FinnFrameNet:Cause change of strength

From Sanat

heikentää

 • Lisäksi olivat ne Oulun läänin osat — Kajaanin seudut aina itärajalle ja kauas pohjoiseen saakka —, missä Lönnrot nyt toimi, tunnettuja nälkäseutuja, joissa tauti kaasi puutteen heikentämiä ihmisiä kuin niittomies ikään heinää.
 • Vähimmäisselitys olisi kai se, että taudit surmaisivat helpoimmin nälän heikentämiä ihmisiä.
 • Majorin mukaan vuorokauden ympäri jatkuvat pommitukset heikentävät maata, mutta lentohyökkäyksiä on jatkettava pitkään.
 • Tutkimuksen kohteena on myös se, miten nopeasti liikunnan laiminlyöminen heikentää luustoa.
 • Ikääntyminen heikentää kykyä vastustaa ympäristön haitallisia, vapaita radikaaleja lisääviä vaikutuksia.
 • Nikotiini heikentää verenkiertoa ja hapenottokykyä - pahoja asioita ihon, hiusten ja silmien hyvinvoinnille.

linnoittaa

 • Tämä suuri lukumäärä osoittaa, että vihollinen oli lujasti linnoittanut nämä asemat ja oli päättänyt torjua jokaisen hyökkäyksen.

vahvistaa

 • Saksan Dieter Thoma vahvisti asemiaan cupissa hyppäämällä kolmanneksi.
 • Mauno Koivisto: Hallitusratkaisu vahvisti parlamentarismia.
 • Vuoden 1988 osittaisuudistus vahvisti edelleen maataloustoimistojen asemaa.
 • Myöhemmin 1930-luvun alussa talouslama vahvisti ajattelutapaa, jonka mukaan yksittäiset kotitaloudet muodostavat merkittävän osan kansantaloudessa ja säästväisyys on aloitettava kotitalouksista.
 • Se vahvistaa kuvaa syvällä uivasta taloudesta.
 • Intialaiset taas uskovat, että valkosipuli vahvistaa sydäntä, pitää veren notkeana ja pidentää ikää.
 • Sana, henki meitä vahvistakoot yhä palavina valvomaan.

voimistaa

 • Kuitenkin ne olivat ja ovat edelleenkin eräs ensiluokan historiallinen tekijä, lähemmin myönteinen tekijä juutalaisuuden historiassa ja kansamme elämässä: vainot valveuttivat ja voimistivat juutalaisten kansallistuntoa.
 • Heinäkuun alkupuolen sateet voimistivat taimistoja kuitenkin siinä määrin, että rehulupiiniyksilöt olivat silloin vielä rehevyydeltään tasaveroisia katkerien lupiinien kanssa.
 • Weber näyttää implisiittisesti olettavan, että eurooppalainen kolonialismi voimisti kapitalismia Intiassa.
 • Kova tuuli voimisti liekkejä ja vaikutti sammutustöitä.

???

 • Tämä toteutuu, kun keskittyminen luo tai voimistaa määräävää markkina-asemaa niin, että sen seurauksena tehokas kilpailu huomattavasti estyisi yhteisössä tai merkittävässä osassa sitä.
 • Jos syöpä puhkeaa yllättäen ja on jo edennyt pitkälle, voimistaa se shokin vaikutuksia.
FEE 
agent (info)
cause (info)
circumstances (info)
degree (info)
means (info)
patient (info)
place (info)
result (info)
speed (info)
time (info)