FinnFrameNet:Enforcing

From Sanat

panna täytäntö

  • Liittohallituksen päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin valitus on lääninoikeudessa ratkaistu.
  • Jos olisi menetelty tarkalleen peruskirjan edellyttämällä tavalla, olisi sotilaalliset pakotteet pitänyt panna täytäntöön YK:n lipun alla turvallisuusneuvoston alaisen sotilaallisen esikuntavaliokunnan johdolla.

toimeenpanna

  • Myyntikielto ei ole väkijuomalain mukaan samanaikaisesti voimassa anniskelukieltona, eikä myyntikiellon antamiseen oikeutetuilla henkilöillä ole edes lakiin perustuvaa oikeutta määrätä myyntialueen ravintoloitsijoita toimeenpanemaan anniskelukieltoja.
  • Mutta jos emme osaa tehtävää suorittaa tai olemme tästä epävarmoja, niin joka tapauksessa on viisaampaa kysyä työnantajalta tai ammattitoverilta ohjeita, kuin ryhtyä ilman muuta toimeenpanemaan määräyksiä ja kenties pilaamaan työtä.
FEE 
agent (info)
circumstances (info)
rule (info)
time (info)