FinnFrameNet:Cause expansion

From Sanat

helpotus

 • Teleasentajat arvelevat 350 työpaikan vähennyksen koskevan kaikkia osastoja.

kasvattaa

 • Kultakaivosta niistä tuskin saa, mutta pieniä rahapuroja kasvattamaan kokonaispottia.
 • Konsernin suurin liiketoimintayksikkö Silja Line kasvatti matkustajamääriään 17 prosenttia edellisvuodesta ja paransi osaltaan hieman konsernin tulosta.
 • Kukkaromäkeen muutto kasvatti perhettä myös monella lemmikillä.

kasvu

 • Kunta on rakentanut budjettinsa kahdeksan prosentin kasvulle.
 • Rooman klubin näkemyksiä heijastellen se arvioi kriittisesti, että luonnonvarojen rajallisuus asettaa esteitä jatkuvalle taloudelliselle kasvulle.
 • Perintään tulevan rahamäärän loivalle kasvulle ei Willmanin mukaan näy suunnan muutosta.
 • Ensi vuoden 53 miljoonan markan talousarviossa on kasvua 3,3 prosenttia.
 • Viranomaisten arkistotointa ohjaamalla pyritään rajoittamaan arkistojen kasvua ja varmistamaan tutkimuksen kannalta arvokkaan tietoaineksen säilyminen.
 • 2. Kapinallisten järjestöjen kasvua ilmeni vuodesta 1925 alkaen, kun karjalaisia pakolaisia palasi Suomesta.
 • Jotkut vastuun kasvua jopa karsastavat ja haluaisivat vaikeat asiat hoidettavan edelleen keskusjärjestöjen tasolla.
 • Lontoon koko pysyi kuitenkin lähes muuttumattomana merkiten väestötiheyden ja samalla " päästötiheyden " jatkuvaa kasvua.

kutistaa

 • Sellainen esitys mielestäni kutistaisi ja näivetyttäisi parhaan osan sitä, mitä vanhatestamentilliset lähteet itse esittävät.

laajennus

 • Nykysuhdanteissa metsäteollisuuden laajennusten varaan ei voi kuitenkaan laskea lisää kasvatushakkuita.
 • Puuta riittäisi puuvoimaprojektin edustajien mukaan vielä uudelle tehtaalle huolimatta jo päätettyjen tuotannon laajennusten valmistumisesta.

laajentaa

 • Liittoutuneet haluavat myt nähdä, aiheuttavatko uudet lennot vaikeuksia ennen kuin päättävät Länsi-Berliinin ilmaliikenteen uudesta laajentamisesta.
 • Helsinki ( LS ) Uusien koulujen rakentamisesta ja entisten laajentamisesta on muodostumassa kallis ja suuri ongelma.
 • V. 1913 Romanovvien 300-vuotisjuhlien yhteydessä myönnettiin sen laajentamiseen varat, mutta vuotta myöhemmin syttynyt maailmansota pyyhkäisi nämä laa. jennusrahat mukanaan. niikui n monet muutkin määrärahat.
 • Sinne talletettua karjalaista tietoainesta voidaan käyttää siten paitsi näkemyksen syventämiseen myös sen laajentamiseen.
 • Laajenna liikettä vain sitä myöten kuin saat rahaa.
 • Laajenna ammatillista osaamistasi työn ohessa työnantajien arvostamin monimuoto-opinnoin
 • Laajenna sieluni, että voisin ottaa vastaan enemmän ja täytä minut Hengelläsi!
 • Etsimme REHUEDUSTAJAA Rehukeskus Oy laajentaa myyntiverkostoa.
 • Pikanitro auttaa, sillä se laajentaa verisuonia, jolloin huonovoimainenkin sydän jaksaa pumpata paremmin.
 • Super Säästö laajentaa toimintaansa useilla paikkakunnilla elintarvikkeisiin.
 • Pikanitro auttaa, sillä se laajentaa verisuonia, jolloin huonovoimainenkin sydän jaksaa pumpata paremmin.
 • Sitte seuraawina wuosina laajensin puutarhaa oikein tuntuwasti ja tilasin taimitarhoista jalostettuja omenapuita 15 kpl., päärynäpuita 4 kpl., marjapensaita kaikkia lajia, yhteensä 40 kpl., minttupensaita 60 kpl., mansikantaimia 200 kpl., raparperia, piparjuuria, ruohosipulia yht.
 • Aikomukseni oli puhua vain tunnin ajan, mutta kun kuulijani olivat niin hartaat ja kärsivälliset, laajensin esitelmääni muutamilla yksityiskohtaisemmilla selityksillä, ja niin sitä kesti klo 10:een.
 • Tänä kevännä laajensin liikkettani jo tuntuvasti, mutta nyt on se melkoista suurempi yhdistettyäni kaksi liikettä Siis edullisin kalanpyydysten ostopaikka on

pidentää

 • Nikamakäsittely oikaisee ja pidentää selkärankaa

pienentää

 • Kasvunsääteen käyttöä tulisi välttää, sillä se pienentää satoa.
 • - Hän pienentää mittakaavaa, kertoi Los Angeles lähteensä sanoneen.

supistaa

 • Edelleen on karsittavaa 2000 markkaa, mikä kohdistunee automatkojen supistamiseen 5000 kilometrillä.
 • Jeltsin toisti haastattelussa kantansa, jonka mukaan hän pyrkii Neuvostoliiton ydinaseiden huomattavaan supistamiseen.
 • Se antaisi ajan mittaan mahdollisuuden monien päällekkäisten toimintojen karsimiseen ja henkilöstön supistamiseen.

supistus

 • Ulosmarssi oli vastalause Tamrockin suunnittelemille henkilöstön supistuksille.
 • Itälän mielestä kuntien olisi huolehdittava siitä, ettei menojen supistuksia ensimmäiseksi kohdistettaisi lapsiin, vaan lasten olosuhteisiin puututtaisiin vasta viimeiseksi.
 • Hänen mukaansa kiinteillä arvoilla mitattuna kymmenessä vuodessa supistusta on ollut vain yksi prosenttiyksikkö.
 • Valtiovarainministeriö ehdotti alunperin 75 miljoonan markan supistusta.
 • Rajua valtion menojen supistusta ehdottanut budjettineuvos Raimo Sailas sanoo pyrkivänsä säilyttämään hyvinvointivaltion eikä purkamaan sitä.

suurennus

 • Sitäpaitse levyihin tehty korjailuhan ei tule tällöin läheskään niin paljon esiintymään, kuten tiettyäkin, kuin kondensorittomissa suurennuksissa.
 • Valovoiman säästämiseksi on, varsinkin runsaammissa suurennuksissa, himmennettävä mahdollisimman vähän.

suurentaa

 • Puutavarauitoissa oli myös tehty kokeiluja lähinnä lauttojen suurentamiseksi niitä hinattaessa
 • Toimenpiteitä metsien tuoton lisäämiseksi ja metsäalan suurentamiseksi metsänviljelyä ja soiden kuivatusta edistämällä olisi lisättävä ja kiirehdittävä.
 • Vielä päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin Liiton äänenkannattajaa kustantavan yhtiön suurentamiseksi osakepääomaa lisäämällä.
 • Tyttö rauhoittui ja Chalrners suurensi reikää.
 • Niin pian kuin hän saapui kotiin, hän suurensi kuvan ja maalasi sen tavallisilla väreillä, käyttäen vanhaa purjekankaan palasta kangastaulua.

suureta

 • 50-luvulla maataloustuotanto lisääntyi osaksi peltoalan suurenemisen vuoksi.
 • Kuilun suurenemisen saa aikaa päättäjien päättämättömyys ihmisten tasa-arvon suhteen.

täyttää ilma

 • Kumipallon aikoi hän täyttää ilmalla ja puhaltaa sitten ilmaa erään hermostuneen naisen suuhun ja uskotella tälle, että kyseessä oli nukuttava kaasu ja samalla aikoi hän kiskoa naiselta erään vanhan hampaan juuret suusta.
 • Kreivi Spiegel, virtaviivakiivailija, täyttää ilmalla erikoisvarustetta.
 • Sen muodostaa ryhmä kumiputkia ja onttoja kumirenkaita, jotka ovat sovitellut eri ruumiinosien mukaan ja keskenään yhdistetyt siten, että ne helposti voidaan täyttää ilmalla tarkoitusta varten sopivalla tavalla järjestetyn venttiililaitteen avulla jonka kansi pontimen avulla painautuu sisäänjobtoputken suutimen suppilonmuotoista aukkoa vasten ja estää siten iiman virtaamasta pois.
 • Vasta sen jälkeen sisärengasta aletaan täyttää ilmalla.
 • kaikki oli valmistettu ja ponttoonit täytettiin ilmalla, nnusivatkin ne ylös ilman hylkyä.

vähennys

 • Sen sijaan sivistystoimi pystyi säästämään niin paljon, että se kirjasi viime vuodelta puolentoista prosentin menojen vähennyksen.
 • Peruskoulun ja lukion opetustuntien vähennyksen voi koulun ylläpitäjä kohdistaa haluamallaan tavalla, kunhan kokonaistuntimäärän säästö on viisi
FEE 
FEEM 
agent (info)
cause (info)
co-variable 
degree (info)
dimension (info)
duration (info)
elapsed_time (info)
instrument (info)
item (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
purpose (info)
rate (info)
size_change (info)
time (info)