FinnFrameNet:Execute plan

From Sanat

panna täytäntö

 • Venäjän ja tshetsheenien yhteiskomissio on pääministerin mukaan parhaillaan pohtimassa, kuinka elokuun lopulla solmittua rauhansopimusta ryhdytään panemaan täytäntöön.
 • Jo muutaman vuoden ajan kytenyttä suunnitelmaa ruvetaan nyt parin viikon kuluttua panemaan täytäntöön, ja tällöin alus siirretään vastaiselle sijaintipaikalleen Tykistölahden suuhun Suomenlinnaan.
 • Uhkaustaan hän ei kuitenkaan pannut täytäntöön, vaan kohta miehet olivat poistuneet.
 • T:n 2:ssa luvussa Pietarin puheessa ei puhuta tehdystä ratkaisusta, antautumisesta tai muusta sellaisesta, vaan Jumalan suunnitelmista, jotka hän nyt on pannut täytäntöön.
 • Tästä johtuen OYY esittää tiistaina julkistamassaan kannanotossa, että valtioneuvosto pidättää Joulumaan Kannatusyhdistys ry:lle myönnetyn 200 000 markan luoton käyttöoikeuden siihen saakka, kunnes tarvittavat selvitykset on saatu ja nimenomaan kunnes saamelaisjärjestöt ovat antaneet lausuntonsa ja niiden mukaiset toimet pantu täytäntöön.
 • Näitä päätöksiä on kuitenkin käytännössä pantu täytäntöön kuten riita-asiassa annettuja tuomioita.
 • Liettuan pääkaupungissa Vilnassa neuvostoupseerit selostivat torstai-iltana viranomaisille partiosuunnitelmaansa, jota ei kuitenkaan pantu täytäntöön ainakaan perjantai-iltaan mennessä.

toimeenpanna

 • • Kuten jo aikaisemmin on tullut useampaan otteeseen esille, Mikkelin kaupunki toimeenpani kyselyn, jonka tarkoituksena oli saada selville asunnontarvitsijoiden nykyinen lukumäärä Mikkelissä.
 • Ismail toimeenpani joukon teknillisiä uudistuksia Egyptissä, suoritti sosiaalisia reformeja ja saattoi merkitä tililleen melkoista aineellista samoin kuin poliittista menestystä.

toteuttaa

 • AKT toteutti uhkauksensa ja esti rekkojen pääsyn matkustajalautoille Helsingin satamassa tiistaina illalla.
 • Kunta toteutti lakkauttamisen elokuun alusta, mutta kyläläiset jatkoivat koulunpitoa omin voimin ensin koululla ja lopulta erään kyläläisen kotona.
 • On oireellista, että molemmissa esimerkkitapauksissa valtion omistamien teollisuusyhtiöiden johto toteutti suunnitelmansa tärkeiltä osiltaan toisen valtiollisen elimen, marsalkka Gustaf Mannerheimin johtaman vaikutusvaltaisen puolustusneuvoston ehdotusten vastaisesti.
 • Se ei ollut suomalaisille yllätys, että Neuvostoliitto toteutti suurhyökkäyksen.
 • Girardelli toteutti unelmansa
 • vuotta meille ovat todistelleet korkeastioppineet kouluttajat, että jokainen opettaja on oikeutettu itse valitsemaan millaisin menetelmin ja painoarvoin hän toteuttaa opetussuunnitelman.
 • Kozyrev yritti koota tukea ehdotukselle Bosnian pääkaupungin Sarajevon siirtämisestä YK:n suojelukseen ja sanoi, että Venäjä voisi lähettää joukkoja toteuttamaan suunnitelmaa.
 • EU pakottaisi Suomen toteuttamaan suojeluohjelmansa aiempaa nopeammin, mikä parantaisi korvauksia odottavien maanomistajien asemaa.
 • Hänellä on verstaassaan kahden kangaspuut ja ajatuksissa on etsiä muutama samanhenkinen kutoja toteuttamaan suunnitelmia.
 • Telehallintokeskuksen keskiviikkona tekemä päätös velvoittaa telelaitokset toteuttamaan siirrettävyyden koko maassa viimeistään lokakuuhun 1998 mennessä.

toteutus

 • Laajemmassa toteutuksessa virkoja tai työsuhteita vähenisi 15 - 18. Jos yksityistäminen ei toteudu, henkilöstön vähentäminen muutoin selvitetään ensi syksyyn mennessä.

???

 • Vaikka kustannukset ovatkin asian arvoon verrattuina häviävän pienet, niin olisi kuitenkin erittäin hyödyllistä, jos nyt ainakin lähimmän viiden vuoden aikana olisi käytettävänä varoja kuntien avustamiseksi silloin kun ne toimeenpanevat perusparannuksia.
FEE 
agent (info)
degree (info)
manner (info)
place (info)
plan (info)
time (info)