FinnFrameNet:Adopt selection

From Sanat

hyväksyä

 • Syynä tähän on se, että esimerkiksi huonekalujen valmistuksessa on otettu käyttöön korvaavia materiaaleja.
 • K. A. Paloheimon kirjeistä ilmenee hänen Paasikiveä kohtaan tuntemansa kiitollisuus, mutta myös se, että Paasikivi hyväksyi suunnan, jonka neuvottelut Lontoossa olivat saaneet 48 Myöhemmin marraskuussa 1921 pankinjohtaja Arvi Paloheimo neuvotteli asian loppuvaiheen ja sopimuksen.

omaksua

 • ..,......... _ varoituksia " tyhjänpäiväisinä jotka tarvitsevat ns. uusien *., uhkauksina ja sanoi olevansa erittäin tyytyväinen siitä " päättävästä asenteesta ", jonka nämä maat ovat omaksuneet torjumalla Neuvostoliiton varoitukset.
 • Suomalaiset ovat omaksuneet 'elää ja antaa elää' politiikan ja he haluavat tulla toimeen sekä idän että lännen kanssa.
 • On sinänsä tietysti paradoksaalista, että Nietzschen kaltainen ajattelija omaksui käsityksensä tässä suhteessa juuri englantilaiselta utilitaristilta.
 • Jo nuorena hän omaksui poliisialan ammatikseen, sillä 34
 • Hän omaksui käsityksen, jonka mukaan Koivisto tulisi toimimaan entisen oman puolueensa apuna Urho Kekkosen kauden loppupuolelta ruttuun tapaan.
 • AKS:n vaikutuksesta IKL omaksui heimoajattelun ja etenkin Sinimustien piirissä Suur-Suomi-ajattelu kukoisti.
 • » Se ei tuottanut minulle mitään iloa, jos näin ihmisten omaksuvan mielipiteitäni samalla kuin näyttivät olevan tietämättömiä Jeesuksesta Kristuksesta sekä pelastuksensa tarpeellisuudesta.
 • Uskollisuus merkitsee tässä lojaalisuutta Ruotsia kohtaan, eikä siis ole ihmeellistä, vaikka siltäkin taholta on mielellään nähty suomalaisten omaksuvan sen korkeimmaksi kansallishyveeksi.
 • Kojonkoski pani kaksikon harjoittelemaan pienestä mäenny sästä Puijolla, ja kumpikin omaksui V-tyylin.
 • Shellin tavaramerkkiä ryhdyttiin tekemään tunnetuksi 1920-luvun alussa, mutta yhtiö omaksui Shell-nimen vasta 1929.
 • vapauteen ja turvallisuuteen pidä vaikuttaa pakottamalla se omaksumaan puolueettomuus tai demilitarisoiminen.
 • Lakkaamatta hänellä on ollut loistavia näkemyksiä ja hän on saanut ministeritoverinsa omaksumaan aatteensa, nähdäkseen liian usein suunnitelmiensa raukeavan saamattomuuteen, kompromissihaluun, äärimmäisten keinojen vihaan, varovaisuuteen, jotka ovat tavallisten miesten tunnuksia.

ottaa käyttöön

 • Minkä te hyväksytte, sen ottavat käyttöön vanhemmatkin naiset.
 • vastustajat ottavat käyttöön epädemokraattisia otteita, kuten on tapahtunut viime päivien aikana Vaasan läänissä.
 • Erittäin monissa kouluissa on otettu käyttöön ns. nollatoleranssi: pienimmästäkin sääntörikkomuksesta seuraa erottaminen määräajaksi.
 • Irak uhkasi sunnuntaina kiihdyttää Persianlahden sotaa ottamalla käyttöön muita kuin tavanomaisia aseita.
FEE 
agent (info)
attribute (info)
containing_event (info)
explanation (info)
means (info)
place (info)
purpose (info)
time (info)
value (info)