FinnFrameNet:Attempt suasion

From Sanat

anoa

 • Kun Suomi anoi saada kisat vuonna 1940 Helsinkiin, tuli asiasta pian koko kansamme yhteinen.
 • Sodan syttyessä anoi allekirjoittanut lisenssiä Mitadorille, liukenevalle rikkipitoiselle aineelle, jota tarvitaan erään lääkkeen valmistamiseksi vaikealaatuista ihottumaa varten.
 • Kun Suomen silloinen hallitus joutui sotaan Neuvosto-Venäjän tukeman ja tunnustaman kapinahallituksen kanssa, Suomi anoi apua Ruotsilta.
 • Hän anoi lupaa nimenvaihtoon päästäkseen eroon vainoojistaan.

estää

 • Halukkaille hankkijoille ilmotetaan täten, että ylihallitus tänä päivänä Suomea virallisissa sanomalehdissä julkaistulla kuulutuksella on kehottanut lähettämään sinetillä suletut tarjoukset loistoaineiden hankkimisesta.

hoputtaa

 • Oli pidetty puheita ja alkoi lähestyä eron hetki Maisteri hoputti lääkäriä puhumaan.
 • — Hän on huononäköinen, sanoi palvelija ja hoputti hevosia entistä kovempaan vauhtiin.

kannustaa

 • Puoluejohtaja Sauli Niinistö kannusti puolueväkeä vaalityöhön muistuttamalla, että EU:n parlamentissa on vain kaksi merkittävää liikettä: kokoomuksen ja sen sisarpuolueiden muodostama EPP ja toisaalta sosialidemokraatit.
 • Hän kannusti pojanpoikaansa viulunsoittoon.
 • Valtio kannusti piensijoittajia osakkeiden ostoon ilmaisella osakkeella.
 • Tietäen perheenemäntien suuren osuuden talouselämämme varojen sijoittajina, kiinnittävät osuuskassat jatkuvasti huomiota heihin säästäjinä ja kannustavat heitä entistä säästäväisempään taloudenhoitoon.

kehottaa

 • Jaa, hm, minä luen sanomalehteä ja —. » Kun hän sai sellaisen vastauksen, oli hänellä tapana aina kehottaa puhuttelemaansa lukemaan jonkun hyvän kirjan ja sitte kertomaan mitä on lukenut.
 • Molemmat kehottavat seuraamaan eläimen liikkeitä ja kertomaan havainnoista viranomaisille.
 • Neuvosto on hyväksynyt suuren joukon päätöslauselmia ja suosituksia, joissa 17 jäsenmaata on kehotettu kiinnittämään huomiota vammaisten aseman parantamiseen.
 • Niin ikään hallituksia on kehotettu ryhtymään toimiin alaraajavammaisten liikkumisen helpottamiseksi; vammaisille olisi hankittava kaksi rullatuo-
 • Karhunen kehotti metsänomistajia rauhassa odottamaan puun kysynnän kasvua ja sen heijastumista hintatasoon.
 • Salminen kehotti tehtäviä hoitavaa työryhmää hiomaan toimenkuviaan ja keskustelemaan yrittäjien kanssa.
 • Hän kehotti oikeistoa ja vasemmistoa yhdistämään voimansa maan pelastamiseksi.
 • Parlamentti kehotti hallitusta luomaan Liettuaan diplomaattisuhteet mahdollisimman pian.
 • Arkkipiispa kehotti katsomaan paitsi eteenpäin myös historian antamiin opetuksiin.
 • Samalla Mubarak kehotti maata lopettamaan miehitettyjen alueiden asuttamisen.
 • Varhaislehdenjakaja soitti aamupäivällä ja kehotti hakemaan kissan puusta.
 • Kirjeissä heitä kehotettiin äänestämään EEC:hen liittymisen puolesta.
 • Seuran jäsenistöä kehotettiin suorittamaan kansanhiihto-osuutensa ensitilassa.
 • Mielenosoittajille puhunut Viron pääministeri Edgar Savisaar kehotti ihmisiä taisteluun vallankaappaajia vastaan.
 • Myös metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Ahti Huovinen kehotti metsänomistajia tiukkaan linjaan, sillä hänen mukaansa uusi hintasopimus syntyy sitä nopeammin mitä paremmin rivit pitävät.
 • Yhden serbialueen, Krajinan, johtaja Milan Babic lähetti torstaina YK:n pääsihteerille kirjeen, jossa hän kehotti pääsihteeriä vielä viivyttämään päätöstä YKjoukkojen lähettämisestä.
 • Reilu vuosi sitten lääninhallitus kehotti kuntaa heti poistamaan mainostaulut.
 • Oppositioon kuuluva demokraattinen puolue kehotti kannattajiaan rauhallisuuteen, mutta siitä huolimatta pääkaupungin Tiranan pääkaduille oli komennettu mellakkapoliiseja.
 • Koska kouluhallitukselle on tärkeätä tämän asian käsittelyssä tuntea opettajaneuvoston mielipiteitä sekä näistä anomuksista ja kansakoulunopettajien palkkauskysymyksestä yleensä että varsinkin muutamista sen ratkaisussa noudatettavista periaatteellisista näkökohdista, niin kouluhallitus on kehottanut ottamaan opettajaneuvoston ohjelmaan lausunnon antamista varten kysymyksen: Kansakoulunopettajain palkkauksesta.
 • Hän kehotti lisäämään tietotekniikan käyttöä opetuksessa.
 • Historiallisen istunnon aluksi parlamentin vanhin jäsen, entinen liittokansleri Willy Brandt kehotti yhdistynyttä Saksaa kantamaan suuremman vastuun
 • Liikeneuvotteluihin lähteviä hän kehotti ottamaan mukaan kaiken alkaen omista eväistä.
 • Useat puheenvuoronpitäjät kehottivat muistamaan uinuvan Venäjän.
 • Vartijat kehottivat menemään yöksi hotelliin, miehen Pelsolle kuljettanut kuhmolainen taksi mies kertoi.
 • He kehottivat saapumaan vierailulle joko keväällä tai syksyllä, sillä kesällä tungos on valtava.
 • He vastustivat vallankumousta ja kehottivat tekemään työtä, ei kuolemaan isänmaan puolesta.
 • Perhe kuitenkin kehotti jatkamaan valmentamista ja antoi enemmän kannustuksia kuin kieltoja.
 • Jäsenet, jotka haluavat lähempiä tietoja kannatusliiton työstä ja tarkotuksesta, kehotetaan lukemaan viime vuosien kokousten painettuja pöytäkirjoja.
 • Muualta tulevia kehotetaan jättämään autonsa sisääntuloteiden varsilla oleville pysäköintialueille mistä on bussikuljetus radalle.

kehua

 • Roskakalan pyyntiin Nenonen suositteli paunettia ja kalaloukkua.

lobata

 • Itäsuomalaisilla on siis kova työ jatkossa lobata länsisuomalaista Itälää.
 • Se aikoo jatkossa lobata itse energiasioissa.
 • Esimerkiksi viinit maitokauppoihin =-yhdistys voisi olla kokoomuksen sisällä toimiva yhden asian liike, jonka tehtävänä olisi lobata viinit maitokauppoihin.
 • - Naisten on hyvä osata lobata kotikunnassaan, jotta päivähoitopalvelut tai vanhustenhoito saadaan kuntoon tai yrittäjiksi lähtevät naiset saavat kaiken mahdollisen tuen myös kunnalta.
 • Työvoimahallinnon perustama työpaikkojen puhelinneuvonta Työlinja tuli kuin tulikin Mikkeliin, vaikka ruätsinkieliset yrittivät lobata sitä Vaasaan.
 • siirto antaisi tupakkateollisuudelle lisää aikaa lobata esitystä vastaan.
 • Vasta kolmanneksi on Liebhabergin mukaan perusteltua lähettää joku yrityksen johtoon kuuluva henkilö selittämään eli " lobbaamaan " Brysselin virkamiehille jotakin valmistelussa olevaa asiaa.
 • Järjestö pyrkii myös lobbaamaan muuten päättäjiin erityisesti lähiviikkoina ensi vuoden alussa voimaan tulevien erilaisten muutosten ja rahoituspäätösten suhteen.
 • EU-vastustajien saama rahoitusosuus on vain murto-osa siitä, mitä ministerit ja muut virkamiehet suorittavat lobbaamista veronmaksajien varoilla.
 • Hautalakin pitää lobbaamista sinällään välttämättömänä, mutta nykyisellään tilanne ei kestä hänen mukaansa päivänvaloa.
 • Kansanedustajien työ europarlamentissa on suurelta osin oman alueensa etujen ajamista ja lobbaamista erilaisten rahoitusetujen puolesta.

paine

 • Vuosisatojen ajan henkistä selkärankaa antoivat voimakkaat instituutiot ja vahva sosiaalinen paine.
 • Poliittinen paine sen sijaan pakottaa presidentti George Bushin sotilaalliseen ratkaisuun pian YK:n asettaman aikarajan umpeuduttua.
 • Sitä paitsi tällaisesta luokittelusta tulee hirveä paine kaikille kunnon varmemmille. "

painostaa

 • Toinen, hyvää tarkoittava ryhmä taas painosti kiinnittämään laboratorion työn „ probleemoihin " ilman, että heidän esityksellään olisi ollut mitään tieteellistä ohjelmaa. "
 • " STT painosti luopumaan oikeudenkäynnistä "
 • Donneria painosti luopumaan ehdotuksistaan erityisesti kokoomus, jonka ryhmän puheenjohtaja liro Viinanen muistutti siitä, että SKDL joutui 1980-luvun alkupuolella ulos hallituksesta
 • Sotien jälkeen kääntyivät poliittiset kuviot päälaelleen, sotavuosien johtomiehet painostettiin luopumaan ehdokkuudestaan pääministeri Paasikivenkin toimiessa päsmärinä.
 • Lapsia joko painostettiin tappamaan tai he joutuivat joukkopsykoosin valtaan, kun hutusotilaat kulkivat pitkin kyliä ja kaupunkeja ja tappoivat ainakin 500 ( KK ) ihmistä.
 • Sodan jälkeen kansaa painostettiin lisääntymään lain voimalla ja asetuksilla.

painostus

 • Kiinan katsottiin näin jatkavan saaren painostusta, sen jälkeen kun se maanantaina oli uhannut Taivvania sodalla, jos Taiwan kieltäytyy yhdentymisneuvotteluista.
 • Mitään merkittävää painostusta Saksan taholta ei Torvisen mukaan tässä yksittäiskysymyksessä esiintynyt.
 • Israel ei ole hautonut sodan päättymisen jälkeen kostoa Irakia vastaan, vaan on taipunut Yhdysvaltain painostukseen olla ärsyttämättä arabimaita, jotka pakottivat Irakin armeijan pois Kuwaitista.

patistaa

 • Hallitus on nyt patistanut valtiovarainministeriön valmistelemaan ehdotuksen, miten näistä maksuista voitaisiin luopua asteittain.
 • Lähtiessään siippa on patistanut kesähenkilöä vihdoinkin maalaamaan terassin kattolaudoituksen.
 • - Johan rauhoitteli minua ja patisti yrittämään tuulesta huolimatta.
 • Kuntia Andersson patisti investoimaan.

puolustaa

 • Tässä suhteessa nyt tarkastettavalla tutkimuksella ja sen 56 vuotta sitten puolustetulla edeltäjällä on yhtäläisyyksiä.
 • Tässä puolustetulla tavalla on kysymys tietääkseni myös käytännössä ratkaistu enkä muunlaisesta tulkinnasta ole kuullutkaan.

pyytää

 • 2.5. Espanjan hallitus pyysi 16. 12. 1987 T:n luovuttamista Interpolin välityksellä.
 • Kun Pachacutec oli uudistanut Cuzcon, kutsui hän koolle viralliset quipucamayocit ja pyysi heitä kertomaan vanhan historian.
 • Adam Bremeniläinen kertoo " akefaalista " eli ilman kirkollista esimiestä olevasta piispa Osmundista, joka oli saanut koulutuksensa Bremenissä, pyytänyt piispaksi vihkimystä paavilta Roomassa, mutta tullut torjutuksi, vaeltanut Polaniaan, jossa joku piispa vihki hänet, tullut sitten Ruotsiin kuningas Emund vanhan hoviin ja estänyt siellä Bremenin vaikutuksen.
 • Toimitus on pyytänyt, että kirjoittajat arvioisivat historiantutkimuksen tehtäviä realistisesti.
 • Häntä pyydettiin saapumaan valtion krematorioon tiettynä päivänä tiettyyn aikaan, kertoo Sunnmörsposten-lehti.
 • Vaikka pikikatosta lähteneessä savussa ei ollutkaan vaarallisia aineita, savun alle jääneitä pyydettiin pysymään sisätiloissa ja pitämään ikkunat ja ovet kiinni.
 • Tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä osoittaa se, ettei läheisen kylän väestöä evakuoitu, vain lapsia ja naisia pyydettiin olemaan poissa kotoaan parin päivän ajan.
 • Minä pyydän asianajajaani järjestämään vihkimistilaisuuden.
 • Mutta minä pyydän Teitä katsomaan tätä paperia, joka oli edessäni kirjoituspöydällä puhuessani kanssanne.
 • - minä pyydän sinua! älä sano sitä! nyyhkytti Joy.
 • — Ei suinkaan I Pyysin häntä kuitenkin tarjoamaan sellaista, ja hän tuijotti minuun, ikäänkuin minä olisin tarjoutunut puremaan häntä.
 • Hän oli hywin osaaottawainen ja surkutteli tapausta, mutta kun minä Pyysin häntä katsomaan lasta, kiel. täytyi hän jyrkästi.
 • Mutta kun lapset olivat pyytäneet Henriikaa kertomaan lisää tuosta vanhanmuotisessa puvussa olevasta nuoresta tytöstä, jonka tukka muodosti kuin vaalean sädekehän suloisten kasvojen ympärille, oli vanhus vain hiljaa vastannut:
 • Kun oli otettava huomioon; että vainaja oli voinut siirtää rahansa siihen kaupunkiin, johon hän aikoi muuttaa, pyydettiin puhelimitse Koldingin ja Viborgin rikospoliisia tiedustelemaan asiaa kaupunkiensa kaikista pankeista ja rahalaitoksista.
 • Työnjohtaja pyysi apua myös Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuralta.

rukoilla

 • Samoin toiset, joita kuningas käski, rukoilivat päästä sitä tekemästä.
 • Harrison, joka itse ei ollut nähnyt aavetta, nauroi vain jutuille ja ivasi neekereitä, kun nämä rukoilivat ottamaan sormuksen pois kruunusta.
 • Omaiset häntä hartaasti rukoilivat jäämään kotiin, mutta siitä huolimatta hän meni näyttelemään.
 • Ja huomattuaan toivonsa turhaksi, alkoi vihollinen rukoilla armoa epäritarilliselta miehenalulta.

suostutella

 • Johtajaksi on edelleenkin otcttn musiirkinrehtööri A ( Westerlind, ja muista jäsenistä on aiuatiu soitannonjohtaja G. Kock suostuteltu jäämään paikalleen.
 • Ekonomistit ovat äskettäin panneet merkille, että länsieurooppalaisia on suostuteltu toimittamaan suuria määriä teräsputkia sekä muita varusteita lupauksia vastaan, että ne tullaan maksamaan öljyllä ja kaasulla.
 • Hän taputti Vahtosta olkapäälle, vakuutti iloaan tapaamisen johdosta ja suostutteli tulemaan.
 • Mutta kuta enemmän minua koetettiin suostutella luopumaan yrityksestä, sitä kiihkoisammaksi tulin lähtemään.
 • Ei ketään tarvitse suostutella syömään; maiskis maiskis, nami-nami.
 • Äiti suostutteli minut anteeksipyyntöön, jonka tein.
 • Ennen Hän suostutteli meitä itselleen kuuliaisiksi, nyt täyttää sydämen ylitsevuotavalla ilolla, kun olemme ottaneet sen askeleen.
 • Kansa kertoi hänen keksineen kaikenlaisia taikoja, joilla hän suostutteli ketut sulallakin maalla ja saattoi seurata niiden jälkiä, ja taikauskoinen oli tietäjä itsekin.
 • He suostuttelivat Moranin vaihtamaan setelit sopivimmiksi rahoiksi, multa näiden seteleiden numerot oli annettu kaikkiin pankkeihin, poBtikonttoreihin ym, ja eräänä päivänä olivat poliisit Moranin jäljillä.
 • He suostuttelivat sammutuspuuhissa väsyneet varomattomat kansalaiset irtautumaan peräsinvarresta ja luovuttamaan sen heille.
 • » Lähdetään Amerikkaan », nuorukainen suostutteli tyttöä, » siellä kaksi nuorta ihmistä rikastuu ».
 • Uutistoimisto AFP:n mukaan Zenavi suostutteli somalijohtajia yli kymmenen tuntia.
 • Iso-Arska on suostuteltu kolmannen kerran Terminaattoriksi.
 • Munnvillen kyläläisten mielestä Delbert on suostuteltu allekirjoittamaan paperi, jonka sisältöä Delbert ei ollut lukenut saati ymmärtänyt.

suostuttelu

 • Ei keinotekoista sievistelyä ja tosiasiain peittelyä, ei viekasta suostuttelua ja keveää keimailua, vaan suoruutta, rehtiyttä, rehellisyyttä hän tyttöjenkin kasvatukseen vaatii.
 • Ja olihan se tietenkin samalla pohjavireeltään raskassoutuiseksi ja melankoliaan taipuvaiseksi luonnehditun kansan jäsenten mielenliikkeitten suostuttelua juhlaville urille.
 • Hoitaa ja hoivata ukkoa, kuolevaa, ja käydä oikein vielä seurahuoneella herroja suostuttelemassa tänne Risti kulmaan!
 • a ) käy suostuttelemassa uusia mahdollisia ostajia; b ) saa uusia asiakas tilejä avatuiksi; c ) selvittelee asiakkaiden kanssa mahdollisesti syntyneitä hankauksia; d ) perii asiakkailta suorituksia tapauksissa, jolloin saatava jo on näyttänyt menetetyltä; e ) lähettää liikkeelleen tärkeitä tietoja ( esim. asiakkaiden luottokelpoisuudesta, heidän suhteistaan muihin liikkeisiin, j. n. e. ).
 • Siksi kävi pari vaikutusvaltaista " seuran jäsentä suostuttelemassa tarkastuslääkärit julistamaan Sheppardin kelpaamattomaksi.
 • Heidän valtuutettunsa käyvät rahatoimikamarissa suostuttelemassa kenttää itselleen aikomikseen määräpäiviksi syysk.
 • =-oikeuden, johon kumpikin » riitapuofoi valitsisi tasan ja Tarkastaja kävi asianomaisella koululla suostuttelemassa » asianomaisesti » syytettyjä opettajia tähän hommaan.
 • Äskettäin oli Saksan keisari Wilhelm II Englannissa isoäitiään lerwehtimässä ja, kuten eräältä taholta maitettiin, suostuttelemassa Englannin waltiomiehiä liittymään Itäwallan, Saksan ja Italian wäliseen tolmiliittoou lujemmilla siteillä.
 • Hänen talonsa ja tavaransa ryöstettiin, hänen ollessaan puissa paawia sowintoon suostuttelemassa, hän itse tuomitjiin niaanpaluon muka ran » gaistulseksi virheistä, joita hän oli hallitusjäsenenä tehnyt. »
 • vuttanut Romanian puolelleen ja oli parhaillaan tunkemassa venäläistä vaikutusvaltaa pois Bulgariasta, järjestänyt suhteensa Turkkiin ja suostuttelemassa Jugoslaviaa kolmiliittoon.

vaatia

 • Neuvostoliitto vaati aloittamaan raivauksen heti, jotta sen Itämerenlaivasto pääsisi Suomenlahden pohjukasta saksalaisten kimppuun.
 • Israelilaiset vaativat palestiinalaisvaltuuskuntaa tuomitsemaan iskun.
 • Minä vaadin teitä ottamaan
 • Minä vaadin oikeutta! mies ärjäisi.
 • Päivän mittaisessa tapahtumassa nuoret vaativat kirkkoa tilille rahan ja vallankäytöstä.
 • Asuntosäästäjät vaativat pankkia perumaan heinäkuussa tekemänsä yksipuolisen koronnostopäätöksen ) a palauttamaan " ylikorosta " saamansa ratakin lainanottajille.
 • Osasto vaati kunnallisjärjestöjä puuttumaan valtuustoryhmän sooloiluun ja panemaan valinnat uusiksi.
 • Kovaa ääntä käyttäen ja banderoleja heilutellen lapset vaativat määrärahoja takaisin koulunsa lisärakennukseen.
 • Me — mekin vaadimme saada olla rauhassa, onpa kysymyksessä kuka tahansa, joka omien pyyteittensä tai tarkoitustensa takia himoitsee maatamme astinlaudakseen.
 • Teollisuus vaati yksityismetsänomistajia pudottamaan puun kantohintoja 12-14 prosenttia.

varoittaa

 • Heitä varoitettiin liikkumasta yksinään alueella, koska " nämä hermostuneet nuorukaiset " voivat ampua varoittamatta
 • Huvilan ovet ja ikkunat suljettiin Ilmatiiviisti ja porteille asetettiin julisteita, joissa varkaita varoitettiin tunkeutumasta myrkytettyyn huvilaan!
 • Häntä varoitettiin järjestämästä muistotilaisuutta Taivaallisen rauhan aukiolla.

yllyttää

 • Isä Kuusinen yllytti SKP:tä siirtymään hyökkäävämmälle linjalle ja tuki Mannerheimin tuomitsemista sotasyyllisenä.
 • Helsingin raastuvanoikeus katsoi, että 77-vuotiaan helsinkiläisen Wilhelm Högstenin murhaamiseen perinnön ja rahan toivossa yllytti tämän poika, 47-vuotias Fred Högsten.
 • Hallikuulutuskin vain yllytti katsojia suurempaan rähinöintiin.
 • Mies saatiin kiinni rattijuoppoudesta helmikuussa ja välttääkseen tuomion hän yllytti esitutkinnossa todistajaa perättömään lausuntoon.

???

 • Neuvostoliitto painosti Suomea jatkuvasti ja monin tavoin, sen todellisista aikeista ei juurikaan ollut tietoa.
 • Peres painosti arabeja lauantai-iltana puhuessaan Isrelin televisiossa ennen lähtöään New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen.
 • Hänen fysioterapeuttinsa neuvoi häntä kuitenkin olemaan rasittamatta tulehtunutta jännettä lauantaina.
 • Niinpä eräs amerikkalainen valtalehti neuvoi presidenttiä otsikoimalla pääkirjoituksensa " Jerry, älä tee sitä ", Ford muisteli.
 • Hierojani neuvoi minua vetäytymään mestaruuskilpailusta.
 • Jalkapallovalmentajana hän kannustaa lapsia ja nuoria liikunnan pariin.
 • Jälkiruokaa sunnuntain tienoossa kaipaaville suosittelemme omenakakkua.
 • Siksi me suosittelemme Kruunu-pukua.
 • FIFA:n johtokunta suositteli jäsenyyttä kokouksessaan Zurichissä.
 • Hän suositteli joukkoliikennevälineitä.
 • Kun Ahlman sanoi, että hänen suosittelemallaan tiellä ihmisen suhde Jumalaan olisi ajateltava vähemmän passiiviseksi kuin tähän asti yleisesti on tehty ja ihminen täten joutuisi eräänlaiseksi jumaluuden auttajaksi, niin Harva ei pidä tätä minään harvinaisena ajatuksena, koska se esiintyy läpi Uuden testamentin.
 • WHO:n suosituksen mukaan niitä tarvittaisiin sata.
 • Tämä koskee niin ILO:n yleissopimuksia kuin OECD:n suosituksiakin.
 • Hän taputti Vahtosta olkapäälle, vakuutti iloaan tapaamisen johdosta ja suostutteli tulemaan.
 • » Lähdetään Amerikkaan », nuorukainen suostutteli tyttöä, » siellä kaksi nuorta ihmistä rikastuu ».
 • Monet puolueet ovat houkutelleet Hurstia kansanedustajaehdokkaaksi.
FEE 
addressee (info)
circumstances (info)
content (info)
degree (info)
depictive (info)
duration (info)
explanation (info)
frequency (info)
group (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
particular_iteration (info)
place (info)
purpose (info)
salient_entity (info)
speaker (info)
time (info)
topic (info)