FinnFrameNet:Expressing publicly

From Sanat

antaa

 • Lieneekö hän varautunut tähän mahdollisuuteen käymällä puheterapiassa vai kieltäytyykö hän antamasta lausuntoa vedoten ääntämystään koskevaan itsekritiikkiin?

artikuloida

 • Tämä ero artikuloidaan juuri sosiaalista ja refleksiivistä oikeutta käsiteltäessä: sääntökeskeistä näkökulmaa edustaa esimerkiksi uudelleenneuvottelun näkeminen velvollisuutena ( ks. s. 51 s. ).

esittää

 • Shevardnadze esitti eronpyynnön torstaina ja sanoi taantumuksellisten voimien vievän maata diktatuuriin.
 • Jurkans esitti arvionsa STT:n toimittajalle Kööpenhaminassa, missä hän osallistuu Baltian maiden tiedotustoimiston avajaisiin.
 • Heti perään hän esitti vaatimuksen, että Valkeala tekisi pikaisesti päätöksen myös kiintiöpakolaisten ottamisesta paikkakunnalle.
 • Neuvottelut käytiin Japanin aloitteesta sen jälkeen, kun Japani oli esittänyt vastalauseen Kiinan lokakuussa ja toukokuussa tekemistä maanalaisista ydinkokeista.
 • Aleksei oli esittänyt vetoomuksensa Venäjän presidentille Boris Jeltsinille.
 • Irak esitti syytöksensä kirjeitse Yhdistyneille Kansakunnille.
 • Englanti esitti vastalauseensa sotavankien käyttämiselle ihmiskilpinä Irakin Englannin suurlähettiläälle maanantaina.

ilmaista

 • Tämä mielipide on ilmaistu selvästi seuraavassa erään etevän ulkomaalaisen hyönteistutkijan lausunnossa: « Kilpailu on maanviljelyksen alallakin meidän päivinämme niin suuri, että jälkeenjääminen ei tosiaankaan kelpaa missään kohdin.
 • Herra on ohjaillut nykyaikana niinkuin menneisyydessäkin vihollisen joukot asemaan, missä niitä kohtaa tuho, ja tämä on ilmaistu selvästi tässä tarkasteltavanamme olevassa profeetallisessa kuvauksessa ja varsinkin sanoilla: „ Ja kun he olivat lopettaneet Seirin asukkaat uskonnoitsijat ], auttoivat he toisiaan toistensa tuhoamisessa. "
 • Tämä on ilmaistu selvästi niiden valtioiden perustuslaeissa, joiden järjestelmiin Suomen uudistamisvaatimukset ovat huomattavalta osin perustuneet.
 • Kylätoimikunta ilmaisi tukensa oppilaille ja heidän vanhemmilleen.
 • Suomen Pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen antoi keskiviikkona lyhyen kirjallisen lausunnon, jossa hän ilmaisee tyytyväisyytensä eduskunnan tiistaiseen päätökseen tukea pankkikriisin ratkaisua kaikissa oloissa.
 • Ellei nimettömän kirjeen saaja ilmaise epäluulojaan kirjoittajasta, on hyvin vaikeata ryhtyä toimenpiteisiin tämän tavoittamiseksi.
 • kannan, että vieraan henkilön istuutuessa pöytään häntä myös laskutetaan ellei pöydän haltija ilmaise halunsa tarjota pöytään tulleelle.
 • He eivät ilmaisseet intoa eikä halua Herran ja hänen Kuninkaansa palvelukseen, jota ne suorittivat, jotka seurasivat Kristuksen Jeesuksen askeleissa.
 • Eras toksikologian harrastaja matkusti erikoisesti näitä myrkkyjä tutkiakseen Jaavalle ja Intiaan, mutta temppelipapit eivät ilmaisseet salaisuuttaan — eivätkä ole ilmaisseet vieläkään.
 • Korkeakouluneuvosto on jättänyt opetusministeriölle kirjelmän, jossa se ilmaisee huolensa matemaattis- luonnontieteellisen koulutuksen tulevaisuudesta.
 • Yleensä hän ilmaisee itsensä niin koukeroisesti, että suurin osa siitä viheltää korkealta yli.
 • Hallituksen jäsen Eino Lindgren ( sd. ) esitti Reino Tynkkysen ( sd. ) kannattamana, että kunnanhallitus ilmaisee kantansa asiaan, jos valtioneuvosto sitä pyytää.
 • Sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi kaikista asioista, myös siitä, mitä haluat muuttaa.
 • Siihen mennessä kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kirjallisesti lautakunnalle.
 • Pyöreiden kivien asettelu polulle ei ollut Antti Rokan mielestä kuitenkaan järkevää ja hän ilmaisi sen myös päällikölle.
 • Yli 18 miljoonalla äänioikeutetulla oli mahdollisuus ilmaista kantansa Charlottentownin sopimuksen nimellä tunnettuun kompromissiehdotukseen, joka muuttaisi liittoparlamentin toimintaa, keskushallinnon ja maakuntien vallanjakoa sekä ranskankielisen Quebecin ja intiaanien erityisasemaa.
 • Ulkoministeri Milutinovic vähätteli mielenosoituksia sanoen, että ihmisillä on oikeus ilmaista mielipiteitään kunhan se tapahtuu rauhanomaisesti.
 • Mahtavat suurvallat ovat korottaneet äänensä puolestamme, monet pienet maat ilmaisseet myötätuntonsa meitä kohtaan.
 • Ihmeellisellä matkallaan, jolla Jeesus oli Emaukseen kahden opetuslapsensa kera, ylösnousemisensa jälkeen, lausui hän heille, senjälkeen kun he olivat ilmaisseet epäuskonsa ja siitä johtuvan surunsa: >Oi, te ymmärtämättömät ja sydämeltänne hitaat uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet! »
 • Eduskuntaryhmällä täytyy olla oikeus ilmaista tyytymättömyys, jopa epäluottamus oman ministerin toimintaan.
 • - Alaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä.
 • Ahon ja muun puoluejohdon viestijoukoilleen oli, että silloin kansalaisilla on ensimmäinen mahdollisuus ilmaista kantansa Lipposen hallituksen toimintaan.

ilmoittaa

 • Aamos lähetettiin tuomitsemaan väärän palvonnan, jonka pappina hän oli; eikä papin uhraukset tai pelko siitä, mitä kuningas voisi tehdä hänelle, voinut pidättää häntä ilmoittamasta sanomaansa.

kertoa

 • - Viestimillä on hyvin tärkeä tehtävä kertoa totuus, ja toimittajien tulee saada tutkia asioita joka kantilta.
 • Kesäkuun alkuun mennessä oli anttolalaisilla mahdollisuus kertoa mielipiteensä kunnan liikenneväylistä ja -järjestelyistä.
 • Mielestäni olisi nyt ennenkuin asiassa lähdetään eteenpäin kiireellisesti selvitettävä ja julkisesti kerrottava, mistä tämä poliittinen mahdottomuus on peräisin.
 • Sitä pitäisi kaiketi pohtia monelta kannalta ja saada mahdollisimman moni kertomaan kantansa.
 • Mikkelin teatterin pienelle näyttämölle ilmaantuu ensi viikolla kolme eronnutta miestä kertomaan kokemuksiaan.
 • - Olen neuvonut vain kavereita kertomaan totuuden.
 • Helenin tarkoitus oli mennä asemalle heitä vastaan, mutta hän tunsi, ettei hän voisi palata kotiin heidän kanssaan, ennenkuin hän olisi kertonut kaiken Jackille.

käsitellä

 • Otsikossa mainittua aihetta käsiteltiin äskettäin televisiossa erään pohjoisen toimittajan ja riistabiologi Erkki Pullisen välisenä vuoropuheluna.

levittää

 • Norjalaiset levittävät Nykäs-huhua
 • aikakauskirjoissa on asioista koetettu antaa tieteellistä valaisua, ilmeisestikin vastapainoksi sille sanomalle, jota eritoten Molodaja Gvardija ja Nas Sovremennik -aikakauslehdet levittävät.

pukea sana

 • - Ei tuollasia suorituksia voi pukea sanoiksi, mutta uskon, että olisin hypännyt ME:n yli ilman tuultakin, Stuttgartin MM-kolmonen sai äännellyksi.
 • Mutta se ei ole hänessä sen heikompi, vaikkei hän osaa sitä pukea sanoiksi.
 • Sitä tunnetta on hankala pukea sanoiksi, van Almsick kertoo.
 • Toisaalta Carlson puki sanoiksi paljon sellaista, mihin muut eivät kyenneet.
 • Mikkeliläinen nuortenkirjailija Sirpa Puskala puki sanoiksi ehkä useammankin kirjailijan tilanteen: kirjoittaminen on tärkeämpää kuin hengittäminen.

purkaa

 • Kun lapsi puhuu seksuaalisesta hyväksikäytöstä, paine purkaa ahdistusta ja saada apua on tullut niin suureksi, että se ylittää kaikki edellämainitut kynnykset ja esteet.
 • Oikeastaan olisi hyvä, että kahdeksan miestä heittäisi ohi, olisipa sitten jotakin mietittävää, Kinnunen purki tuntojaan heti kisan jälkeen hieman pettyneenä.
 • Tässä ilmapiirissä kapteeni Arvi Korhonen laati tasavallan presidenttiä, ylipäällikköä ja ulkoasiainministeriötä varten muistion 9, jossa hän purki tuntojaan.
 • Keskustelu jäi laimeaksi, vaikka julkisen sektorin ja etenkin kunta-alan edustajat purkivat pettymystään liittokierrokseen ja palkkaerojen kasvuun.
 • Toisaalta hän purkaa katkeruuttaan teollisuusmiehiin ja ruotsinkieliseen oikeistoon, jotka olivat tehneet hänestä oman pelinappulansa.
 • Kun lapsi puhuu seksuaalisesta hyväksikäytöstä, paine purkaa ahdistusta ja saada apua on tullut niin suureksi, että se ylittää kaikki edellämainitut kynnykset ja esteet.
 • Tiitinen rakensi näytelmän leikin ympärille, sillä leikin kautta lapset purkavat ajatuksiaan ja paineitaan.
 • Autoilijat purkavat mieltään huoltamon henkilökuntaan.
 • Ruotsalaiset purkavat masennustaan, kun Suomi on noussut viime hetkillä tasoihin.
 • Viljelijät purkivat mieltään ministeri Backmanille ja kansanedustajille
 • Päätuomari Pekka Haajanen puolestaan joutui tekemään rajusti töitä yrittäessään pitää tapahtumat kontrollissaan, kun pelaajat purkivat tuntojaan sääntöjen vastaisesti vastustajiin.
 • Presidentit purkivat ajatuksiaan myös puolitoista tuntia kestäneessä julkisessa keskustelussa, joka televisioitiin suorana lähetyksenä useimpiin Keski-Euroopan maihin.

tuoda esiin

 • Sen sijaan asiakirjain lähettämisestä annettu laki ( 74 / 54 ) voi aiheuttaa ongelmia telekopion käyttämisessä vireillepanokeinona ainakin, jos seurataan Vaasan lääninoikeuden päätöstä 15. 1. 1988 taltio 23, mitä seikkaa ei ole tuotu esiin kirjassa.
 • Myös ympäristö- ja työturvallisuusasiat on tuotu esiin oppaassa osana kokonaisvaltaista laatutyötä.

tuoda esille

 • Eräät tutkimuksen rajaukset olisi voitu selvemmin tuoda esille johdantoluvussa.
 • Historiantutkimus voi tuoda esille sitäkin miten ihmiset ovat vaikuttaneet oleviin oloihin, muuttaneet niitä edukseen.
 • Palautekeskustelussa tuotiin esille toiveita tulevaisuudessa järjestettävien yhteisten tapahtumien varalle.
 • Tämä tuotiin esille sunnuntaina pidetyssä vuosikokouksessa, jossa viitoitettiin alkaneen vuoden toimintaa.
 • Kysymyksestä ilmestyneissä uusissa monografioissa ei ole tuotu esille uusia argumentteja, vaan keskustelu kiertää kehää.
 • Maatiaiset ry:n taholta on tuotu esille ihan toteuttamiskelpoisia ideoita.
 • Se, että tuotevastuu on vasta viime aikoina noussut keskeiseksi ja korostuneeksi puheenaiheeksi, ei tarkoita, että aikaisemmin kysymystä ei olisi tuotu esille.
 • Yllä olen myöskin jo puuttunut siihen, että tutkittavaa ongelmaa ei ole esitetty riittävän selkeästi, eikä myöskään asetettua tutkimustehtävää ole riittävässä määrin ekspliittisesti tuotu esille tutkimuksen alkuosassa.
 • Artikkelissa tuodaan esille mm. lääninoikeusuudistuksen taustaa, lääninoikeuksien toimintaa ja ratkaisumenettelyä sekä hahmotellaan myös lääninoikeuksien tulevaisuutta.
 • Artikkelissa tuodaan esille ilmoilla leijuvat kysymykset, joihin ei vielä ole varmoja vastauksia.
 • Jo puheena olevan väitöskirjan tilastoanalyysiosa tuo esille uutta tietoa useammassakin suhteessa.
 • Mutta Armas Luukko ei nytkään tuo esille uusia perusteluja sen ns. pirkkalaistraditioon pohjautuvan myytin tueksi, että Peräpohjan asuttamisen olisivat alkaneet ja pääasiassa suorittaneet yläsatakuntalaiset pirkkalaiset.

tuoda julki

 • Edellä olevat seikat olen halunnut tuoda julki.
 • Tohtori Leisten haluaakin tässä yhteydessä tuoda julki Kangasniemellä vallitsevan mielisairaanhoitosijojen puutetilan.
 • Siinä tuodaan julki vakaumus siitä, että Suomen ja Neuvostoliiton välisissä suhteissa on esimerkillisellä tavalla toteutettu rauhanomaisen rinnakkaiselon periaatteet, samoin luottamus siihen, että maiden väliset suhteet edelleen lujittuvat.
 • Ero on lähinnä siinä, että nykyisin tämä tosiasia tuodaan julki, kun taas aikaisemmin sitä ei oikein pidetty sopivana.
 • Aikakauskirjan ensimmäisen numeron alkusanoissa tuotiin julki toimituksen - käytännössä sen perustajan ja pitkäaikaisen toimittajan Allan Serlachiuksen - lehdelle kiteyttämät tavoitteet, jotka ovat antaneet toimitustyölle suuntaa vuosikymmenniksi ja jopa koko 20. vuosisadalle.
 • Lisäksi direktiivissä tuotiin julki tekijänoikeuden suojan ulottuvuutta koskeva perusperiaate, jonka mukaan suoja rajoittuu ilmaisumuotoon: ideat ja periaatteet, jotka ovat tietokoneohjelman minkä tahansa osan perustana, rajapintoihin sisältyvät ideat ja periaatteet mukaan lukien, eivät saa tekijänoikeudellista suojaa tämän direktiivin nojalla ( ks. po. direktiivin johdanto ).
 • - Haluan samalla tuoda julki tukeni Esko Aholle.
 • Kuvatessaan metsästystä kirjailija haluaa tuoda julki, että metsästäjä ei metsästä vain tappaakseen.
 • Sen mahdollisuus ja arvio poiston määrästä tuotiin julki jo kuukausi sitten.
 • Siinä tuotiin julki, että väkivallan ihannointi lähtee jokaisesta nuoresta itsestään, sanoo Juha Mielonen Savonlinnan poliisista.
 • Kyseessä on lainopillisen tutkimuksen tapauksessa kyse ennen kaikkea siitä, että ne yhteiskunnalliset arvostukset ja katsomukset joilla voi olla vaikutusta tehtyyn päätökseen olisi tuotava julki olipa kyseessä sitten hallintovirkamiehen päätös, lainopillinen oikeustieteilijän tulkintasuositus tai tuomioistuimen ratkaisu; päätökseen vaikuttaneet tai sellaiset seikat, jotka olisivat voineet vaikuttaa päätökseen olisi tuotava julki.
 • Nykyisinä aikoina näkee ja kuulee usein tuotavan julki mielipiteitä, joissa vastustetaan korkeakouluopetuksen leviämistä yhä laajempiin piireihin, tai toisin sanoen koetetaan rajoittaa ylioppilasten lukua, " ylioppilastulvaa_pcr ".

???

 • He vain kutsuvat maidit konttoriin, jossa meidän täytyy ilmaista nimemme ja osoitteemme.
 • Tämän James Fenimore Cooperin ja koulupoika-aikain Viimeiset mohikaanit mieleen tuovan punanahan laulamat melodiat olivat melkein läpikotaisin pentatoonisia, puhuen toisin sanoen sitä aikojentakaista yhteiskieltä, jonka leviämisalueen rajoja on turhaa koettaa määritellä: erään primitiivisen kehitysvaiheen aikana ovat melkeinpä kaikki maailman kansat ilmaisseet tunnelmiaan juuri tuon viisisävelisen asteikon avulla ja puitteissa.
FEE 
addressee (info)
circumstances (info)
communicator (info)
content (info)
contents (info)
degree (info)
depictive (info)
explanation (info)
frequency (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
place (info)
time (info)