sarjan BMW:llä Yhdysvalloissa, harkitsee Suomessa siirtymistä nelivetoiseen maasturiin
 • Sota katkaisi jazzin tulon, ja sen harrastus alkoi kehittyä vasta 50-luvun lopulla ja 60-luvun alkupuolella.

itse teko

 • Hullut suomalaiset itse teossa.

toimenpide

 • 3. päivänä käsiteltävänä kaupunginvaltuuston kokouksessa Keskustelun kuluessa patsastoimikunnan puheenjohtaja, kunnallisneuvos A. Fränti ilmoitti, että toimikunta oli jo edellyttäen, että valtuusto toimenpiteen hyväksyy, ryhtynyt toimenpiteisiin kutsuntakilpailun toimeenpanemiseksi.
 • Useimmissa tapauksissa on ollut kysymys toimenpiteen sallittavuudesta suojelualueella.
 • Niin ikään päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin itäeurooppalaisten ja neuvostoliittolaisten arkistojen, järjestöjen ym. yhteisöjen saattamiseksi järjestön jäsenyyteen.
 • Yleisesikunnan päällikkö kenraali Oscar Enckell ryhtyi tahollaan tilanteen vaatimiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.
 • Nousiainen kysyi, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä estääkseen sen, etteivät kohonneet polttoainekustannukset aiheuta kohtuutonta haittaa elinkeinonharjoittajille ja kansalaisille.
 • Muutamaa päivää myöhemmin Enckell kehotti sisä- ja sotaministeriä ryhtymään toimenpiteisiin sen johdosta, että kommunistinen Viipurissa ilmestyvä Karjalan Kansan Työ 27. 12. " suorastaan maanpetoksellisella tavalla " oli selostanut " niitä sotilaallisia toimenpiteitä, joihin Venäjältä olevan uhan vuoksi näinä päivinä on ryhdytty "; lehdessä oli selostettu sotaministerin määräämää, salassa tehtävää kahden panssarijunan taistelukuntoon panoa ja ihmetelty, miksi tällaiseen työhön ruvettiin kovalla kiireellä itsenään jouluaattona ja miksi Lappeenrantaan koottiin tyhjiä rautatievaunuja 29
 • Tämän kaltainen toiminnan suuntautuminen osoittautuu oikeaksi myös kapinallisten talonpoikien konkreettisia toimenpiteitä koskevista tiedoista.
 • 4 Vuoden 1938 lakia perusteltiin pelkästään sillä, että tilastot pakkohuutokaupoista olivat niin huolestuttavia, että se edellytti jatkuvia toimenpiteitä valtiovallan taholta.

toimia

 • Sodan aikana täytyi niiden toimia yhteisesti.

toiminta

 • Lastensuojelun Keskusliiton toimintaan Huvinen on osallistunut monipuolisesti niin valtakunnallisella kuin maakunnallisellakin tasolla.
 • 4. Talonpoikaisen yhteisön luonne: sen sisäisen solidaarisuuden aste eli eri talonpoikaisten ryhmien kyky yhteiseen kollektiiviseen toimintaan.
 • Nuorten jaostoon valittiin eri kauppalanosiin johtajat, jotka huolehtivat kukin oman alueen nuorten toiminnasta.
 • Uskoisimme juhla- ja näyttelytilaisuuksien kokoavan runsaasti nuorisoa ja kerholaisia kautta pitäjän, mutta myös varttuneempaa väkeä, joka on kiinnostunut maaseudun nuorten toiminnasta ja aikaansaannoksista.
 • Nyt tahtoisin kertoa teille, rakkaat Hyvän Paimenen lukijat, jotakin nuorten toiminnasta täällä Kuopiossa.
 • Reaktiot moniarvoisuuden lisääntymiseen ovat karkeasti ottaen kahtalaisia; toisaalta haikaillaan paluuta kadotettuun yhteisöllisyyteen, tilanteeseen jossa sosiaaliset hierarkiat rajoittivat ihmisten toimintaa, mutta joka samalla tarjosi turvan suuren maailmanselityksen muodossa maailman mielettömyys jäi yhteisön ulkopuolelle.
 • Yhteiskuntatiede tutkii siis ihmisten toimintaa nimenomaan yhteiskunnallistuneena toimintana, ei irrallisia ilmiöitä, kuten vapaa-ajan käyttäytymistä, terveyttä, kasvatusta jne. Yhteiskuntatiede kysyy: mikä yhteiskunta syntyy siinä ja siinä ihmisten käyttäytymisessä, heidän välisessään vuorovaikutuksessa?
 • Meidän ei pidä missään tapauksessa hyväksyä näiden ihmisten toimintaa.
 • Kun lisäksi hänen suorasukainen luonteensa löysi yhtymäkohtia eteläpohjalaisen väestön luonteen kanssa, muodostuikin hänen toimintansa tämän väestön keskuudessa sangen tulokselliseksi.
 • Hän tahtoi hankkia oikeutta oikeudettomille, ja siksi hänen toimintansa vaikutti paljon voimakkaammin ihmisten mieliin kuin Széchenyin.

???

 • Kokoomuksen ryhmä on päättänyt erottaa Särkijärven määräajaksi ryhmän jäsenyydestä, jos hän toteuttaa aikeensa äänestää hallitusta vastaan.
 • - Hän toimi kylmäverisen harkitusti uskoen, että pääministerin murha olisi paras tapa pysäyttää rauhanprosessi, sanoi puheenjohtajana toiminut tuomari Edmond Levy.
 • Mitä tulee kirjoituksessa suomalaisiin lentäjiin ja heidän toimintaansa kohdistettuihin arvosteluihin, ei niihin tässä yhteydessä puututa.
 • Sen sijaan tehtiin keskipäivällä hyökkäys Bourgefn lentokenttää vastaan.
 • Hänen tähänastisten tulostensa yhteenveto käy ilmi hänen Scandinavian Journal of Historyn numerossa 1 / 89 englanniksi julkaisemassaan artikkelissa 'The Battle of Helgeå'. Hän pitää siinä itsestään selvänä — kuten aina on yleisesti arveltu — että taistelu käytiin Hanön lahdessa Skoonessa.
FEE 
act (info)
agent (info)
depictive (info)
domain (info)
event_description (info)
explanation (info)
frequency (info)
manner (info)
place (info)
purpose (info)
time (info)