FinnFrameNet:Cure

From Sanat

elvyttää

 • Viidentoistakuudentoista, yieläpä kahdenkymmenen minuutin kuluttua kliinisestä kuolemasta elvytetyt koirat ( sellaisia on satoja instituutin vivaariossa ) elävät, ennen koetta niissä kehitellyt mutkikkaat ehdolliset refleksit palautuvat täydellisesti.
 • Kokeissa on havaittu, että pumpulla elvytetyt potilaat selviävät hengissä selvästi useammin kuin muut sydänkohtauksen uhrit.
 • Vesi on vaarallinen elementti Kaikki hukuksista elvytetyt syytä kuljettaa sairaalaan
 • Niasflni elvyttää valtimoverenkiertoa hienoimpia hiussuonia myöten edistäen samalla hermostolle elintärkeän tiamiinin hyväksikäyttöä.

helpottaa

 • Suomalaiset luontais-ja rohdosalan asiantuntijat ovat kehittäneet uuden valmisteen helpottamaan masennusta, levottomuutta ja stressiä
 • Uusi vaihtoehto helpottamaan vaihdevuosivaivoja Aasian naiset ovat jo yli 2000 mistettu Femipaus helpottaa vuoden ajan tienneet kiinalai- tehokkaasti menopaussi - eli sen angelicajuuriuutteen tasa- vaihdevuosioireita.

helpottua

 • Vaiva saattaa helpottua myös lääkkeillä.

hoidollinen

 • Paljon suurempi merkitys on muilla, puhtaasti sairauden hoidollisilla menettelytavoilla.

hoitaa

 • Sinä aikana ovat lääketieteen keinot hoitaa tautia kohentuneet, vaikka toistaiseksi ei vielä olekaan keksitty lääkettä, joka kukistaisi tautia aiheuttavan hiviruksen ja parantaisi taudin kokonaan.
 • Mikkelissä reisiluun yläosan murtumia hoidettiin vuonna 1980 70 kpl ja viime vuonna jo 120 kpl.
 • Verettömyys hoidettiin tarkemmalla leikkaustekniikalla, vuotavat suonet tukittiin.
 • Sinä aikana ovat lääketieteen keinot hoitaa tautia kohentuneet, vaikka toistaiseksi ei vielä olekaan keksitty lääkettä, joka kukistaisi tautia aiheuttavan hiviruksen ja parantaisi taudin kokonaan.

hoito

 • Silloin on varsin todennäköistä, että hoito puree hyvin, ja korva on terve, mikäli kaikki vaivat häviävät.
 • Jos lapsi elää vaikeassa ja traumatisoivassa tilanteessa, ensisijainen hoito on jatkuvan trauman poistaminen.
 • Vajaatoiminnan hoito auttaa hyvin.
 • tävä tarkasti, mitä hoitoa potilaalle on annettu.
 • Vanhuksille pitäisi olla tarjolla tukea, apua ja hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa.
 • Molemmat tehokkaista hoidoistaan tunnetut hoitolaitokset toimivat jatkuvasti kautta vuoden.
 • hypnoosihoidon avulla on " valeraajojen " särky pysynyt poissa jopa kaksi ja puoli vuotta.
 • Päihdeongelmaisen neljän viikon hoitojakso maksaa 15000 markkaa, runsaan alkoholin käytön seurauksena syntyneen haimatulehduksen hoito satojatuhansia.
 • Menetelmällä voidaan hoitaa silmän sisäosien kudoksia silloinkin, kun tavanomainen mustuaisen kautta tapahtuva laserhoito ei ole mahdollista.
 • Koska laserhoito lisäksi vaatii pahimmillaankin vain pienen leikkaushaavan, paraneminen on nopeaa ja sairaslomat lyhyitä.

hoitokeino

 • Merivesien ympäröimässä Tanskassa voi merestä löytää ilmaisen hoitokeinon.
 • Toisin joku määrä käytännöllisiä lääkäreitä säilytti tämän hoitokeinon tieteellisten piirien negatiivisesta käsityskannasta huolimatta.
 • Kun ihminen valitsee virallisen lääketieteen ulkopuolisen hoitokeinon, hän samalla ottaa itse suuren vastuun.
 • Hän neuvoo sopivan hoitokeinon, mikä tässä erikoistapauksessa soveltuu parhaiten.
 • Dementoituneiksi epäillyistä vanhuksista neljännes sairastaa depressiota, ja heitä voidaan auttaa tavanomaisilla masennuksen hoitokeinoilla.
 • Ken yrittää parantaa alkoholismia yksinomaan vain lääkkeillä tai muilla materiaalisilla hoitokeinoilla, kokee piankin pettyvänsä.
 • Musiikkiterapia on hoitokeino, jossa ihmiset voidaan sosiaalisesti yhdistää.
 • Leikkaus ei ole hoitokeino, eikä edes sovi kaikille.
 • 0 Ennen insuliinin keksimistä oli vain yksi pääasiallinen sokeritaudin hoitokeino: rautainen kuri, joka säännösteli sokeritautisen kaiken ravinnon niin, että oli nälkäkuoleman partaalla.

kuntouttaa

 • Kiihkeimmin kauden päättymistä odottaa Palander, joka haluaa päästä kuntouttamaan kipeää oikeaa polveaan.
 • Tuukkalan sairaalassa pystytään parhaimmissa tapauksissa kuntouttamaan potilas työkykyiseksi.
 • Keinoruokintakin olisi ensimmäisinä keväinä ehkä paikallaan sorsien kuntouttamiseksi.
 • Ripaoja on ollut Anttolanhovissa vasta muutaman viikon, joten kokemukset eivät ole vielä suuret, mutta hänestä näyttää, että laitos on kodinomainen ja asiakasystävällinen, jossa tehdään vakavaa työtä ihmisten kuntouttamiseksi.
 • Kymmenet vanhemmat ovat joutuneet matkustamaan ulkomaille, jotta he saisivat neuvoja lapsensa kuntouttamiseksi kotona.
 • Vaikka ei voidakaan antaa mitään varmaa ohjetta lapsihalvaustartunnan välttämiseksi, niin sitä varmemmin voi sellaisia antaa halvaantuneiden lihasten kuntouttamiseksi.
 • Määränpää on vielä avoin mutta mahdollisia vaihtoehtoja ovat Espanja, Etelä-Ranska ja Italia, kertoo Ukkonen, jonka polvea on kuntoutettu Diakonissalaitoksella Helsingissä.
 • Leikkauksen jäljiltä pikavauhdilla kuntoutettu jalka ei kestä kipeytymättä kovaa rasitusta.
 • Harrin jalkaa on kuntoutettu vesijumpalla ja vähitellen myös kuntosalissa.
 • Washington, Yhdysvalloissa kuntoutettiin ja sijoitettiin työhön 92.500 vammaista henkilöä keskushallituksen ja osavaltioiden kuntouttamisohjelmien avulla varainhoitovuonna 1961, tiedoittaa Terveys-, opetus- ja huoltoministeriön ammatillisen kuntouttamisosaston päällikkö Mary E. Switzer.
 • Ihosiirtoja tehtiin ja minua kuntoutettiin leikkausten jälkeen päivittäin.

kuntouttava

 • HELSINKI ( LS ) Runsas neljännes ( 26,6 % ) maamme kaikista pitkäaikaisesti työkyvyttömistä henkilöistä on kuntouttavien hoitotoimenpiteiden tarpeessa.
 • Kuntoutettavien työmarkkinakelpoisuus ei parane, jos kuntouttavien toimien piiriin tulee enemmän väkeä kuin mitä toimiin on voimavaroja.

kuntoutus

 • Terapeuttisen aineksen osuus kuntoutuksessa jäi pieneksi.

lievennys

 • Takertumatta siihen sanontaan, että kuntain itsensä valmistaessa omista metsistään tulisi halvemmaksi kuin suoraan ostolla, on tässä muutkin hyvät puolensa, mitä edellä jo on sanottu työttömyyden lievennyksestä.

lievittyä

 • Poskien liika kimmoisuus oli lievittynyt...

lievittävä

 • Suojautukaa ajoissa reumatismin vaivoja vostaon reumaattisia kipuja lievittävä Atlas " Miovylon " reumakerrasto on korvaamaton yllä viileällä säällä.

lievittää

 • Ne lievittävät yskää ja ärsytystä ilmatiehyessä.
 • Lääkkeet auttavat pelastamaan ihmishenkiä, ja ne lievittävät kipuja.
 • Se lievittää kiputiloja ja auttaa myös stressiin ja unettomuuteen.
 • rakastelun Musiikin kuuntelu on yleisin tapa lievittää stressiä, paljastuu 30 maassa tehdystä kyselytutkimuksesta.
 • SIGURAN TABLETIT on uusi tehokas tapa lievittää kurkkukipua.
 • Yksi vuosisadan merkittävimmistä lääkkeistä, asetyylisalisyylihappo on lievittänyt kipua, särkyä ja kuumetta jo sadan vuoden ajan.
 • Mitä elämässäni olen saavuttanut, sen olen saavuttanut ainoastaan siitä syystä, että Jumalan armo on lievittänyt kiusauksiani.
 • Alkoholi ja depressio ovat asiantuntijoiden mielestä kuitenkin tappava yhdistelmä: aluksi viina lievittää ahdistusta, runsaasti käytettynä se kuitenkin omien kemiallisten lakiensa mukaan myös aiheuttaa sitä.
 • Mikkeliin suunniteltu työllistämiskeskus olisi hanketta työvoimapiirissä valmistelleen suunnittelija Kari Kangaspunnan mielestä kunnille edullinen tapa lievittää pitkäaikaistyöttömyyttä.
 • Nauru lievittää kipua
 • REMIL lievittää säryn
 • Niinpä amantadiini estää influenssan puhkeamista ja lievittää taudinkuvaa ehkä joka toisella potilaalla, jos sitä annetaan jo alkaneen taudin hoidoksi.
 • Clenbuterol on saksalaisvalmisteinen reseptilääke, jota määrätään lievittämään astmaa.
 • Menettelyä sovellettiin käytännössä vaikeissa syöpätapauksissa, joissa kehon lämpötilan alentaminen lievitti tuskia.
 • Hän toimitti heille apua ja ruokaa, hän lievitti tuskia ja lohdutti.
 • Talonpoika oli kasvattanut porsaan lievittääkseen itsensä ja perheensä kärsimää rasvanpuutetta, mutta markan arvon aleneminen ja siitä johtuneet taloudelliset vaikeudet pakoirtivat hänen myymään porsaan, kun se ali tullut täysikasvuiseksi, saadakseen rahaa korkojen maksuun.

lievitys

 • - Harkinnanvaraisia avustuksia pitäisi käyttää lähinnä oireiden lievitykseen, sairaudesta pitää jokaisen itse päästä eroon, hän sanoi.
 • Tyydy siihen tilapäiseen lievitykseen, minkä joskus saat vaivoihisi.
 • Siankärsämöä kannattaa säilöä talven varalle, sillä kuivatuista kukista ja lehdistä saa kuumaa juomaa nuhan ja yskän lievitykseen.
 • Kirsi Kääriäinen Miia Puikkonen ja Nina Ahtiainen tutkivat näyttelyssä tarkoin pään hermojen kulkua ja löysivät hierontapisteet päänsäryn lievitykseen.
 • Tuoreen selvityksen mukaan syöpään kuoleva saa Suomessa aivan liian vähän kipulääkitystä tuskiensa lievitykseen viimeisten elinviikkojensa aikana.
 • Kontula katsoi sekakäytön olevan naisille luonteenomaisempi tapa hakea lievitystä pahaan oloon kuin miehille.
 • Erilaisiin kipuihin ja sairauksiin on saatu lievitystä, mutta tärkeitä on kuitenkin kaikkien mielestä se, että kerran viikossa saa pään tyhjennetyksi ainakin hetkeksi kaikista arkipäiväisistä asioista.

lääke

 • - Millä tahansa uudella lääkkeellä voi olla odottamattomia vaikutuksia.
 • Uudella lääkkeellä ei voi ehkäistä itse verenvuotoa, eikä myöskään vähentää välitöntä kuolleisuutta.
 • Meneillään oleva paniikki häviää tarvittaessa rauhoittavalla lääkkeellä.

lääkinnällinen

 • Selän lihaksisto on vaatinut lääkinnällisiä hoitotoimenpiteitä.
 • Metadonin käyttöön liittyvät riskit näyttävät johtuvan pikemminkin sen jakelun tehokkuudesta kuin sen lääkinnällisestä käytöstä, todetaan raportissa.
 • Suomen Punaisen Ristin sotainvaliidilyön johdossa on invnliidikomitea, joka toimii kaksijaostöisena * Toisen tehtävänä on huolehtia, sotainvaliidien lääkinnällisestä hoidosta, ammattikoulutuksesta ja muusta huollosta, toisen taasen ns. kertakaikkisien avustusten jaosta.

parannella

 • Myllylä parantelee oloaan ainakin pari päivää kotimaisemissa, ja jollei Haapajärvellä ole tarpeeksi lunta, mies matkaa taas Lapin lumille muutaman päivän kuluttua.
 • Peräti viisi puolustajaa parantelee haavojaan sairastuvalla.

parannettava

 • tavallisesti sorkan kehä päkiäisten kohdalta ja näin kehittyy pitkäaikainen, toisinaan sangen vaikeasti parannettavissa oleva märkivä sorkkatulehdus.
 • _. a * Ver » YKSIL OLLISESTI sovitettavia kuulokojeita Kuulokojeen avulla parannettavissa oleva huonokuuloisuus esiintyy niin erilaisena ja eriasteisena, että vain sellainen kuulokoje, SONOTONE, joka voidaan yksilöllisesti kokeilla ja sovittaa itse kullekin, antaa parhaimmat tulokset.
 • Tapahtuma on osa leijonien maailman käsittävää Sightfirst - kampanjaa, jonka tarkoituksena on kerätä vähintään 130 miljoonaa dollaria estettävissä ja parannettavissa olevan sokeuden poistamiseen.
 • Mullassa elää eräs tetanus-bakteeri, jonka erittämä myrkky aiheuttaa vaikeasti parannettavissa olevan jäykkäkouristuksen.
 • Onko tauti parannettavissa ja millä tavoin?
 • Markkasen tutkimus " Onko alkoholismi parannettavissa? " koski juuri avohoidon onnistumista.
 • Onko syöpä parannettavissa luonnonlääkkeillä.

parantaa

 • - Jos joku tuli tänne sitä varten, että se Juntunen parantaa hänet, hän pettyy.
 • Lähtiessään etsimään kasvuaan, ihminen parantaa itsensä eli tervehtyy jo matkalla parantajansa luo.
 • Elimistö parantaa itseään
 • Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa.
 • " Jeesus paransi sairaita ihmisiä ilmaiseksi ja ruokki suuria kansanjoukkoja.
 • Matteus kertoo evankeliumissaan, että Jeesus paransi nuo temppeliin tulleet sokeat ja rammat ja että vanhojen ja viisaiden närkästyneenä maristessa pienet lapset hyppivät riemuissaan ja huusivat hoosiannaa.
 • Kun Jeesus paransi kymmenen spitalista miestä, niin yksi niistä vain palasi kiittämään Jeesusta.
 • Ikivanhojen uskomusten mukaan oikeanlaatuinen jalokivi voi parantaa sairauden, sokeuden, juoppouden, tehdä hedelmälliseksi, suojella lasta, antaa viisautta, taitavuutta ja varjella ylipäätänsä kaikelta pahalta.
 • Shamanistisessa tietoisuuden tilassa ihminen keskustelee vaikka puiden tai eläinten kanssa ja tietää, millä kasveilla hän voi parantaa itsensä.
 • Täten on tuo vanha tieto, että havumehuste voi parantaa keripukin, tullut todistetuksi oikeaksi.

parantaja

 • joita on mainostettu ja toisia mainostetaan vieläkin angiinan parantajiksi.

parantumaton

 • Käybessään Gottlannin köyhissä kobrissa oli hänen komin muikeata nähbä niitä parantumattomia sairaita, jotka usein eliwät mitä surullisimmiZsa olosuhteissä.
 • Nämä kokemukset omat herättäneet meissä toimon saada erityinen koti parantumattomia sairaita varten.

terapeutti

 • Johtavien kauneussalonkien terapeutit paljastavat, että suuntaus menee yhä suuremmassa määrin ns. passiivista käsittelyä kohti.
 • Joissakin tapauksissa ns. terapeutit ovat vietelleet potilaitaan ja monissa ryhmissä on käytetty tekniikkaa, joka on vähintään kyseenalaista.
 • Valtion ylläpitämässä lastenkodissa on omat terapeuttinsa, sillä paikallinen järjestelmä ei tunne ostopalveluja, kuten Suomessa.
 • Tältä pohjalta mukana on nuori nainen Kate Rose, joka käsittelee terapeuttinsa Doug Saxvinin kanssa järkyttäviä kokemuksiaan.
 • Lisäksi hypnoterapia vaatii runsaasti aikaa ja ankaraa työtä sekä terapeutilta että potilaalta: on turhaa kuvitella, että potilas vaivutetaan ihmetempulla hypnoosiin ja että hän kävelee hetken kuluttua terveenä kotiinsa, sanoo Leo Hildeen.
 • Psykologinen trilleri avioparista, jonka seksiongelmiin vaimo käy miehensä vaatimuksesta hakemassa apua terapeutilta kohtalokkain seurauksin.
 • Sekavien sattumien jälkeen Susan ja Jack lähtevät yhdessä terapeutille selvittelemään suhdettaan.
 • - Useimmilla muutos on jo alkanut silloin, kun he tulevat terapeutille.
 • Säätiöllä ei kuitenkaan ole varaa palkata täysipäiväistä terapeuttia, joten Eszter hankkii lisäansioita opastamalla suomalaisia ryhmiä ja järjestämällä elämysmatkoja.
 • Kullekin luontaishoidon alalle luodaan Koposen mukaan myös riitojen sovitteluelin, johon voi ottaa yhteyttä jos terapeutti on toiminut asiattomasti.
 • Näin kirjoittaa terapeutti ja perhekonsultti Tommy Hellsten uudessa kirjassaan Elämän lapsi.

terapeuttinen

 • On mahdotonta arvioida, kuinka aikaisin kaukaisessa menneisyydessä on radiumemanatiota käytetty terapeuttisiin tarkoituksiin.
 • On ryhdytty moniin terapeuttisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on elimistön toiminnan saattaminen entiselleen.
 • Rooman valtakunnan hallitsijat harrastivat terapeuttisia kylpyläkuureja.
 • Työtoveruussuhteita hoitavia terapeuttisia ryhmiä tuskin kannattaa työyhteisön keskelle perustaa.
 • Terapeuttinen vaikutus perustuu kylmän aiheuttamaan fysiologiseen reaktioon, jonka odotetaan lievittävän kipua sekä parantavan mielialaa ja fyysistä toimintakykyäkin.
 • Terapeuttinen musiikki voi siis olla myös virkistävää, ei vain rentouttavaa.

terapia

 • 18.03 Kuulovamma ei estä vieraan kielen oppimista. lB. 3o Filosofia terapiana.
 • Lähes 2400 vuotta sitten lääketieteen isä Hippokrates käytti auringonkylpyterapiaa ja rakennutti temppelin auringonpalvontaa varten.

???

 • A-kodissa annettu hoito koostuu lääkinnällisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja toiminnallisesta hoidosta.
 • Jos alle 14-vuotias syyllistyy lainvastaisiin tekoihin, häntä ei voida tuoda tuomioistuimen eteen, mutta myös häneen yhteiskunta voi kohdistaa pakkoluonteisia toimenpiteitä hoidollisilla ja huollollisilla perusteilla.
 • - Arvelisin, että tällä hetkellä tupakkariippuvuutta hoitaa noin parisenkymmentä terapeuttia.
FEE 
FEEM 
affliction (info)
body_part (info)
duration (info)
frequency (info)
healer (info)
manner (info)
medication (info)
patient (info)
place (info)
purpose (info)
result (info)
time (info)
treatment (info)