FinnFrameNet:Endangering

From Sanat

vaarantaa

 • Luvan myöntämistä kannatti muun muassa vesi ja ympäristöpiiri, joka totesi alueen pohjavesivirtaukset sellaisiksi, ettei sahan tulo vaaranna pohjavettä.
 • Ammattiliitot vakuuttivat kuitenkin, ettei lakko vaaranna terveydenhuoltoa eikä muita yhteiskunnalle välttämättömiä toimintoja.
 • Ajatella, että hän oli vaarantanut vapautensa ja tuhlannut kallista aikaansa noin arvottoman lompakon vuoksi.
 • Hän käsitti, että Mr. Banbury oli vaarantanut paikkansa hänen tähtensä ja että hänen nyt täytyi koettaa estää kaikki ikävyydet.
 • Muuan nuori englantilainen tiedemies vaaransi henkensä ja melkein menettikin sen Eteläisellä jäämerellä.
 • V. 1970 valmistunut uusi Assuanin pato vaaransi temppeleitä edelleen jättäen ne pysyvästi puolittain veden alle.
 • 2 ) mukavuus ja 3 ) kauppiaat pelkäävät tietojen antamisen vaarantavan luottoaan tai liiketoimintaa yleensä.
 • Lauri Ihalainen varoittaa budjettiesityksen vaarantavan tulosovun.
 • 2. koska valtion ja kuntien varat eivät liioin riitä korvaamaan erotusta, 3. koska ehdotetuissa eläkkeissä ei ole alentamisen varaa, sekä 4. koska ei ole voitu osoittaa, että muodostettava rahasto vaarantaisi talouselämäämme.
 • Komitea nim. katsoo, ettei II luokan oluen alkoholipitoisuuden koroittaminen vaarantaisi raittiustilannetta, mutta toimenpide olisi omiaan tekemään mahdolliseksi paremman mallasjuoman valmistuksen.
 • Minkätähden joku varas vaarantaisi itseään koettamalla ryöstää Russelin rahoja hotelliportaissa, kun hän tiesi hyvin, etta henkilökunta saattoi puuttua asiaan koska tahansa?
 • Länsi-Saksa pyysi ehdotuksen kumoamista, koska Itä-Saksan jäsenyyden hyväksyminen saattaisi vaarantaa Itä- ja Länsi-Saksan välisiä neuvotteluja.

vaarantua

 • Opetusryhmät kasvavat taas, levottomuus lisääntyy, työrauha vaarantuu.
 • Myös verkostotöissä olevien työturvallisuus vaarantuu yksintyöskentelyn lisääntyessä.
FEE 
agent (info)
cause (info)
endangering_act (info)
purpose (info)
valued_entity (info)