FinnFrameNet:Cause change of position on a scale

From Sanat

alentaa

 • Kasvijätteistä sekä biotiitista ja raakafosfaatista valmistetun kompostin käyttö alensi kokonaiskatetuoton noin viidennekseen tavanomaisesta.
 • Tasavallan presidentti alensi sakon tuhanteen markkaan.
 • Suomen Pankki alensi pankkien kassavarantovelvoitteen 4,9 prosentista 4,6 prosenttiin.
 • Saksan Bundesbank alensi diskonttokorkoaan prosenttiyksikön neljänneksellä 8 prosenttiin ja lombard-korkoaan puolella prosenttiyksiköllä 9 prosenttiin.
 • Yhtyneet Paperitehtaat alensi hintojaan vielä 10 prosentilla syyskuun alusta alkaen ja muiden suurten

herättää

 • Tavallisesti alkoholi lisää painoa ja lihavuuden kauna nostaa verenpainena.

kasvattaa

 • Taustatyön tarve kasvattanut jonoja. Asiakkaalla on oikeus odottaa, että pankin palvelu pelaa, on korkeatasoista ja kustannustehokasta.
 • Toisen päivän kahden ensimmäisen erikoistaipaleen jälkeen oli Hannu Mikkola kasvattanut etumatkansa yli 10 minuutiksi.
 • 2 ) Ydinvoiman lisärakentaminen kasvattaa energiankulutusta, koska silloin muuta energiantuottoa tuskin tullaan supistamaan.
 • Kirjastotoimenjohtaja Raili Veikkanen toivoo voivansa kasvattaa videokirjastoa tänä vuonna parilla sadalla uudella, koska suosio näyttää olevan koko ajan kasvussa.

kasvu

 • Koulutuksen osuus tuotannon kasvussa tärkein lähtökohta
 • Koulutuksen osuutta tuotannon kasvussa on pyritty melkoisella tarkkuudella numerollisestikin esittämään.
 • Sähköteknisen teollisuuden tuotannon kasvussa oli merkittävin raskaan tuotantosektorin ja kaapeliteollisuuden lisäys.
 • Klami arvelee oikeusnormien ( lakien ) määrän kasvun lisäävän kansalaisten passiivisuutta.
 • Aikakausi 1880 — 1900 merkitsi viennin ja tuonnin kasvun alkua Latinalaisessa Amerikassa.

laskea

 • Tämä laskee yksikökustannuksia.
 • Yöllä lämpötila laskee nollan alapuolelle, päivälämpötila on suunnilleen sama kuin keskiviikkona.

lisätä

 • Väärä ruokinta lisää sairauksia
 • Teollistamisrahaston katsauksen mukaan kysynnän lasku lisää keskittymistä entisestään.
 • - Tieto ei tapa esteettistä nautintoa, vaan se lisää sitä.
 • Hätätilanteessa odottavan aika on kieltämättä pitkä, mutta palvelun siirtyminen kymmenien kilometrien päähän lisää sitä entisestäänkin.
 • Rakkaus on kuin jano, tippa vettä lisää sitä.
 • Kaikki kotitaloudet lisäsivät asuntoluottojaan kolmella prosentilla ja palkansaajat 3,2 prosentilla.
 • Vakuutuslaitokset lisäsivät luotonantoaan 12 ja julkisyhteisöt 14 prosenttia, josta valtion luottokanta kasvoi peräti 15 prosenttia.
 • Vuoden 1934 kuluessa ovat Canadan autotehtaat lisänneet tuotantoaan 78 % ja vieneet maasta 43,767 autoa enemmän kuin edellisenä vuonna.
 • Itävalta ja Tshekkoslovakia ovat kumpainenkin lisänneet tuotantoaan n. 300,000 tonnilla.
 • Teollisuus lisäsi luottokantaansa noin viidellä prosentilla.
 • Kamppareiden parhaana sunnuntaina palkittu Niko Hintikka lisäsi mikkeliläisjohtoa 13:nnella minuutilla, esityön teki tuolloin Hannu Lukkarinen.

madaltaa

 • Lapin nuorisoa vaanii salojen yksinäisyys ja kautta Suomen sinne kulkeutuneiden tukkityöläisten useimmassa tapauksessa nuorison aatteellista tasoa madaltava seura.
 • Taistelutantereella sijainneen aittavanhuksen nykyinen asema ei sittenkään ole aitan museoarvoa madaltava, kuten muinaistieteellinen toimikunta pelkäsi.
 • Vanhassa rakennuksessa siirrettiin väliseiniä lisäämällä täten huoneitten lukumäärää, purettiin uunit, nostettiin lattiat parantamalla näin niiden lämmönerityskykyä, madallettiin huoneita, rakennettiin potilaita varten ulkoilu-38:
 • Neljäs vaihe on 1960-luvulta, jolloin tehtiin välirakennukset, jatkettiin käytävää, muutettiin ikkunoita ja madallettiin sisäkattoja
 • Lisäksi madallettiin korkeinta mäkeä 2.5 - 3 metrillä leikkauksen avulla sekä tehtiin linjauksessa pari oikaisua.
 • Viitala toteaa ja kertoo Mikkelistä tapauksen, jossa katutöiden jälkeen jalkakäytävän reunat pyöristettiin ja madallettiin niin että kepin kanssa liikkuvan näkövammaisen on vaikea havaita jalkakäytävän päättymistä ja kadun alkamista.
 • Hän olettaa sen sijaan, että riuttapohjat ovat olleet kauan alallaan; monet Ison valtameren vanhemmista vulkaanisista saarista ovat preglasiaalisena aikana madaltuneet heikoksi relieffiksi voimakkaasti rapautuneen perustan mukana, edelleen ettei mitään valliriuttoja eikä atolleja silloin muodostunut, vaan ainoastaan palle- 1. rantariuttoja; jääkauden tullessa veden jäätyminen madalsi merta 60 — 70 m. ja lämpimissäkin valtamerissä alentuneen meriveden kylmyys heikensi tai tappoi riuttakoralleja, joten saaret menettivät parhaan suojansa tyrskyjä vastaan.

nostaa

 • Talousasiantuntijat arvioivat, että korotukset nostavat hintoja 300-400 prosenttia.
 • Valtuutetut huomauttivat mm. siitä, että kun vuosi sitten kunnallisäyriä nostettiin puolella pennillä, lupaus korotuksen siirtämisestä lainojen hoitoon ei toteutunut.
 • Tyytymällä kompromisseihin toisilla alueilla saimme läpi helpotuksia muillekin ihmisryhmille kuin eläkeläisille: opiskelijoiden asumistukea nostettiin ja rahoitusta lisättiin lasten ja nuorten psykiatrian tukemiseen.
 • Kun salaisten arkistojen julkisuusraja äskettäin nostettiin 40 vuodesta 50:een, tästä ei kuitenkaan tällä hetkellä saa lisätietoja.
 • Perjantaina pidetty vuosikokous nosti jäsenmaksun 150 markkaan.
 • Golovina pudotti kaikki mustat täplät 42 sekunnissa ja hänen hyvä ammunta nosti Neuvostoliiton kolmanneksi.
 • Ennen sotaa Paloheimo oli maksanut veloistaan korkoa keskimääräin 5 %, mutta sota nosti korot 7 — 8 %:iin.
 • Ensi vuonna liikuntahallin rakentaminen nostaa rahantarpeen lähes 20 miljoonaan markkaan.
 • MTK arvioi, että ratkaisu nostaa kuluttajahintaindeksiä vain 0,02 prosenttia.
 • Savinin hurja hiihto nosti miehen 14:nneksi, Bräd Jörgen oli 17: s. Suomalaisten panos oli vaisu.
 • Sunnuntainen voitto nosti hänet yhteispisteissä toiseksi, samalla pistemäärällä Zellin kanssa.

parantaa

 • Vielä neljäskin mies alitti 3.50, kun Australian Simon Doyle paransi maansa ennätyksen aikaan 3.49,91.

pidentää

 • 5 Toisaalta valitusten ruuhkautuminen uhkaa pidentää käsittelyaikoja nykyisestään, ks. esim. Report of the Human Rights Committee ( 1988 ) s. 151, jossa todetaan valitusten määrän olevan eksponentiaalisessa kasvussa ja keskeneräisten tapausten määrän yli kak- sinkertaistuneen edellisen vuosikertomuksen antamisen jälkeen.
 • Toisaalta turvajärjestelmä pidentää työttömyyden kestoa.
 • Kaikki oppositioryhmät ovat sitä mieltä, että työllisyyslain mukainen työllistämisvelvoiteaika tulisi nopeasti pidentää kuudesta kuukaudesta kahteentoista.

pienentää

 • Viimeisessä kohteessa Holopaisen tehtävä näytti ensi silmäyksellä vaikealta, sillä mukana piti olla neljä jenkkiäkin ja Jula Songin rivi oli 6, 6, k, 5, 5. Neljän hevosen poisjäänti pienensi porukkaa kolmanneksella ja pikkuinen tallipeli auttoi sekin.
 • Antolainauksen supistuminen pienensi palkkiotuottoja 52 000 markalla.

vähentäminen

 • Osuustoiminnan johtoaatteena ja ihanteena on alun alkaen ollut rauhallinen yhteistyö jäsenten ja koko yhteiskunnan hyväksi ja vihamielisen taloudellisen kilpailun vähentäminen.
 • Samoin kuin terveydenhoidon edistäminen ja sairauksien vähentäminen sitä tietä on verrattomasti helpompaa kuin tautien parantaminen, on rikollisuuden estäminen ja kunniallisten kansalaisten elämänsuunnan kohottaminen helpompaa sekä yhteiskunnalle verrattomasti hyödyllisempää kuin tehokkaiden rangaistuskeinojen toteuttaminen.
 • Nimismiespiirien lukumäärän vähentäminen helpottaisi huomattavasti lääninhallitusten työmäärää.

vähentää

 • Yritysmyynnit vähensivät henkilöstöä lisäksi runsaalla 900:lla, joten vuoden lopussa Askon palveluksessa oli keskimäärin 8 700 ihmistä.
 • Rahoitusyhtiöiden tulosta on nostanut myös toiminnan tehostus: viime vuonna yhtiöt vähensivät henkilökuntaansa noin sadalla ja vuoden lopussa niiden palveluksessa vajaat 900 työntekijää.

???

 • Kestävien tuotanto- ja kulutustapojen edistäminen, yhdyskuntarakenteen ekologisuuden lisääminen, haitallisten ympäristömuutosten ehkäisyjä aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen sekä luonnon biologisen monimuotoisuuden vaaliminen ovat Mikkelin seudun Agenda 21 toimintaohjelmaluonnoksen päätavoitteet.
 • - Maarakennusalan tilannetta helpottaisi ainoastaan asuinrakentamiseen sekä teiden rakentamiseen osoitettavien määrärahojen tuntuva lisääminen.
 • Suomen onkin löydettävä myös muita keinoja vähentää kustannuksia.
 • Hallitukselta tivataan keinoja vähentää rikollisuutta ja saattaa väkivaltarikosten rangaistusseuraamukset kansalaisten yleistä oikeuskäsitystä vastaavalle tasolle.
 • Republikaanit näet miltei kaksinkertaistivat edustajamääränsä kongressissa ( ennen 90, nyt 171 ) ja saivat 23 senaattorinpaikkaa ( ennen 16 ).
 • Useat Euroopan maat Belgia, Ranska, Alankomaat ja Britannia erikoisesti kaksinkertaistivat tai enemmän kuin kaksinkertaistivat pääomavientinsä vuosien 1951 — 55 ja 1956 — 59 välillä.
 • HELSINKI ( LS Naudanlihamarkkinat ovat tällä hetkellä melkoisen vaikeassa tilanteessa, sillä lisääntyvät teurastukset ja ruuhkatuotanto uhkaavat laskea hinnat romahdusmaisesti tavoitehintojen alapuolelle, jossa ne ovat jo nytkin.
 • Dispositiosta on tullut pitkä ja olisi ollut eduksi sen supistaminen.
 • Maakansa kirjoittaa ulkomaankaupastamme ja sen supistamisesta mm. seuraavat rivit: Vuoden alkukukausina noudatettua väljää tuontipolitiikkaa on jouduttu muuttamaan varsin jyrkästi.
 • Liiton mahdollisista vastatoimista tiistaiseen työsulkuun ei vielä ollut saatavissa tietoja. • Toiminnanjohtaja Hintikka sanoi tiedotustilaisuudessa, että " jos työntekijäpuoli laajentaa lakkoa, me laajennamme työsulkua ".
FEE 
agent (info)
attribute (info)
cause (info)
degree (info)
difference (info)
final_state (info)
frequency (info)
item (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
result (info)
time (info)
value_1 (info)
value_2 (info)