FinnFrameNet:Assessing

From Sanat

arvio

 • FC Mikkelin valmentaja Matti Kuitunen ja maalivahtivalmentaja Ismo Korhonen hieman karsastavat Veikkaaja-lehden arviota FC Mikkelin sijoittumisesta Ykkösen etelälohkossa sijoille 5. -8. Viideskin sija toki kelpaa, sillä lohkosta menee viisi parasta ylempään loppusarjaan.
 • Vennola kysyi läsnä olleelta puolustusministeriltä tämän arviota asiasta.
 • Asiantuntijoiden arviot julkistetaan ensi kesänä.
 • Kansainvälisten uutistoimistojen arviot osanottajien määrästä vaihtelivat 6000:sta 30 000:een.
 • - Ainakin koulutustilaisuuksissa kaikkien tarkastajien arviot kohteista olivat samanlaisia.
 • - Katsotaan miten sujuu, oli Ropon arvio mahdollisuuksistaan finaalissa.
 • Salolaisen arvio on jo närkästyttänyt maatalousministeri Martti Puran ja muutkin hallituksen keskustalaiset ministerit.
 • Asiantuntijoiden arviot julkistetaan ensi kesänä.
 • Viljatilojen arviot tulevaisuudestaan ovat hieman muita synkempiä.
 • - Katsotaan miten sujuu, oli Ropon arvio mahdollisuuksistaan finaalissa.
 • Wacklinin arvio oli hivenen yliampuva, sillä kyllähän MP etenkin kavennusmaalinsa jälkeen lynnisti monasti varsin vaarallisesti.

arvioida

 • Kirkko arvioi toimintansa " tehokkuuttaan " tilaisuuksien osanottajamäärällä ja myös sillä, miten suuri osa kansasta
 • Tieteellistä tutkimusta voidaan arvioida useiden kriteerien pohjalta.
 • Mutta maltillisestikin ajatellen näemme tässä hetkessä tilinteon ja uusien avausten mahdollisuuden, hyvän syyn arvioida elämää ja maailmaa.
 • Hänen mielestään ratkaisevaa ei ole ratifiointimäärä, kun arvioidaan sitä, ilmaiseeko yleissopimus yleismaailmallisia intressejä.
 • Mitä heikommiksi opiskelijoiden valmiudet omaksua ( uudentyyppistä ) opetusta arvioidaan, sitä kauempaa käsiteltäviä asioita tulee lähestyä ja sitä enemmän opetuksessa tulee panna painoa yleisopinnoille ja yleisopintojen tyyppisille osille.
 • Hän oli saanut oppilaan vanhemmalta ankarasti pyyhkeitä kirjoitettuaan, että oppilaat arvioidaan jaksottain.
 • Tällöin ei aina voida arvioida vainon uhkaa kunkin henkilön kannalta erikseen, vaan pakolaiset hyväksytään ryhmänä kiinnittäen huomiota heidän alkuperämaansa olosuhteisiin ilman yksilöä koskevaa subjektiivista testiä.
 • Poliisi arvioi vahinkoja ainakin miljoonaksi Saksan markaksi ( 2,4 milj. Suomen markkaa ).
 • Muutaman kerran hän arvioi jarrutusmatkan väärin ja auto liukuu ohi postilaatikoiden.
 • Tiitinen ym. arvioi uudelleenkoulutusvelvollisuuden eri tavoin riippuen siitä, onko kysymyksessä lomautus vai irtisanominen.
 • SAK:lainen Paperiliitto arvioi neuvottelutilannetta valtuustonsa kokouksessa perjantaina.
 • Karttunen arvioi ne kuitenkin huomattavasti Mikkelin ympäristön rautakautisia löytöjä vanhemmiksi.
 • Kun iltapäivä on jo pitkällä, yksi puolestakymmenestä vuorottelevasta meklarista, ylivääpeli Heikki Välimäki arvioi kauppaa.
 • Siksi meillä pitäisi olla poliittista ja vastuuntuntuista rohkeutta arvioida palvelutuotantoamme uudelleen ja tällä tavoin päästä pysyviin säästöihin.
 • Rouva Koivistolla on varmasti pätevyyttä arvioida asiaa enemmän kuin monella muulla, sillä hän on emännöinyt taloa viimeiset kymmenen vuotta, kun se tätä ennen nukkui Ruususen unta neljännesvuosisadan.
 • Niinpä eräs lehti lopulta pani kommentoijat arvioimaan toisiaan.
 • Leirien työsaavutukset arvioidaan nousevan 10.000 — 7.000 hehtaariin — jos noudatetaan laajempaa kahdesta suunnitellusta vaihtoehdosta - tai sitten 3.800 — 2.700 hehtaariin noudatettaessa suppeampaa vaihtoehtoa.
 • Masonen ( s. 78 — 80, 87 — 88 ) arvioi kriittisesti näistä esitettyjä käsityksiä, mm. sitä, että Pirkkalan Hiidentie olisi johtanut Janakkalan Hiiden markkinapaikalle.
 • Lähteiden kuvauksen sijasta Huurre arvioi niiden merkitystä yleisistä näkökulmista.
 • Yleisesti ottaen Kulha arvioi kuitenkin varovaisesti lehtikirjoittelun vaikutuksia niinkuin viisasta onkin.
 • Sen sijaan hän arvioi Kristian IV :t-tä nimenomaan Tanska — Norjan kuninkaana ja iloitsee siitä, että juhlavuosi on tarjonnut häneen niin monia näkökulmia.
 • Koska tekijä kuitenkin katsoo, että hän historioitsijana voi tarkastella johdonmukaisesti ja historiallisesti asioiden eri puolia ja valaista niitä, täytyy teosta arvioida myös tältä kannalta.
 • Jos vaikutuksia on vaikea arvioida, niin ainakin lehden kannanotoista jää käteen tiettyjä kantavia teemoja joiden suuntaan yritettiin vaikuttaa.
 • Me arvioimme työtä numeroiden ja pääluvun mukaan.
 • Tämä meno: hyödyttää kaikkea ulkomaalaista kansallisen kustannuksella — sillä tätä eikä mitään muuta tietää järjestelmä, joka antaa ulkomaalaiselle sen työn ja voiton, joka lähtee kotimaan tavaran jalostamisesta — se on vain yksi puoli siinä melkein luonnonvastaisuuteen menevässä katsantotavassamme, että me arvioimme kaiken ulkomaalaisen korkealle ja kaiken omamme alhaiseksi.
 • Poljarnye Zorissa vierailleet suomalaiset asiantuntijat arvioivat laitoksen muita venäläisiä ydinvoimaloita siistimmäksi.
 • Lehden haastattelemat henkilöt arvioivat tapausta eri näkökulmista.
 • Kansalaiset arvioivat valtion virkamieskunnan kahdenneksitoista vaikutusvaltaisimmaksi instituutioksi ja siten eduskuntaa merkittävämmäksi.
 • Tulevat konekuljettajat arvioivat korjuuvaurioita
 • Lisäksi viranomaiset arvioivat aiheen niin arkaluonteiseksi, että painolupa edellytti sisällöllistä oikolukua erittäin korkealla tasolla.
 • nin pääministeri Ruud Lubbers arvioi neuvotteluja viime viikolla hyvin synkästi.
 • Todistusarvometodin mukaan — joka minun käsitykseni mukaan on oikea tapa arvioida näyttöä — tuomarin ei pidä kysyä itseltään: » Mitä pitää uskoa — ja ketä? », vaan: » Kuinka korkeat ovat todistusarvot »?
 • Kamojen nimistä voi arvioida olosuhteita ja tapahtumia, joiden kautta kukin nimi on syntynyt.
 • Lisäksi he arvioivat rattijuopon erittäin vakavaksi uhaksi muulle liikenteelle.
 • Silloin enkeli sanoi murheellisena: „ Niinkö vähäiseksi sinä arvioit yhden sielun merkityksen? "
 • Sinä arvioit itsesi liian mitättömäksi, pikku tyttöni, Kauko sanoi rauhallisesti, — mutta sinun tävtyy vähitellen päästä siitä.
 • Niinpä sinun on oltava selvillä, minkä mittapuun mukaan sinä arvioit arvoja, ja on nähtävä, millä tavoin kiedot elämäsi tuohon mittapuuhun.
 • Valtuuskunta arvioi Irakin tämän vuoden viljasadoksi 1,25 miljoonaa tonnia, mikä on kolmasosa viimevuotisesta sadosta.

arvioida uudelleen

 • Tarkoitus on arvioida uudelleen IMF:n välineitä ja valvontaa sekä yksityisen sektorin roolin selkeyttämistä kriisiin ajautuneiden maiden auttamisessa.
 • Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton olisi pakko arvioida uudelleen suhteensa Israeliin ja yleensäkin Lähi-idän tilanteeseen.
 • EY:n tuomioistuin ei normaalisti arvioi uudelleen tätä seikkaa.
 • Niillä tavarantoimittajilla, joiden tarjoamia tuotteita Systembolaget ei ole valinnut, on oikeus siihen, että kuluttajaryhmä arvioi uudelleen niiden tuotteiden laadun makutestissä, minkä jälkeen monopoliyhtiö mahdollisesti myy näitä tuotteita koeluontoisesti tietyn ajanjakson ajan.
 • Jamie puolestaan arvioi uudelleen uransa.
 • Toisaalta oli tullut aiheelliseksi arvioida uudelleen matematiikan opetus jatko-opintojen ja yhteiskunnan vaatimusten kannalta.
 • Tämän vuoksi maamme rehuviljapolitiikka tulisi arvioida uudelleen ja perusteellisesti.
 • Cheongin mukaan myös Taipein lentokentän turvajärjestelyt täytyy arvioida uudelleen.
 • RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Ole Norrback on valmis arvioimaan uudelleen Suomen suhdetta EY-jäsenyyteen, jos muut Pohjoismaat tekevät toisenlaisen päätöksen kuin Suomi.
 • Vaikka naishistorioitsijat ovatkin ryhtyneet arvioimaan uudelleen suhdettaan naisliikkeeseen, eivät he silti vielä täysin halua luopua feministisistä periaatteistaan eivätkä ' ' oppositiotieteen ' ' leimasta. "
 • Mutta kun hän arvioi uudelleen löytämänsä jalokiven arvon, syventyi evankeliumin totuuteen, sanoi hän kerran tuskissaan: » Ota, hyvä Jumala, ota kaikki minun syntini ja kaikki minun ihanteeni, kunhan vain saan pitää Sinun armosi! »
 • Ihmiset ovat ryhtyneet arvioimaan uudelleen ja pohtimaan näitä kysymyksiä.
 • Neuvostoliittolaisen tutkimuksen kannalta on merkittävää, että on esiintynyt pyrkimyksiä yleensäkin arvioida uudelleen toisen maailmansodan ensimmäisen vaiheen luonnetta.

arviointi

 • Arvonalennuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen kokonaisvahinkoon, mikä olisi irrottamisen seurauksena.
 • Turvallisuuden arvioinnissa otetaan huomioon yleisesti tunnetut riskit.
 • Juuri tästä väitöskirjan arvioinnissa pohjimmiltaan onkin kysymys: onko mahdollista 1990-luvulla esittää väitöskirjatutkimuksen tasolla asioita tavalla, joista puuttuu kaikenlainen loogisesti esitetty kysymyksenasettelu, suhteutus muuhun alan tutkimukseen ja ylipäänsä oikeusteoreettinen doktriini?

arvostella

 • Ette arvostele minua yksinomaan menneisyyden perusteella, siitä olen varma.
 • Muistakaa, etten ole sanonut uskovani kristinuskon totuuteen enkä tee sitä nytkään, mutta toivon, ettette silti arvostele minua huonommaksi kuin mitä olen.
 • Ette arvostele minua yksinomaan menneisyyden perusteella, siitä olen varma.

harkita

 • Vuoteen 1996 asti olisi ollut aikaa harkita tilannetta ja tehdä suunnitelmia.
 • - Aikooko opetusministeriö harkita määrärahoja uudelleen, kun esimerkiksi jääkiekon loppuottelussa tarjottiin nuorisolle väkivaltamalleja, ja myös voitonjuhlat olivat yhtä humalahakuisia kuin ennenkin.

luokitella

 • Rantakylän Orijärven veden laatu luokiteltiin vesistötutkimuksessa huonoimpien joukkoon.
 • Se luokiteltiin korkeimpaan vakavuusasteeseen eli seitsemään.
 • Puolet järvistä luokiteltiin uimisen kannalta hyviksi ja puolet välttäviksi.

pitää

 • Kohl sanoi parlamentin istunnossa, ettei hän pitänyt suunnitelmaa Euroopan unionista täydellisenä, mutta se antaa hänen mielestään selkeän ohjenuoran demokraattiselle Euroopalle ja vakaalle valuutalle.
 • tapahtuneen vain kolaria edeltäneissä kahden auton ohituksissa, eikä hän pitänyt vaarantamisia törkeinä.

punnita

 • Aholainen muistutti, että vaikka kansan ääntä on kuunneltava, äänestys oli neuvoa-antava ja loppujen lopuksi tulokseltaan tasainen ja että " valtuusto punnitsi tulosta nyt näin ".
 • Grant punnitsi tilannetta ja tuli liihea tulokseen, että bänen oli kätkettävä rahat johonkin varmaan piilopaikkaan.
 • Hän punnitsi tohtori Väisäsen mielipiteitä raamattukeskustelusta.

saada arvosana

 • Perjantai-iltan / x on vielä. suunnistuskilpailu 2 pojan ryhmissä ja leirillä opituista asioista kirjallinen jonka perusteella pojat saavat arvosanat leiritodistukseensa.

???

 • Venäjä on kotimme -puolueen parlamenttiryhmän johtaja Viktor Shohin puolestaan sanoi, että Jeltsin on erottamalla Kazakovin osoittanut arvioivansa asiaa moraalisesti ja eettisesti.
 • Yleisesti ottaen Kulha arvioi kuitenkin varovaisesti lehtikirjoittelun vaikutuksia niinkuin viisasta onkin.
 • Listat arvioivat urheilijoiden paremmuuden lajeittain.
 • Suomalaiset hätkähtivät viime kesänä, kun Maailman terveysjärjestö WHO arvioi terveydenhuoltomme vasta 31. sijalle kaikkiaan 191 maan joukosta.
 • Näin metsästäjällä on aikaa arvioida tilanne ja toimia suunnitellusti.
 • - Nyt kun julkinen talous alkaa kokonaisuudessaan kokonaisuudessaan lähestyä tasapainoa, voivat myös kunnat arvioida tulevaisuuttaan uudella tavalla.
 • Vaikka vakuutusmaksujen laskeminen vaatii suurta kykyä riskien arvioinnissa ja vaikka vakuutusmatemaattisten laskelmien ja ratkaisujen tekeminen näinkin monitahoisessa asiassa on vaikeaa ( tai joskus ehkä mahdotontakin ), saataneen aikaan kuitenkin suuntaa-antava ratkaisu.
 • Jos taas oppilasjoukossa olisi — minä en kyllä ole niitä tavannut — sellainen nero, joka kädenkäänteessä ennen keväällä annettavia kokeita panee kurssin niin selväksi, että hän siten osottautuu ennätysmieheksi, niin väärin olisi mielestäni häntä arvostella sen perusteella, " miten hän on » lukuv. varrella hummannut », vaan oikeampi on, että hänellekin annetaan tunnustus asettamalla » kokeet arvostelun pohjaksi » edellyttäen tietysti, ettei tässä anneta yhden eikä kahden kokeen asiaa ratkaista, vaan että kokeet sisältävät kypsyysvaatimuksen koko lukuvuonna suoritetusta työstä.
 • „ Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat vanhurskaasti ja hallitset kansakunnat maan päällä. "
 • — Vasta kun viha ja kiivaus on ohi, niin sinä ne tuomitset vääriksi.
 • » Ja minä näin suuren, valkoisen valtaistuimen ja sillä istujan, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niillä ollut sijaa missään ja minä näin kuolleet suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjoja avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, heidän tekojensa mukaan.
 • Tyson väitti Holyfieldin tehneen liikkeen tahallaan, mutta tuomari tuomitsi tapahtuneen vahingoksi.
 • Kiinalainen nuorisolehti on tuominnut koirien pidon lemmikkeinä porvarilliseksi dekadentiksi ilmiöksi.
FEE 
assessor (info)
circumstances (info)
containing_event (info)
evidence (info)
explanation (info)
feature (info)
frequency (info)
iterations (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
method (info)
particular_iteration (info)
phenomenon (info)
time (info)
value (info)