FinnFrameNet:Cause to make progress

From Sanat

kehitellä

  • Donnerin _ kokoonkutsumassa aktivistikokouksessa seuraavana päivänä _ ajatusta kehiteltiin edelleen, ja 9-7. Mannerheim ilmoit- ti " pääasiassa " kannattavansa aktivistien suunnitelmia se- kä olevansa halukas yhteistyöhön.
  • Suunnitelmaan liittyviä päivämääriä ei julkistettu, mutta ajatusta kehiteltiin vuoden 1960 presidentinvaalien seutuvilla New York Timesin kertoman mukaan.

kehittää

  • Mikkelin läänissä Mikkelin seudun terveyskeskus kehitti kouluterveydenhoitoa, Pieksämäen seudun terveyskeskus äitiysneuvolatoimintaa ja Kaakkois-Savon terveyskeskus Kerimäellä lastenneuvolatoimintaa.

modernisointi

  • Molemmat yhtiöt ovat aloittaneet nostureiden modernisoinnin Baltiassa.
  • Tavaravaunujen korjaus ja modernisointi ovat tarjonneet perustyön ja myös uusien tilauksien hankinnassa konepaja on pärjännyt.
  • Ruotsalaisen Ulansjö Bruk Ab:n tilaama kuorimon modernisointi käynnistyy vuoden loppupuolella.

nykyaikaistaa

  • Luottopääomaa siis tarvitaan maatalouden nykyaikaistamiseksi.

parannella

  • Samalla se paljastaa, miten Englannin työväen puolueen miehet käyttävät kaivoslaisten kurjuutta välikappaleena äänlmääriensä kartuttamiseksi, mutta miten he pelkäävät ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla paranneltaisiin työläisten asemaa.

???

  • Ette ole varastanut vielä mitään joten en siis edistäisi rikosta.
FEE 
agent (info)
containing_event (info)
degree (info)
means (info)
place (info)
project (info)
time (info)