FinnFrameNet:Convey importance

From Sanat

alleviivata

 • Myös Pitzner alleviivaa klaveeriilla fantiseeraamisen merkitystä, sanoisimmeko, alitajuisten aiheitten esilleonkimisessa.
 • Ja ennen kaikkea se alleviivaa viestiä siitä, ettei ihmisen tappamisessa ole koskaan mitään loistokasta, hauskaa tai kunniakasta.

korostaa

 • Hyvää yhteishenkeään he korostavat kaikkien harrastajaseurojen tapaan.
 • Asiaa harrastavat korostavat syystä sitä hygienistä saavutusta, etteivät matkustajat enää, niinkuin ennen, nuku vieretysten vain kapea käytävä vuoteiden välissä, vaan aina toistensa yläpuolella.
 • Hän korostaa pyrkivänsä nyt vasta yhdelle kaudelle.
 • Useat korostivat sitä, että heidän mielestään tuomioistuimella pitäisi olla oikeus kohtuullistaa kuluja.
 • Sekä ministeri Andersson että Haukilahti korostivat tarvetta entistä tasapuolisempaan rahanjakoon.
 • Professori Asberg korosti sitä, että itsemurhista tulee tiedottaa asiapitoisesti.
 • Yhdistyslakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa valiokunta korosti periaatetta, jonka mukaan viranomaisten tulee tulkita kaikkia perusoikeuden käyttöä koskevia säännöksiä perusoikeusmyönteisesti.
 • Laitinen korosti sitä, että päätöksenteko on täysin paikallisten päättäjien vallassa.
 • Osipova korosti tarvetta syventää teeman tutkimusta, erityisesti Euroopan pohjolan, talonpoikaisten massademokraattisten instituutioiden historian ja maaseudun poliittisten puolueiden toiminnan ja merkityksen kannalta; on myös selvitettävä talonpoikaismassojen mielialoja vallankumouksen ja kansalaissodan ajalta.
 • Vares korostaa kokoomusjohtajien ja varsinkin entisten vanhasuomalainen rauhanrakkautta.
 • Adventtikirkko korostaa uskonnonvapautta
 • Ratkaisussaan komissio korosti monopolistin valtaa asettaa hintansa ja tehdä muut päätökset.
 • Säätiön toimitusjohtaja Erkki Mänttäri korostaa sitä, ettei päätöstä lomauksista vielä ole tehty.

painottaa

 • Televisionauhoituksen jälkeisessä haastattelussa sekä Martti Ahtisaari että Elisabeth Rehn painottivat malttia Karjalan alueen palauttamisesta käytävässä keskustelussa.
 • Konferenssin työryhmät painottivat sitä, että myös työväenliikkeen historiassa naiset ovat olleet laiminlyöty tutkimusaihe.
 • Ihamäki arvostelee sitä, että vaikka KTM painottaa aluekehitysvastuun olevan maakunnilla, se samaan aikaan ei anna maakunnille niille kuuluvaa osuutta.
 • Vapaa-aikansa Racine painottaa kuluttavansa perheensä kanssa.
 • Sunnuntaina Mikkelin Lehmuskylän seurakuntakodin ja Päivänsäde-päivähuoltolan 20-vuotisjuhlassa puhunut kirkkoherra Mikko Reijonen painotti lähetyskäskyä kirkkojen yhteisenä ekumeenisena tehtävänä ja kritisoi Kirkko 2000 -prosessia ylhäältä käsin tulevasta ohjauksesta.
 • Herättäjäjuhlat painottaa rauhaa
 • Vastikään voimaan tullut maaseutuelinkeinolaki painottaa ympäristöasioita.
FEE 
manner (info)
medium (info)
message (info)
reason (info)
speaker (info)
time (info)