FinnFrameNet:Change position on a scale

From Sanat

alentua

 • misen ja korkokannan alentumisen takia ja nousisi helmimaaliskuussa yhteensä 2 prosenttia.
 • Koko kanavan käyttöasteen alentumisen syynä onkin lähinnä neuvostoliittolaisten rahtikuljetusten määrän aleneminen.
 • Maanomistaja voi nytkin vaatia korvaustaan ja käydä siitä neuvotteluja, mutta hänelle tarjotaan ehkä metsän tuoton alentumista vastaavaa korvausta.
 • Ensiksikin on havaittu voimakasta arvopapereiden kurssien alentumista sekä New Yorkin että Lontoon pörsseissä määräävän myrskykeskuksen ollessa New- Yorkin Wall Streetillä.
 • huimataan, että kotimaisten maataloustuotteiden hinnat ovat alentunet!; 18 %, 'kun sensijaan kotimaisten teollisuustuotteiden hinnat ovat alentuneet vain 4 %. Samojen vuosien tammikuun hintojen vertailu osotti kotimaisten maataloustuotteiden tukkuhintojen alentumista 12 %, mutta kotimaisten teollisuustuotteiden vain 2 %. Maanviljelijän aseman itekeekin äärimmäisen vaikeaksi, suorastaan kestämättömääksi monessa tapauksessa se, että! kaikki se, mihin hän tarvitsee raihaa, nyt maksaa suunnilleen sen kuin edellisinä vuosina, mutta kaikesta siitä, mitä hän myy,. hän isaa parikymmentä prosenttia alhaisemman hinnan.
 • Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön on esitetty kyseisten luotsausmaksujen alentumista 30 — 50 prosentilla, ja että kajiavaraak. su jätettäisiin toistaiseksi kokonaan perimättä.

aleta

 • Yrittäjä epäileekin vahvasti, että pohjaveden pinta alenee juuri tienrakennustöiden johdosta.
 • Jos järven pinta alenee metrillä, tukkcutuvai nämäkin yhteydet, sillä nyt jo syyskesällä voidaan näissä salmissa vain vaikeuksin liikkua varsinkin moottoriveneillä.

arvo laskea

 • Hänen ruumiinlämpönsä oli laskenut 24 asteeseen.
 • Suotuisan taloudellisen, poliittisen ja henkis-sivistyksellisen kehityksen tuloksena rikollisuuden määrä oli laskenut vuoden 1946 määrästä — 500.000aivan ratkaisevasti, 200.000 :een.
 • Lyijyttömän bensiin jakelu keskeytettiin keskiviikon vastaisena yönä Porvoon jalostamon lähettämöllä, koska sen sekaan oli päässyt tiistain kuluessa pieni määrä teollisuusbensiiniä ja oktaaniluku oli laskenut pari oktaaniyksikköä.
 • Tammi-maaliskuussa metallituotteiden ja koneteollisuuden viennin arvo laski neljänneksen edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
 • Myös eri ryhmälndeksit pysyivät marraskuussa muuttumattomina ravinnon ryhmää lukuun ottamatta, jonka arvo laski 198:sta 197: n. Kuluttajan hintaindeksi oli marraskuussa 142 ja oli sama kuin lokakuussa.
 • Venäjän rahan arvo laski näet koko ajan, mutta kun vanhoja taksoja ei muutettu, jäivät verot yhä alhaisemmalle tasolle.
 • Kauppataseen ylijäämän kasvun selittää se, että tuonnin arvo laski noin neljä prosenttia runsaaseen 7,2 miljardiin markkaan.
 • Dollarin arvo laski aamupäivällä alle neljän markan ja oli keskuspankin noteerauksessa puolenpäivän aikaan 3,98 markkaa.
 • Sen sijaan autojen tuonnin arvo laski 0,4 miljardilla markalla.
 • Toisaalta vanhan maaveron tosiasiallinen arvo laski koko ajan niin hyvin veronalennusten kuin — ja ennen muuta — rahan arvon laskun tietä.
 • Viime marraskuussa mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto laski neljänneksen.
 • Myönnettyjen rakennuslupien määrä laski tätäkin jyrkemmin ja jäi tilastokeskuksen talonrakennustilaston ennakkolaskelman mukaan 29 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
 • HINTOJEN ALENNUS UNKARISSA. BUDAPEST, 3. 7. ( STT — TT ) Unkarin kauppaministeriö on ilmoittanut useiden hintojen laskevan heinäkuun 1. päivästä lukien.

heikentyä

 • VR:n hallitus arvioi tämän vuoden toiminnallisen tuloksen heikentyvän selvästi viimevuotisesta.

heiketä

 • Vuoden lopulla heikkeni asema kilpailun takia.
 • Yöllä kylmää, torstaina pakkanen heikkenee.
 • Kuusterän selittämisapparaatista on ajoittain vaikea saada otetta: toinen lause kumoaa ensimmäisen tai tekee siihen niin vahvan varauksen, että edellä sanotun teho heikkenee.

heilahtelu

 • Päivälypsy lisää huomattavasti mahdollisuuksia rasvaprosentin heilahteluille meijerikokeissa, mikä selviää esim. seuraavasta esimerkistä: Eräs suurikarjainen meijerinjäsen lähettää säännöllisesti karjansa maidon meijeriin.
 • Maataloustuotteiden osuus viennistä oli 40 %, öljyn 34 %, tehdasteollisuuden tuotteiden 15 % ja mineraalien ja metallien 11 %. Raaka-aineiden viennistä saatavat tulot ovat herkkiä heilahteluille.
 • Osittain tähän kysymykseen liittyen ovat maailmantaloudelliset elimet pyrkineet löytämään sulun niille valtaville hintojen heilahteluille, joita on viime vuosina tapahtunut tuhkatiheään sellaisten tuotteiden kuin luonnonkumin, puuvillan, kahvin ja kaakaon kohdalla.
 • Tämmöiset vaihtelut saattaisivat markkamme arvon kultakannasta huolimatta alttiiksi heilahteluille, jotka aina ovat vaarallisia.
 • Kotimaan hallitusriidat selittävät korkojen heilahteluja vain osittain.
 • Ne eivät aiemmin dollarin hallitessa yksin kansainvälisiä markkinoita pystyneet suojautumaan dollarin heilahteluja vastaan.

hivuttautua

 • Maailmalla korot hiukan hivuttautuivat viikon aikana ylöspäin, mutta viikon lopulla sielläkin oli rauhallista.
 • Henkilökohtaisessa kilpailussa suomalaiset hivuttautuivat hieman kärkeä kohti.
 • Lainamarkkinalla korot hivuttautuivat aavistuksen alaspäin minimaalisessa kaupankäynnissä.

huveta

 • Tällaisen voiman on nähty huvenneen olemattomiin.

höllentyä

 • Kuri höllentynyt julkisilla paikoilla
 • - Kesään liittyy kontrollin höllentyminen, ja kuumat ilmat saavat ihmiset nauttimaan tavallista runsaammin virvoitusjuomia ja jäätelöä.

kaksinkertaistua

 • Jos grillimakkaran kulutus kaksinkertaistuu koko Suomessa, niin parhaissa kesämök-

kasvaa

 • Kun golf-seuroissa oli jäseniä vuonna 1985 6 671. kirjattiin tänä vuonna määräksi jo 45 400. Suomen Golfliiton toiminnanjohtaja Osmo Saarinen sanoo, että harrastajien määrän kasvaessa tuloksia aletaan saada pelaajienkin saavutuksissa.
 • tessä, koska paperipuun osuuden kasvaessa kuluerän " Aineellisten tuotannontekijäin kulut paperipuun korjuussa " osuus kasvaa.
 • Viimeisten kymmenen vuoden aikana on korkeakouluopiskelijoiden määrä kasvanut räjähdysmäisesti.
 • Huumeiden käyttö kasvanut räjähdysmäisesti Venäjällä
 • Siitä selviää edelleen, että kehitysalueiden väkiluku kasvaa räjähdysmäisesti 2.874.362.000:5 ta 5.040.114.000:een.
 • Muslimien osuus Suomen väestöstä kasvaa räjähdysmäisesti, kun se on päässyt kunnolla alkuun.
 • Suunnitelma ei pitänyt ja väestö kasvaa räjähdysmäisesti.
 • 15.00 Ajankohtainen kakkonen: Autopommi tikittää Ruuhkista, ympäristövahingoista ja pysäköintiongelmista huolimatta autojen määrä kasvaa räjähdysmäisesti.
 • Mutta köyhiä on miljardeja ihmisiä enemmän, ja heidän määränsä kasvaa räjähdysmäisesti.
 • Eläke-Sammon sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat viidenneksen ja olivat yhteismäärältään 1,1 miljardia markkaa.
 • Työttömien määrä kasvoi kesäkuusta vajaalla 700:lla _ Viime vuodesta määrä lisääntyi 5 542 ihmisellä.
 • Pankin markkinaehtoinen kotimainen varainhankinta kasvoi viidenneksen 21,4 miljardiin markkaan.
 • Kuivan jäkälän osalta kasvoi määrä viime vuonna paremmaksi kuin vuonna 1959, koska kartonkeja vietiin noin 230.000,
 • Kymmenessä vuodessa alkoholimyrkytyksiin kuolleiden määrä oli kasvanut koko maassa 50 prosentilla.
 • Työministeriö arvioi, että kotimaisen kysynnän supistuminen on niin voimakasta, että työttömyys uhkaa kasvaa koko ensi vuoden ajan ja pitkälle vuoteen 1993.
 • Heidän kantansa mukaan avioehtosopimus voidaan nykyään tehdä siten, että aviooikeus suljetaan pois tietystä prosenttimäärästä puolison koko omaisuutta, tiettyä rahamäärää vastaavasta osasta tiettyä esinettä, omaisuuden tai esineen arvonnousua.
 • - Se ei kuitenkaan johdu siitä, että rakentajat vuokraisivat käsiinsä jääviä asuntoja, vaan siitä, että sijoittajaostajat vuokraavat asunnot pientä tuottoa saadakseen odotellessaan asuntojen arvonnousua.
 • Moottoribensiinien kulutus kasvoi prosentin, mutta dieselöljyn käyttö väheni kaksi prosenttia.
 • Viime vuoden heinäkuusta kemiallisen teollisuuden vienti kasvoi kymmeneksen, mutta tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden vienti väheni viidenneksen.
 • Porauksia suoritettiin ja tuotanto kasvoi huimasti vuosi vuodelta.
 • Nyt pistemäärä kasvoi huimasti ja Hannan ennätykseksi kirjattiin 5028 pistettä.
 • Myös ilkivalta kasvoi huimasti, silla tapaukset lisääntyivät 139:stä 216:een.
 • Puolentoista vuosisadan aikana lääninhallitus on kasvanut huimasti.
 • Yksi syy tähän on se, että EU:n ansiosta Suomessa myytävien juustojen valikoima on kasvanut huimasti.
 • Kesähuvilamurtojen määrä kasvanut huimasti
 • Rikollisuus väheni kokonaisuutena otettuna hieman Virossa viime vuonna, mutta väkivalta-ja talousrikokset kasvoivat huimasti.
 • Mutta sitten vaatimukset kasvoivat huimasti: hän toivoi itselleen palatsia ja kuniukaankruunua, sitten pyrki keisariksi, paaviksi, vihdoin Jumalaksi — kunnes hän huomasi uudestaan joutuneensa omaan kurjaan hökkeliinsä.
 • Tasapeliveikkauksen suosio on kasvanut huimasti.
 • Väestön keskimääräisen eliniän pidentyessä terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa huimasti.
 • Kuva 5 herättää, ajatuksen, että, ainakin eräissä olosuhteissa, siirryttäessä entistä tuntuvasti notkeamman öljynkäyttöön öljynkulutus kasvaa huimasti.
 • Huolimatta hellekesästä heinä-elo-syyskuun katsojamäärät kasvoivat huimasti varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
 • Se kuilu johon ennen mentiin oli vähällä lopettaa elukoilta elonvoiman, jonka aiheutti se, että tuotteitten pyynti kasvoi huimasti ja elukkain hoito ja ruokinta pysyi vaan siinä samassa hivuttavalla kannalla.
 • Alku oli nihkeä, mutta sitten tuote tuli tutuksi ja menekki kasvoi huimasti.

kasvaa jyrkästi

 • Kuten ylläolevasta taulukosta selviää, on myöskin mietojen väkijuomien kulutus kasvanut jyrkästi.
 • Erityisesti tilanteessa, jossa mm. teknologian ja elinkeinorakenteen muutoksen seurauksena rikostilanteiden määrä on eritoten useilla omaisuus-, vaihdanta- ja talousrikollisuuden aloilla kasvanut jyrkästi, tarve puuttua rikosten tekemiseen aiempaa ponnekkaammin on ilmeinen.

kasvaa nopeasti

 • Rottalaumat ovat kasvaneet nopeasti tämän Puolan rajalla sijaitsevan kaupungin jätehuollon romahdettua.
 • Sen sijaan kirjastojen lainausmäärät ovat laman aikana kasvaneet nopeasti.
 • Uusissa tiloissa lihamäärät kasvoivat nopeasti, ja leikkausosastoa oli laajennettava.
 • Vastaavasti puoliverotalonpoikien määrä kasvoi nopeasti, mutta ei aivan tavoittanut kokomanttaalien määrää; puoliverojen määrä kasvoi nopeamminkin, mitä vastaava kokoverojen määrän pieneneminen olisi edellyttänyt, mutta jos puoliverot muutetaan kokoveroiksi siten, että kaksi puoliveroa vastaa yhtä kokoveroa, kokoverojen määrä ei ottanut noustakseen, vaan putosi
 • Erilaisten mainonnaksi katsottavien toimenpiteiden määrä kasvoi nopeasti, julisteet olivat kuitenkin selvänä enemmistönä.
 • Tuotanto kasvoi nopeasti ja televisiosta tuli pian yhtiön pääartikkeli.
 • Näiden tekijöiden sekä vuodesta 1895 ensimmäiseen maailmansotaan jatkuneen voimakkaan taloudellisen ekspansiokauden seurauksena kesähuviloiden lukumäärä kasvoi nopeasti.
 • Kaupungin väkiluku kasvoi nopeasti ja rakennustoiminta saavutti niin suuret mittasuhteet, että puhuttiin " amerikkalaisesta rakennuskiihkosta ".
 • Esitetyt luvut osoittavat, että omien rahastojen suhde ulkoisiin velkoihin oli meijereissämme v. 1914 jo verraten edullinen, olivathan omat rahastot silloin 63.7 % kaikista pääomista, mutta sodan jälkeen, kun uusia mcijereitä ryhdyttiin perustamaan ja muitakin uudistuksia toteuttamaan, ulkoiset velat kasvoivat nopeasti, niin että omien rahastojen suhde laski v. 1922 38. i %:iin.
 • Valtion verotulot supistuivat edelleen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä samalla kun menot kasvoivat nopeasti.

kasvaa räjähdysmäisesti

 • Etenkin omaisuuden hoidosta sekä vakuutussäästamisestä ja rahastosijoittamisesta saadut palkkiot ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, noin seitsenkertaisiksi.
 • Kävijöiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, koska liettualaiset ja muut baltit pystyvät tekemään helppoa rahaa myymällä halpoja tuotteitaan Puolassa ja vaihtamalla saamansa rahat länsivaluutaksi.
 • UNDP:n keskiviikkonajulkaiseman raportin mukaan avioerojen määrä kasvoi räjähdysmäisesti Suomessa viime vuosikymmenen vaihteessa, ja 58 prosenttia avioliitoista päättyy eroon.
 • Talvisodan sytyttyä lottien jäsenmäärä kasvoi räjähdysmäisesti.
 • Lontoossa puhunut Miss Holdsworth sanoi biologisen tiedon kasvaneen räjähdysmäisesti sodan jälkeen.

kasvaa voimakkaasti

 • - Olimme kieltämättä yllättyneitä, kun kaikkien markkamääräisten kolikoiden kysyntä kasvoi voimakkaasti viime vuonna.
 • Sosiaalituen määrä kasvoi voimakkaasti viime vuonna Ruotsissa.

kasvu

 • lun syvenemiseen on ennen kaikkea syynä juuri väestön " räjähdysmäinen kasvu ", joka estää köyhien aseman paranemisen ja loitontaa heitä yhä enemmän rikkaista.
 • Tämän päivän vähittäiskaupan suurimpana ongelmana maaseudulla on väestön voimakas muuttoliike asutuskeskuksiin sekä myymäläautojen määrän räjähdysmäinen kasvu.
 • - Kekseliäinkin varojen jakaminen saattaa pian mennä hukkaan, jos Intia edelleen jättää huomiotta hiv-tartuntojen räjähdysmäisen kasvun, Kothari korosti.
 • Oleellinen tekijä työllisyystilanteen parantamiseksi on valtion velan räjähdysmäisen kasvun pysäyttäminen.
 • Sen sijaan järjestelmä jousti työttömien määrän räjähdysmäisen kasvun suuntaan.
 • Uudet tekniikat merkitsevät viestinnän räjähdysmäistä kasvua.
 • Dosentti Lyly Teppo sanoo, että silloin pelättiin solariumien suosion räjähdysmäistä kasvua ja sen vuoksi vaaroja jopa liioiteltiin.
 • Tämän vuoksi on luonnollisesti Brasilia aina joutunut vastaamaan kysynnän kasvuun tuotannon lisäämisellä.

kaventua

 • Arabien ja juutalaisten sotilaallinen välimatka kaventui.

kivuta

 • Yhdistyksen jäsenmäärä sivuutti tänä ajanjaksona luvut 300, 400 ja 500 kivutakseen korkeimmilleen v. 1939 eli yli 800: n. Omaisuustase ylitti miljoonan markan määrän.

kohentua

 • Lipponen sanoi torstaina MTV:n viestintäseminaarissa Helsingissä, että heinäkuun kohonneet työttömyysluvut selittyvät koulusta päässeiden nuorten tulolla kesällä työmarkkinoille sekä sillä, että taloudellisen kasvun kohentuessa työtä hakevat laman aikana työmarkkinoiden ulkopuolella olleet.

kohota

 • Jos ilmasto lämpenee, lumen ja iään peittämät alueet vetäytyvät kohti napoja ja merenpinnan kohoaminen vain kiihtyy.

kolminkertaistua

 • Monissa kunnissa väkiluku saattaa kolminkertaistua suosituimpaan loma-aikaan.
 • Ruotsalaisen kansanoluen verotus saattaa lähes kolminkertaistua nykyisestä, ja savukeaskin hinta saattaa nousta 65 kruunuun eli noin noin 42 markkaan.
 • Näin ollen juristien osuuden olisi pitänyt yli kolminkertaistua, jotta juristikunnasta olisi päässyt teokseen vuonna 1986 yhtä suuri osa kuin vuonna 1954.

laantua

 • Maradona sanoi haluavansa matkustaa pois Italiasta, jotta skandaalin yllä oleva häly voisi hieman laantua Italiassa.
 • Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus kuusi vuotta sitten herätti vähän kiinnostusta asiaan, mutta into on taas ehtinyt laantua.

laskea

 • Tullihallituksen tilaston mukaan kesäkuisesta kuljetusalan lakosta huolimatta viennin määrä vuoden toisella neljänneksellä laski vain kolme prosenttia tammi-maaliskuuhun verrattuna.
 • Viime talousvuoden viimeisellä neljänneksellä laski Donets-altaan hiilituotanto yhtäkkiä uhkaavassa mitassa.
 • Suomalaisten kolesterolitaso laskenut merkittävästi
 • Kohta olisi irtaimistoni arvo laskenut 300 markkaa ja minua odottaisi syyte ympäristön roskaamisesta..
 • Ensi vuonna pääjohtaja Lahti ennustaa vielä viiden prosentin laskua.
 • - Meillä matkustajamäärät ovat viime aikoina laskeneet kymmenen prosentin vuosivauhtia.
 • Pörssikurssit ovat kautta maailman laskeneet vuoden alussa.
 • Alkusyksyn jälkeen ovat raakaöljyn ja valmiiden öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat laskeneet reilusti.
 • Konsernin käyttökate laski vajaaseen 300 miljoonaan markkaan, kun se vuosi sitten oli yli 400 miljoonaa markkaa.
 • Luottojen yleisin, kolmen kuukauden helibor-viitekorko laski kesksupankin virallisessa noteerauksessa 0,10 prosenttiyksikköä 13,64 prosenttiin.
 • Sinä hetkenä, jolloin kondensaattorivirta laskee nollaan, esiintyy sähköasemalla huippujännite, jonka suuruus on
 • Postipankin Prime-koron lasku 7 prosenttiin merkitsee samalla sitä, että osa pankin käyttelytilien koroista laskee nollaan eli niiltä ei kerry lainkaan korkoa.
 • Metsäyhtiöiden kurssit nousivat lähes kuusi prosenttia, kun taas muuta teollisuutta edustavien yhtiöiden kurssit laskivat kolmanneksen
 • Jyrkimmin eli keskimäärin yli kolme prosenttia laskivat pankkiosakkeet.
 • Suomessa lyhyet korot laskivat aavistuksen.
 • Tällä viikolla kurssit laskivat Hex-yleisindeksillä mitattuna 5 prosenttia.

lasku

 • Markan arvon lasku punnan mukana ei siis tilannetta mitenkään muuta, ellei markka laskisi vieläkin enemmän ja tulisi puntaankin nähden heikommaksi.
 • Teollisuuden julkistamat alennushinnastot merkitsevät 15-30 prosentin laskua puun hinnassa.
 • Tänään tapahtuvan hintojen laskun jälkeen bensiini maksanee automaateissa 3,45 markkaa litralta.
 • Tokiossa osakkeiden hinnat kääntyivät alkuviikon laskun jälkeen lähes prosentin nousuun.
 • Metallien hintojen laskun takia ovat kovasta kustannuspaineesta kärsivät kaivokset etenkin Suomessa ja muissa pohjoismaissa joutumassa erittäin vaikeaan asemaan.
 • öljyn hinnat heilahtelivat perjantaina torstaisen rajun hintojen laskun jälkeen.
 • Metallien hintojen laskun takia ovat kovasta kustannuspaineesta kärsivät kaivokset etenkin Suomessa ja muissa pohjoismaissa joutumassa erittäin vaikeaan asemaan.

lisääntyä

 • Toimialoista eniten eli 30 prosenttia lisääntyivät konkurssit palveluissa.
 • Henkilöauton kuljettajien kuolemat lisääntyivät vuotta aiemmasta kuudella.
 • Ihmisten eliniän piteneminen tähden on sosiaalipuolella hoidettavien luku lisääntynyt siinä määrin, että heidän hoitamisensa omassa laitoksessa tuottaa vaikeuksia Ammattihenkilökuntaa ei ole saatu riittävästi.
 • Vuoden mittaan on väkiluku lisääntynyt jonkin verran.

lisääntyä nopeasti

 • Väkivalta on lisääntynyt nopeasti Rion slummeissa viime kuukausien aikana.
 • Tietokoneiden luku maassamme on lisääntynyt nopeasti.
 • Pankkien omat varat lisääntyivät nopeasti kohoten 1,107 m^J- markasta aina 1,809 P^j * markkaan, siitä erikseen osakepääomat 75Ö:sta 1,115 niilj. markkaan.
 • Päihtymysrikokset lisääntyivät nopeasti kieltolain aikana.

lisääntyä räjähdysmäisesti

 • - Tauno Kiljunen ei usko myöskään kesämökkien räjähdysmäiseen lisääntymiseen.
 • Poliisin tietoon tulleet huumausainerikkomukset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.
 • Kauppatase on parantunut huomattavasti odotettua hitaammin ja samaan aikaan valtion velkaantumisen aiheuttamat korkomenot ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.
 • Eira Palin-Lehtinen on syppiläinen juristi, josta tuli Meritan viestintäjohtaja Tänä syksynä hänen matkustuskiireensä lisääntyivät räjähdysmäisesti, kun suomalainen Merita ja ruotsalainen Nordbanken päättivät lyödä nynnyynsä yhteen.
 • Merialueella hankaluuksia aiheuttavat kalataudit ovat sen sijaan lisääntyneet räjähdysmäisesti.

lisääntyä voimakkaasti

 • Ensimmäisenä varsinaisena toimenpidevuotena, eli vuonna 1990, rapujen istutukset lisääntyivät voimakkaasti.
 • Varojen puolella alenevat miltei kaikki tilit enemmän tahi vähemmän, paitsi obligatiot, jotka lisääntyivät voimakkaasti 275 mmk:sta 388 mmk:aan.
 • Viikon loppua kohti kuuluvaisuus yhä huononi ja ilmahäiriöt lisääntyivät voimakkaasti.
 • Lamakauden aikana valtion maksuvalmius nopeasti heikentyi tulojen kasvun hidastuessa, mutta menot sen sijaan lisääntyivät voimakkaasti ennenkaikkea työllisyysmäärärahojen tarpeen kasvun vuoksi.
 • Yhtiön lainat valtiolle lisääntyivät voimakkaasti 88.9 mmk:sta 286.3 mmk:aan, muiden lainojen sitävastoin alentuessa jonkin verran.
 • Kustannuksissa, vakuutuksissa ja koroissa tapahtunut nousu oli kohtuullinen, ainoastaan 1.1 mmk, mutta sen sijaan verot lisääntyivät voimakkaasti eli 0.6 mmk:sta 5.1 mmk :an.

luhistua

 • Taudin siemeniksi hän nimeää esimerkiksi kiinteistökeinottelussa syntyneen kuplan ja idänkaupan luhistumisen.

madaltua

 • Miesten kenkien » korkeakorkoisuus » näyttää nyt saavuttaneen huippunsa ja korko on madaltumaan päin.
 • Voidaan sanoa, että ojitus saa olla niille hyvällä syyllä 50 cm syvempi, mutta ovat ne menneet mainitulla 50 cm syvälläkin ojituslohkolla tyydyttävästi, joten heinän — kauran viljelyksille, joille sisältyy myöskin jonkin verran juurikasveja, voidaan käyttää yhtenäistä ojitussyvyyttä, kun ojat avataan suomaan viljalle ja juurikasveille tullessa ja varotaan, etteivät sarkaojat pääse madaltumaan alle 50 cm:n.

nouseminen

 • Työnantajapuolella on arvioitu, että työvoimakustannukset nousevat tänä vuonna ilman uusia sopimuskorotuksiakin 0,8 prosenttia mm. liukumien, palkkaperinnön ja työttömyysvakuutusmaksun alennuksen perusteella.
 • Todennäköisesti ilotulitteiden sytyttämän palon aiheuttamat vahingot nousevat useisiin kymmeniin miljooniin markkoihin.
 • Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat nousevat kohtuuttomiin ja palvelutuotannossa tulee ongelmia.

nousta

 • Uusilla raivauksilla Suomen peltoala nousi sotaa edeltäneelle tasolle, ja sen yli vasta 50-luvun lopulla.
 • Myös Venäjän-vienti nousi pohjalukemistaan ja oli vajaat 2,5 miljardia markkaa.
 • Liikenteen tuotanto nousi vientija tuontikuljetusten vauhdittamana 6,5 prosenttia.
 • Juha Kankkunen nousi kolmanneksi toisen lenkin jälkeen.
 • Kärsittyjen vahinkojen suuruudesta ei ole vielä lähestulkoonkaan lopullista selkoa, mutta umpimäh käisen arvion mukaankin voimme päätellä niiden nousevan miljardeihin.
 • Tuoreessa Tilastokeskuksen kuluttajabarometrissä kuluttajat arvioivatkin hintojen nousevan lähimmän vuoden kuluessa keskimäärin vain 0.7 prosenttia, vaikka kuluttajien omat ostoaikeet ovat kasvaneet.
 • Muilla paikkakunnilla nousevat hinnat seuraavilla pennimäärillä: 100-oktaaninen moottoribensiini 23,10 penniä litra, 92-oktaaninen moottoribensiini 22,90 penniä litra, dieselöljy 25.45 penniä ja kevyt polttoöljy 29,16 penniä litra, raskas polttoöljy 38,13 penniä kilo sekä valopetroli 22.00 penniä litra, moottoripetrooli 23,05 penniä, litra.
 • Pitemmillä matkoilla nousevat hinnat prosentuaalisesti enemmän.
 • Kuubalaisten muuttovirta kohti Yhdysvaltoja nousi jyrkästi jälleen tiistaina.
 • Työttömien määrä nousi jyrkästi Englannissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana ja oli lähes 2.3 miljoonaa, ilmenee työministeriön torstaina julkaisemista tiedoista.
 • Vastaavasti syntyneisyys nousi jyrkästi katovuosien 1865 — 68 jälkeen.
 • Sitten havaittiin arvopaperipörssissä äkkiä, lokamarraskuun vaihteessa, vilkastumista, ja kurssit nousivat huimasti parina kolmena päivänä.
 • Itävaltalaisen sotilaan varusmiespalvelun kulut nousivat huimasti, kun hän tuhosi humalassa panssarivaunulla 20 autoa.
 • Riistapäällikkömme oli ilmoittanut, että hirvenkaatomaksut tulevat nousemaan huimasti.
 • Ensimmäisenä julkilausumanaan uusi liitto ilmoitti tavoitteekseen varmistaa, että eläkeläisten oikeudet ja palvelut säilytetään jatkossakin, vaikka joidenkin vuosien päästä eläkeläisten määrä tulee nousemaan huimasti.
 • Muut työntekijäryhmät, joita ennakkoluulot eivät haitanneet, liittyivät järjestöihinsä paljon lukuisammin, mikä olikin luonnollista, sillä elinkustannukset nousivat huimasti ja palkat sensijaan hitaasti perässä.
 • Pankkien käyttökatetappiot nousivat huimasti viime vuonna.
 • Hedelmien ja marjojen hinnat ovat nousseet huimasti.
 • Jotkut EY-maat ovat vaatineet Saksaa laskemaan korkojaan, jotka ovat nousseet huimasti Saksan jälleenyhdistymisen kulujen vuoksi.
 • Helsinki ( LS ) Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan ovat säännöstellyt järvet joko ääriään myöten täynnä tai hyvin lähellä ylärajaansa usein paikoin maata ja myös lähinnä luonnontilassa olevat järvet ovat nousseet huimasti, jopa toista metriä aikaisempiin vuosiin verrattuna ja reilut puoli metriä keskimääräisestä vedenpinnastaan.
 • NHL:ssä pelaajien palkkiot nousivat huimasti, kun pelaajayhdistys NHLPA alkoi päivittää dollaritietoutta median palstoilla.
 • Hinnat Saksassa nousivat huimasti
 • 4,604,825:75. Talletukset nousivat huimasti, mutta lainojen kysyntä oli varsin vähäistä, joten kassavarat, jotka jo vuoden alussa olivat melko runsaat, ovat yhä kasvaneet vaikuttaen epäedullisesti vuositulokseen.
 • Onko Suomen ulkopolitiikan hoidossa tapahtunut dramaattisia muutoksia, niin että parissa vuodessa kansalaisten tyytyväisyys ulkopolitiikan hoitoon laskee ensin dramaattisesti ja sitten puolessa vuodessa taas nousee huimasti?
 • Käytännössä se on täysin mahdollista, sillä Nykäsen prosenttisummaan sisältyy jälleen ( kuten joka kerta aikaisempinakin vuosina ) myös niin heikkoja tuloksia, joita parannellessa prosenttimäärä nousee huimasti.
 • Väkijuomalasku maassamme nousee huimasti vuosi vuodelta.
 • Aikaisemmin muodostuivat Yhdysvaltojen ja Kanadan virallisten satoarvioitten julkaisemiset merkkitapauksiksi markkinoilla ja näitten virallisten arvioitten vaikutuksesta hinnat väliin nousivat huimasti tai taasen väliin painuivat ales.
 • Hinta nousi huimasti niillä alueilla, missä sadot olivat kohtalaisia.
 • Nokia nousi huimasti
 • Hälyttävien hallauutisten jälkeen raakakahvin hinta nousi huimasti.
 • Nokian tulos nousi huimasti viimevuotisesta
 • Vahvan oluen vuosikulutus nousi huimasti 19 litrasta 45 litrran / henkilö.
 • Sen sijaan toreilla ja tumilla väitetään salakauppana maahan tuodun tupakan myynnin nousseen huimasti.
 • Hinta tietysti nousi huimasti ja sen mukana vuokrat.
 • Tuontitavarain hinnat yleensä nousivat markan kurssiarvon alenemista vastaavassa määrässä, kun sensijaan vientihinnat eivät lainkaan kohonneet, vaikka ulkomaiset valuuttakurssit nousivat huimasti.
 • Muut työntekijäryhmät, joita ennakkoluulot eivät haitanneet, liittyivät järjestöihinsä paljon lukuisammin, mikä olikin luonnollista, sillä elinkustannukset nousivat huimasti ja palkat sensijaan hitaasti perässä.
 • - Jollei valtiovalta pikaisesti ohjaa varoja tälle sektorille, ränsistyy rakennuskantamme niin, että korjauskustannukset nousevat huimasti.
 • Huumausaineiden käyttäjien lukumäärät nousevat huimasti
 • Eri asia on sitten, että kun nahkatavaroita nykyisin on kovin vaikta saada, niitten hinta mustassa pörssissä on noussut huimasti, mutta • « hän ei ole teollisuuden syy.
 • Nokian tulos nousi huimasti viimevuotisesta
 • Niiden pisteet nousi huimasti, kun toinen kertoi talvella eronneensa ja edelleen pitävänsä vaimostaan.
 • Hinnat vapautettiin ja ne nousivat huimasti, mihin me emme olleet tottuneet.

nousta jyrkästi

 • Hinnat nousivat pilviin tammikuun lopulla, jolloin useimmat tuotteet vapautettiin hintasäännöstelystä.
 • Ruotsissa toimivien ulkomaisten yhtiöiden työntekijämäärä on kuitenkin noussut jyrkästi viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuoden mukanaan huomattavan kansainvälisen lisän Ruotsin teollisuuteen ja elinkeinoelämään.
 • Sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä on noussut jyrkästi vuoden 1993 jälkeen.
 • Useimpien itäsuomalaisten kuntien tapaan on maalaiskunnassakin äyri noussut jyrkästi viime vuosina.

nousta kuin raketti

 • Tuontitavaroiden hinnat nousivat räjähdysmäisesti.
 • Munganyinkan tulot eivät kuitenkaan riitä juuri mihinkään, sillä Ruandan elinkustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti viime
 • Kastettujen määrä nousi räjähdysmäisesti viime vuonna seurakuntatoiminnan kieltävän lain poistamisen jälkeen.
 • Vasta Collodin kuoltua 1890 Pinokkion suosio nousi räjähdysmäisesti.
 • Se on kuitenkin auttamattomasti liian pieni, sillä ympäristötekniikan opiskelijamäärä on noussut räjähdysmäisesti vajaassa kymmenessä vuodessa: 1991 heitä oli vielä alle 200, mutta tänä vuonna jo noin 430. - Esimerkiksi mikrobiologian laboratorio saa tallista työtilat 16 hengelle, kun sitä nyt riittää vain kahdelle, iloitsee ympäristöosaston johtaja Leena Riihonen.
 • Tämän talviurheilumuodon suosio on viime vuosina noussut räjähdysmäisesti Mikkelissä ja koko maassa.
 • - K-takuut olivat tietysti hyvin merkittävä tekijä tietyssä vaiheessa itäviennin turvaamisessa, kun myytiin kiinteään hintaan ja kustannukset nousi voimakkaasti, oli jopa 20 prosentin intlaatio.
 • Luvun kirjoittajan esittämillä perusteilla ei kuitenkaan voi tulla vakuuttuneeksi siitä, että syynä kiristyvään politiikkaan olisi Euroopan tavaramarkkinoiden täyttyminen 1200-luvulla, sillä juuri tuona aikana Euroopan väkiluku nousi voimakkaasti ja useimpien tuotteiden hinnoilla oli kohoava suunta, erikoisesti elintarvikkeiden hinnoilla.

nousta nopeasti

 • Työttömyysaste nousi nopeasti yli 5 prosentin.
 • Tonttien arvot ovat nousseet nopeasti ja helppo raha on saanut maakaupoilla keinottelevat esiin koloistaan.
 • Lannoitteiden hinnat ovat nousseet nopeasti.
 • panostaa laatuun niin paljon kuin olisi pitänyt kun lämminveristen taso nousi nopeasti, joten
 • Pysyvän rauhantilan palattua väkiluku nousi nopeasti korkean syntyvyyden ja naapurimaista suuntautuneen siirtolaisuuden ansiosta.
 • Läpisyöttöjen eli ässien määrä on noussut nopeasti, kuten Wimbledonia seuranneetkin ovat taas voineet havaita.
 • Malli esiteltiin Suomessa virallisesti ennen Keskija Länsi-Euroopan suuria autoilumaita, koska yhtymän osuus maamme markkinoilla on noussut nopeasti huomattavan suureksi.
 • Pahimmat esimerkit löysästä varainkäytöstä löytyvät 1980- luvulta, jolloin kehitysvarat nousivat nopeasti.
 • Paljon väkeä oli kokoontunut huutokauppaan ja tarjoukset nousivat nopeasti korkealle.
 • Hinnat nousivat nopeasti kaksinkertaisiksi verrattuna vuoden 1914 tasoon.

ohentua

 • Kun äkkiä noustaan korkealle, jossa ilmanpaine ohentuu, niin silloin

pahentua

 • Osa haluaisi odottaa kevääseen ja antaa teollisuuden puupulan pahentua.

paisua

 • Mutta hvvinä aikoina poliittisten päättäjien on helppo sulkea silmänsä siltä tosiasialta, että julkinen hallinto on paisunut suhteettomasti, kasvanut taakaksi jota pieni kansantalous ei yksinkertaisesti jaksa kantaa.
 • Etelän lomailu on paisunut viime vuosina lähes uskomattomiin mittoihin.

parantua

 • Hän ei halunnut pohtia, kuin paljon SE-aika 31.57,56 parantuu loppukilpailussa.

pidentyä

 • Useat mökkiläisistä ovat kiinnostuneita etätyöstä, ja yli puolet kesäasukkaista arvelee, että heidän mökilläoloaikansa tulee selkeästi pidentymään lähivuosina.
 • Jos työskentely 4,000 jalkaa syqvemmällä käy mahdolliseksi ja jos uusia kivihiililöytöjä tehdään, kuten äskettäin tapahtui Kentissä, tulee yllämainittu määräaika vastaavassa määrässä pidentymään.
 • Opettajat vastasivat lahjaan kiittäen ja mainiten puheessaan m. m., että nyt ensi kerran näin laajalla alalla liikkuva kurssi on varmaankin monelle oppilaalle ollut kiusaksi ja rasitukseksi varsinkin, kun 2 kuukauden aika on epäilemättä liian lyhyt ja olisi saatava se pidentymään yhdellä kuukaudella.
 • Tiemaakin on sen kautta tasanen, ja sitä tulisi noin 2 knr., eikä maantiematka tulisi yhtään pidentymään entisestään.

pienentyä

 • Puhelimen koon pienentyminen vähentää myös tehonkulutusta.
 • Niissä on ennenkaikkea otettu huomioon erikoistuva ja voimaperäinen maatalous, maatalouden koneellistuminen, metsäopetuksen tehostamisen tarve ennenkin metsävaltaisilla seuduilla, taloudellisten suunnitelmien ja kannattavuuslaskelmien teko sekä viljelmien koon pienentyminen.

pienetä

 • Puu-ja paperiteollisuuden tuotanto pieneni koko vuoden jatkuneiden seisokkien takia kaksi ja puoli prosenttia.
 • Samoin pieneni koko ulkomaankauppavaihtomme edellisen vuoden ennätysmäärästä, ollen silti suurempi kuin v. 1937.
 • Henkeä kohti laskettu saalis pienenee koko ajan.
 • Suomen julkisvaje suhteessa kansantuotteeseen joka tapauksessa pienenee koko ajan.
 • Että jalavakanta jatkuvasti pienenee koko alueella, sen saattaa huomata esimerkiksi vertaamalla nykyisiä puumääriä niihin aikaisempiin tietoihin, joita on ollut näistä seikoista saatavissa.
 • Maaliskuun virallisen tilaston mukaan työttömiä oli 339 000. Luku pienenee koko ajan.

pudota

 • Kiinteistösijoitusyhtiön liikevaihto putosi vajaaseen 50 miljoonaan markkaan.
 • Asuntolainojen nostot putosivat neljänneksen

pudotus

 • Erityisen roima pudotus on kulutustavaroiden tukkuhinnoissa.

romahtaa

 • Kymmenkunta vuotta sitten Pohjois-Norjan rannikot ylikalastettiin ja kalakannat romahtivat.
 • Lisäksi teurastuksen sivutuotteiden kuten vuodan, sisäelinten ja turkisrehun hinnat romahtivat.
 • Asuntojen hinnat romahtivat kymmenen vuoden takaisista huippulukemista lamavuosina pahimmillaan puoleen.
 • Raision tulos ja liikevaihto romahtivat odotetusti
 • Aikataulut rukattiin niin kelvottomiksi, että matkustajamäärät romahtivat pohjalukemiin.
 • Tämän jälkeen ostokyky romahti 60:een eli lähes puoleen siitä mitä se oli korkeimmillaan muutama vuosi sitten.
 • Yhtiön tulos osaketta kohti romahti nyt 0.23 markkaan edellisen vuoden 1,12 markasta.

räjähdysmäinen nousu

 • Hänen mukaansa verkkolehtien määrä on kääntynyt lähes räjähdysmäiseen nousuun tänä vuonna.
 • » Erikoisesti on vuoden tulopuolelle ammattiyhdistysliikkeessä kirjattava SAK:n jäsenliittojen jäsenmäärän voimakas nousu, joka on johtanut ammattiyhdistysliikkeen merkityksen räjähdysmäiseen nousuun suomalaisessa yhteiskunnassa.

saavuttaa

 • Appelsiini saavutti tuontihuippunsa 1970-luvun puolivälissä.
 • Mikkelin läänissä miesten se- pelvaltimosairastuvuus saavutti huippunsa 1970-luvun alussa ja on sen jälkeen vähentynyt nopeasti.

supistua

 • Perjantaina tapasivat myyjät 39 johtaja, mutta lauantaina supistui määrä kahteen kokonaiseen.

vahvistua

 • Sen sijaan Metsä- Serla vahvistui alun toista prosenttia pitkästä aikaa kahdeksan euron paremmalle puolen.
 • Pörssin yleisindeksi vahvistui prosentin ja portfolioindeksi 0,8 prosenttia.
 • Markkinoiden avauduttua maanantaiaamuna valuutan maahanvirtaus jatkui ja markan ulkoinen arvo vahvistui pikkuriikkisen.
 • Markka vahvistui kellutuskautensa uuteen ennätykseen.
 • D-markan markkahinta vahvistui aavistuksen 2.99 markan yläpuolelle.
 • 403 _ / 2 ja lokakuun 3 päivästä lähtien 4.03 %. Ranskan frangi vahvistui lokakuun 7 päivänä 2.3o:stä 2.31: en, mutta 9:ntenä päivänä se oli jälleen 2.30 ja laski tiistaina 2.29:än.

vaihdella

 • Lämpötila laski myös nopeasti ja puolen tunnin sisällä saattoi sää vaihdella vuoroin aurinkoisesta voimakkaaseen lumisateeseen ja myrskyyn.

vaihtelu

 • Voidakseen seurata elintarpeiden ja muiden välttämättömien tavaroiden hintojen vaihteluja ja ehkäistäkseen keinottelun tahi tavarrn puutteen aiheuttamaa kohtuutonta hintojen nousua, on kauppa- ja teollisuushallitus velvoittanut maan elintarvelautakunnat kunkin kuukauden puolivälissä ilmoittamaan sitävarten painetuissa kaavakkeissa mainituista tavaroista kullakin paikkakunnalla yleisesti käytännössä olevat vähittäismyyntihinnat.
 • Tällaisen palkkauksen luonteesta jo johtuu, että se ei normaalioloissakaan pysty joustavasti seuraamaan hintojen vaihteluja.

vähentyä

 • Hollannissa on 460,000 työtöntä ja vuotuiset tulot siirtomaista ovat vähentyneet 700:sta 200 milj. guldeniin.

vähentää

 • Työnantajain keskusliiton STK:n torstaina julkistettu työvoimatiedustelu osoittaa, että teollisuudessa on selvästi enemmän tarvetta työvoiman vähentämiseen kuin lisäämiseen.
 • Päinvastoin pyrkimykset järjestelmän epäoikeudenmukaisuuksien vähentämiseen ja muun muassa vankeusrangaistuksen käytön rajoittamiseen — pyrkimykset, joita johonkin määrään on onnistuttu myös toteuttamaan — ovat saaneet osakseen melko laajaa ymmärtämystä.
 • Siinä on ainoa oikea tie nuorten alkoholinkulutuksen vähentämiseen.

vähetä

 • Alueluovutuksen vuoksi vähenee määrä noin 12 milj. kilolla, jää siis 81.6 milj. kiloa.
 • 18,000: —. Ja kun 2 opistossa on agronoomi-johtaja, vähenee määrä vielä 20,000 mk:lla.
 • Ennen sotaa oli Kustannusyhdistyksen alaisten kirjakauppojen lukumäärä 470. Talvisodan jälkeen väheni määrä luovutettujen alueiden johdosta noin 50:llä, joskin sittemmin kymmenkunnalle evakkokirjakauppiaalle myönnettiin uudet oikeudet kanta-Suomen alueella.
 • Vaikka maaseutukylien väestö vähenee, on jokaisella kylällä yhä
 • Ratkaiseva parannus tapahtuu vasta vuonna 1995, jolloin dieselvetureiden määrä vähenee huomattavasti poikkiradan sähköistyksen vuoksi.
 • Alustavasti on arvioitu, että väki vähenee noin 20 hengellä.

???

 • suuria satomääriä tavoiteltaessa saattavat kustannukset nousta niin korkeiksi, että mitään ylijäämää ei jää.
 • Seuraavaan vuosikokoukseen mennessä, jolloin työtä oli tarkoitus tarkastaa, saisivat kustannukset nousta 800 markkaan.
 • Uusi vero on aina pelottava, vaikka pätevästi todisteltaisiinkin muun verotuksen pienentyvän.
 • Kaupunki ei voi toimia näin: vaikka tulot putoaisivat, kaupungin palvelujen kysyntä kasvaa.
 • SPRn Mikkelin piirin puheenjohtaja Tapani Lyyra uskoo, että yksityisten palvelujen kysyntä kasvaa nykyisestään.
 • Hän huomautti, että alentaminen ei näytä todennäköiseltä, koska seurakunnan äyrikertymä pienenee laman tullessa.
 • KHO:n periaatekannanotto sopii toisaalta huonosti yhteen sen kanssa, että lapselle maksettava elatustuki pienenee automaattisesti, jos lapsen huoltaja solmii avioliiton tai asettuu avoliittoon ( ElatusturvaL 8 § ).
FEE 
attribute (info)
circumstances (info)
containing_event (info)
correlate (info)
degree (info)
difference (info)
duration (info)
explanation (info)
final_state (info)
final_value (info)
frequency (info)
group (info)
initial_correlate (info)
initial_state (info)
initial_value (info)
item (info)
manner (info)
means (info)
particular_iteration (info)
path (info)
place (info)
speed (info)
time (info)