FinnFrameNet:Attending

From Sanat

käydä

 • Sen puitteissa kaikilla aikuisilla on mahdollisuus käydä turvakurssi, joka antaa perustietoja ja
 • Suurin osa heistä käy koulussa tai työssä.

läsnä

 • Miesten porukassa puhutaan rohkeammin ja rehellisemmin kuin naisten läsnä ollessa.
 • Oliko Pietari läsnä Palmen hautajaisissa tai niissä vallankumouksissa, joissa Saijonmaa on lunastanut taivasosuutensa?

läsnäolo

 • Sinun läsnäolosi teki muutkin iloisiksi ja hyväntuulisiksi.
 • » ANNATHAN TYÖN ILOA! Annathan minun kesken kiireenkin tuntea Sinun läsnäolosi!

osallistua

 • 80 000 uruguaylalsta osallistui surmansa saaneiden hautajaisiin.
 • Eräänä iltana Peter osallistui säteilyä käsittelevälle luennolle, ja häntä puri säteilyä saanut hämähäkki.
 • Manilov osallistui Balkania koskevaan konferenssiin Britanniassa.
 • Tuo lapsen osallistuminen hyvään tekoon ilahduttaa sekä häntä että lasta.
 • Milloin johtokunta erityisistä syistä katsoo välttämättömäksi lapsen osallistumisen kouluateriaan, olkoon tämä silloin maksuton, jos huoltaja niin vaatii.
 • Viimeksi mainittu säännös koskee sitä menetelmää, jota huoltajan on noudatettava, kun hän haluaa vapauttaa lapsen koulun uskonnonopetuksesta joko kokonaan tai antaakseen lapsen osallistua koulun ulkopuolelta järjestettävään, asianomaiseen tunnustuksen mukaiseen uskonnonopetukseen.

paikka

 • Kohl huomautti kuitenkin, että Gorbatshov saa osakseen huomiota, olipa hän paikalla kokouksessa tai ei.
FEE 
agent (info)
event (info)
place (info)
time (info)