FinnFrameNet:Being necessary

From Sanat

elintärkeä

 • Suomessa onnistunut rekrytointi on yritykselle elintärkeää, Yhdysvalloissa palveluammatteihin siivilöityy lähinnä ihmisiä, jotka haluavat palvella ja tietävät saavansa palvelurahoista tuntuvan lisäpalkkion.
 • Kaarlo Kinnusen mukaan talousalueen yhteistyö on Joroisille elintärkeää, muna läänin rajoja ei silti haluta lähteä muuttamaan.
 • Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja liro Viinanen huomautti tiistaina, että verouudistuksen jatkaminen on elintärkeää kilpailukyvyn kannalta.

korvaamaton

 • Tarjotessaan jäsenilleen pieniä palvelUStehtäviä ja järjestäessään heille sosiaalisen toiminnan mahdollisuuksia on kerhotyö korvaamaton kasvatustekijä ja tuki kodin samansuuntaisille pyrkimyksille.

perusedellytys

 • Ja kuitenkin on ikkunaton talo perusedellytys ilman säännöstelyn, keinoauringonpaisteen ja puutarhakodin aikaansaamiseksi.

tarpeellinen

 • Varastetut räjähteet olisivat tuiki tarpeellisia L. J. I. M:n suuren Pyhän Suunnitelman toteuttamisessa.
 • Tällaiset säännöt ovat tarpeellisia erityisesti pienille henkilöjäsenyhdistyksille.

vaadittava

 • Vaadittavat ampumapaikkojen tarkastukset on vastaten tähänastisia määräyksiä valaliiton ampumaupseerien suoritettava.
 • Vaadittavat tiedot: syntymävuosi, -päivä, -tunti ( niin tarkkaan kuin mahdollista ) ja -paikka.
 • Vaadittavat opinnot ja tutkinnot opiskelija voisi suorittaa joko yhtäjaksoisesti tai erillisinä osatutkintoina.

välttämättömyys

 • Ja mikä meitä edelleen ihmetyttää, on se, että tullihallitus voi suoralta kädeltä mielipiteenään ilmoittaa, että valtion viljavaraston lausunnossa ( jota asiamiehellämme ei ole ollut tilaisuus nähdä ) ja mainitussa tutkielmassa on » monipuolisesti ja pätevästi perusteltu riittävän ja jonkin aikaa kyllin korkeana jatkuvan jauhatussuojan välttämättömyys tämän uuden teollisuusalan kehittymiselle ».
 • Jo nämä luvut osoittavat, missä määrin Saksassa oivalletaan asuntokysymyksen suuri merkitys ja valtion avustustoiminnan välttämättömyys tämän miltei suurimman yhteiskunnallisen epäkohdan lievittämiseksi.

välttämätön

 • Kirjoittajan nimi-, osoite-ja puhelinnumerotiedot ovat aina välttämättömiä mm. epäselvien tekstinkohtien selvittämiseksi.
 • Toisaalta kyse on suurista ihmisjoukoista, jolloin heidän yhtäläisten piirteidensä ja motiiviensa selvittäminen on mahdollista yleistävälläkin tasolla; nämä kaksi tarkastelutapaa täydentävät toisiaan ja ovat siten molemmat välttämättömiä tutkimukselle.
 • Kommuunin jäsenillä on kaikkea, mikä on välttämätöntä elämälle.
 • Monien asiantuntijoiden mielestä kiireetön asioihin paneutuminen on luovalle ihmiselle välttämätöntä.
 • Laajan muinais-Karjalan tutkimuksen voimakas kehittäminen on välttämätöntä myös kalevalaisen perinteen historian kannalta.
 • Tässä mielessä on välttämätöntä alentaa pääomakustannuksia tilan tai lisämaan hankinnan sekä sisarosuuksien lunastamisen helpottamiseksi.
 • Käyttämässään lyhyessä puheenvuorossa kaupunginjohtaja Ensio Häyrinen kiinnitti huomiota siihen, että on välttämätöntä keskittyä kerrallaan määrätyllä suunnalla suoritettaviin uudistuksiin, jos mieli saada tuloksia aikaan.
 • Teoksen ymmärtämiseksi edellä oleva on välttämätöntä pitää mielessä.

???

 • 3.4 Informaation haettavuus on tietovaraston tehokkaan käytön keskeinen perusedellytys.
 • - Yksi keskeinen perusedellytys on venäjän kielen parempi tuntemus.
 • Näin ollen Sallustiuksen tuotannon tunteminen on ehdottoman välttämätöntä jokaiselle, joka haluaa lähemmin perehtyä roomalaisen historiankirjoituksen tyyliin, konventioihin ja tendensseihin.
FEE 
degree (info)
dependent (info)
dependent_individual (info)
descriptor (info)
domain (info)
frequency (info)
place (info)
required_entity (info)
requirement (info)