FinnFrameNet:Agree or refuse to act

From Sanat

hyljätä päätös

 • Yhdysvaltain ulkoministeri Warren Christopher sanoi, että Yhdysvallat aikoo pohtia liittolaistensa kanssa, miten vastata Irakin kieltäytymiseen.

kieltäytyä

 • Eräät huippupelaajat, etunenässä Boris Becker ja John McEnroe, kieltäytyivät osallistumasta Mtinchemn miljoonaturnaukseen.
 • Viikonlopun kiivaiden taistelujen jälkeen Vuoristo-Karabahin armenialaiset kieltäytyivät osallistumasta Rooman kokoukseen, vaikka paikalla oli Armenian edustajia.
 • Kirjanpainajat lakkoilivat ja kieltäytyivät painamasta manifestia, kerättiin adressia jne. Tunnot ja tapahtumat koetaan elokuvassa pääasiallisesti tuomari Kotkan vakaan isänmaallisen perheen välityksellä.
 • Hän kuitenkin kieltäytyi ottamasta virkaa vastaan.
 • Kun Ståhlberg kieltäytyi nimittämästä Mannerheimia suojeluskuntien ylipäälliköksi, Ingman julkaisi lehdessä signeeraamattoman pääkirjoituksen ja kehotti siinä suojeluskuntia mukautumaan.
 • Hänet otettiin kiinni 31.7. 1979 ja vietiin mainittuun pataljoonaan, jossa hän jälleen kieltäytyi palvelemasta.
 • Yhdysvaltain presidentti George Bush sanoi keskiviikkona, että Aziz kieltäytyi ottamasta vastaan kirjettä, jonka hän halusi lähettää Irakin johtajalle Saddam Husseinille.
 • Cheney kieltäytyi vastaamasta kysymykseen, vastaisiko Yhdysvallat näillä aseilla tehtyyn hyökkäykseen ydinasein.
 • Neuvostoliiton presidentti Mihail Goroatshov sanoi Irakin presidentin Saddam Husseinin olevan syyllinen sodan syttymiseen, koska hän " kieltäytyi noudattamasta maailman yhteisön vaatimusta ja vetäytymästä Kuwaitista ".
 • FFS kieltäytyi ilmaisemasta Pierrat'n käyttämää kiellettyä ainetta.
 • Norjan merkittävä uudistus lähti liikkeelle alhaalta päin, jopa niin, että kuningas kieltäytyi sitä sen ensimmäisessä muodossa vahvistamasta.
 • Valituksi tullut insinööri Tauno Manninen kieltäytyi virkaa vastaanottamasta.
 • Bändi kieltäytyi esiintymistä ilman palkkiota.
 • Myöhemmin Mikkelin maalaiskunnan valtuusto kieltäytyi asiaa edelleen kehittämästä.
 • Sen aikana ei kertaakaan puututtu siihen, että presidentti Martti Ahtisaari kieltäytyi esivaalista ja että puolueen presidentinvaalikuviot ovat ainakin ulkopuolisten silmissä saaneet hieman erikoisen sävyn.
 • Algeria ja Chile ilmoittivat välittömästi suostuvansa vastaanottamaan vapautettavat vangit, mutta Meksiko kieltäytyi syytä ilmoittamatta.
 • Jyrkkä kieltäytyminen antamasta pienintäkään tilapäistä luottoa rehelliseksi, vieläpä maksukykyiseksi tunnetulle kansalaiselle on uudenaikaista tunnottomuussysteemikapitalismia, joka ei suinkaan tule nostamaan köyhälistöä puutteesta vaan pikemmin painamaan sen isompaan puutteeseen.
 • Pelkkä kieltäytyminen täyttämästä lainmukaista luovutusvelvollisuutta ei siis ole Rikoslain 16 luvun 14 §:ssä edellytetty omankädenoikeus-rikos. *
 • Kolme suurta mahdollisuutta on ihmiskunnan edessä: ympärysvallat suostuvat rauhaan sellaisilla ehdoilla, että Saksa puolestaan voi ne hyväksyä, jossa tapauksessa päästäisiin parantamaan sodan tuottamia syviä haavoja ja jälleen kehittämään katkennutta sivistystyötä; taikka: ympärysvaltain ehdot ovat siksi ankarat, että Saksa ei voi niitä hyväksyä, jossa tapauksessa sota jatkuisi entistä raivokkaampana ja eurooppalainen ihmiskunta kulkisi suoranaista häviötään kohden; taikka: tulee sodan jatkumisen esteeksi uuvutettujen kansojen jyrkkä kieltäytyminen lähtemästä enää tappotanterille.
 • Te olette varmat, että Hänen Ylhäisyytensä Tasavallan Presidentti tulee vakuutetuksi siitä, että Tauno Tapanaisen kieltäytyminen täyttämästä asevelvollisuuttaan aiheutuu kaikkein rehellisimmistä vaikuttimista ja » ehdotatte, että tätä miestä... ei ainoastaan vapautettaisi vankilasta, vaan että hänet vapautettaisiin myöskin niistä sotilaallisista velvollisuuksista, joita hän omantunnonepäilystensä vuoksi ei voi täyttää ».
 • Syynä oli laivanvarustajain kieltäytyminen hyväksymästä merimiesunionin aikaisemmin esittämiä työehtoja.
 • Kyvyttömyys siitä kieltäytymiseen on kasvanut meille molemmille ylivoimaisen sietämättömäksi.
 • Syyksi auttamisesta kieltäytymiseen ei siis riitä rahattomuus.
 • Valko-Venäjällä viranomaiset kieltäytyivät hyväksymästä työläisten vaatimuksia poliittisista muutoksista, ja tasavalta näyni ajautuvan kohti suurlakkoa ensi viikolla.
 • Turkkilaisviranomaisten mukaan Nusaybinin yhteenotot alkoivat sunnuntaina, kun sadat kurdimielenosoittajat kieltäytyivät noudattamasta poliisin käskyä hajaantua.
 • Kun säästöpankki oli kieltäytynyt esittämästä ennakontarkastusta varten tietoja pankin talletusten veronhuojennuslain ( 1000 / 85 ) mukaan verovapaiksi katsomien talletustilien tilitapahtumista, voitiin talletusten koroista suoritettavan ennakonpidätyksen maksuunpano toimittaa arvioimalla.
 • Kertomusten luotettavuutta arvioidessaan hovioikeus oli nojautunut myös asianomistajan vaimon esitutkinnassa antamaan kertomukseen, vaikka tämä oli kieltäytynyt todistamasta oikeudessa.
 • Työnantaja oli kieltäytynyt maksamasta työntekijälle sairausajan palkkaa, koska työntekijän työkyvyttömyys työnantajan käsityksen mukaan oli johtunut työntekijän törkeästä tuottamuksesta.
 • EU:n jäsenmaat ovat kieltäytyneet antamasta komissiolle lupaa rahojen lainaamiseen.
 • Sekä Venäjän laivaston edustajat että Yhdysvaltain lähetystö ovat kieltäytyneet kommentoimasta välikohtausta.
 • Libanonilaiset ovat kieltäytyneet päästämästä heitä maahan, eivätkä israelilaiset salli heidän paluutaan.
 • Pentagon kertoi koneen menetyksestä torstaina mutta kieltäytyi antamasta tarkempia tietoja, koska pelastustoimet olivat vielä kesken.

suostua

 • ECG:n luotsi Stefan Karkulahti suostui kertomaan oman menestyksensä salaisuuden: - Tunnen pelaajani ja tiedän, ketä pitää kehua ja ketä haukkua, että heistä saisi mahdollisimman paljon irti.
 • Israel suostui neuvottelemaan valtuuskunnan kanssa, jossa oli yhdeksän palestiinalaista ja kaksi jordanialaista kieltäydyttyään ensin tapaamasta yksinomaan palestiinalaista valtuuskuntaa.
 • Venäjä ei ole edes suostunut paljastamaan Baltiassa olevien joukkojen täsmällistä määrää eikä myöskään antamaan sitovaa lupausta niiden täydellisestä kotiuttamisesta.
 • Lissabonin hallitus ei ole edes suostunut neuvottelemaan niiden luovuttamisesta.
 • Jarmo oli liian ylpeä suostuakseen ottamaan mitään Arjan vanhemmilta — tytärtä lukuunottamatta.
 • 125: —. Juupajofcelaiset oiivat tiedustelleet, paljoko Oriveden telefooniyhtiö vaatisi maksua suostuakseen antamaan vetää telefoonipylväisiinsä johdon välimatkalla Orivesi — Messukylä.
 • - Hyvältähän tämä kyllä kieltämättä näyttää, hän kuitenkin suostui toteamaan onnistuneen ottelun jälkeen.
 • Vain 13 prosenttia piti tärkeänä pysyä muodin mukana ja ainoastaan 7 prosenttia suostui tunnustamaan pitävänsä statussymbolien hankkimista tärkeänä tavoitteenaan elämässä.
 • Binns sanoi ihmettelevänsä, miksi hänen hallituksensa ylipäänsä suostui toimittamaan laskun eteenpäin.
 • Toiveet pikaisesta ratkaisusta Bosniaan nousivat tiistaina, kun serbit ja kroaatit suostuivat antamaan muslimeille lisää maata.
 • Useat näistä maista suostuivat vastaanottamaan haitilaispakolaisia, joiden pääsy Yhdysvaltoihin estettiin.
 • JLKF:n varsinainen johtaja Amanullah Khan pidätettiin viime viikolla, kun hän ei ollut suostunut peruuttamaan marssia rajan yli.
 • Koska A ei ollut suostunut lunastamaan velkakirjoja, T oli vaatinut A:n velvoittamis- ta ko. velkakirjoja vastaan maksamaan tilivelan määrän korkoineen.
 • Venäjän televisio kertoi, että Valko-Venäjä ei ollut suostunut allekirjoittamaan valtaosaa asiakirjaluonnoksista.
 • Jos — jos sinusta tuntuu, että yhteisillä suunnitelmillamme vielä on jonkinlaista vetovoimaa sinuun, et tiedä, kuinka iloiseksi tulisin, jos vielä suostuisit tulemaan liiketoverikseni — olet juuri se henkilö, jonka tarvitsen.

???

 • FFS kieltäytyi ilmaisemasta Pierrat'n käyttämää kiellettyä ainetta.
 • A kieltäytyi maksamasta lainaa takaisin vedoten siihen, että oikeustoimi oli pätemätön.
 • Binns sanoi ihmettelevänsä, miksi hänen hallituksensa ylipäänsä suostui toimittamaan laskun eteenpäin.
 • Jos kustantaja suostui maksamaan, he kokosivat eri lähteistä nopeasti kopioimalla, tyylillisesti tasoittamalla ja sopivia moraalisia tai poliittisia huomautuksia lisäämällä kirjoja melkeinpä mistä vain.
 • Kun useita vuosia sitten Virossa työskennellessäni jouduin eräällä paikkakunnalla antamaan ruokatalouskursseja, niin kurssilaiset kieltäytyivät syömästä kana-ateriaa, sillä kana oli » saastainen eläin ».
 • Mukaan kutsuttu oppositiolainen punaupseeri Pekka ( Petter ) Vartiainen vangittiin, kun hän kieltäytyi yhteistyöstä opposition kaatamiseksi.
 • Luulen sitäpaitsi, että pystyisin lyömään tuon Brownin laudalta — jos vain suostuisit auttamaan minua, Madeline, lisäsi Graig tarkoittavasti.
FEE 
explanation (info)
manner (info)
means (info)
particular_iteration (info)
place (info)
proposed_action (info)
speaker (info)
time (info)