FinnFrameNet:Adjusting

From Sanat

asettaa

 • Me asetimme ansaraudat huolellisesti pyyntiin.

kalibroida

 • Puuntuotannon kannattavuutta kalibroidaan yhteiskunnan ja yksityisten välisillä tulonsiirroilla
 • alussa Yhdysvaltoihin, jossa sen toimintaa testataan edelleen ja kalibroidaan hiukkaskiihdyttimen avulla.
 • Sen jälkeen palat kalibroidaan
 • Toisessa palautetaan mittari mitattavan jännitteen kytkennän jälkeen jälleen alkuasentoonsa ( tavallisesti O-asentoon ) säädettävällä vastuksella tai potentiometrillä, jonka asteikko nyt kalibroidaan näyttämään mitattavaa jännitettä.
 • Nämä jaksolukumittarit kalibroidaan multivibraattorin avulla.
 • - Ennuste kalibroi vielä jonkin verran itseään, kertoo Häkkinen.

kalibrointi

 • Tällä hetkellä mittalaitteiden kalibrointi on ongelmallista ja satunnaista, koska esimerkiksi tutkimuslaitoksia ei rutiininomainen kalibrointi kiinnosta.
 • Tällä hetkellä mittalaitteiden kalibrointi on ongelmallista ja satunnaista, koska esimerkiksi tutkimuslaitoksia ei rutiininomainen kalibrointi kiinnosta.
 • Harvesterikilpailussa oli neljä tehtävää: tarkkuuskaato ja puutavaran valmistus, mittaustarkkuus ja kalibrointi, kasvatusmetsien käsittely sekä harvennushakkuu.
 • Käyttämällä hyväksi tunnettuja yleisradion aaltopituuksia käy kalibrointi seuraavalla tavalla.
 • C voidaan kalibroida suoraan, tai summittainen kalibrointi suorittaa, jos useita pieniä tunnettuja kapasiteetteja on saatavilla.
 • sesti, ja karkeasäädön kalibrointi on tyydyttävän tarkka.
 • Voidaan kysyä: miten pitää sellaisen erikoisvastaanottimen kuin NC-81X kalibrointi paikkansa.
 • Uuden kaasuttimen kalibrointi on aivan toinen kuin aikaisemman, mitä polttoaineneulaan, tyhjäkäyntisuutimeen, kuristuskanavaan y.m. tulee, mutta ovat kaasuttimet kokonaisuudessaan toisiinsa vaihdettavissa.
 • Tällä hetkellä mittalaitteiden kalibrointi on ongelmallista ja satunnaista, koska esimerkiksi tutkimuslaitoksia ei rutiininomainen kalibrointi kiinnosta.
 • Uuden kaasuttimen kalibrointi on aivan toinen kuin aikaisemman, mitä polttoaineneulaan, tyhjäkäyntisuutimeen, kuristuskanavaan y.m. tulee, mutta ovat kaasuttimet kokonaisuudessaan toisiinsa vaihdettavissa.

mukautua

 • Perussopimuksissa ei lähemmin määrätä, miten liittymisehdot ja liittymisen edellyttämät mukautukset kirjataan.
 • Liitteessä I on liittymisen vuoksi yhteisön johdetun oikeuden normeihin tehtävät mukautukset.
 • Lakiehdotuksessa on huomioitu mainitut ETA-sopimukseen tehdyt mukautukset.
 • ETAsopimuksessa on direktiiviin tehty mukautuksia, joilla on tavoitteena varmistaa ETA-alueen luottolaitosten vastavuoroinen kohtelu kolmansissa maissa.
 • Ei ole ajateltavissa, että koko yhteisön oikeuden välitön ja täydellinen soveltaminen uusissa jäsenvaltioissa olisi mahdollista, vaikka yhteisön säännöstöön olisi tehty tarpeellisia mukautuksia.
 • Teknisesti liittyminen toteutetaan tekemällä yhtäältä erinäisiä mukautuksia unionin perussopimuksiin sekä toisaalta sopimalla muista liittymisen ehdoista.
 • Liittymisasiakirjan toinen osa koskee perussopimuksiin sekä niihin rinnastettaviin asiakirjoihin tehtäviä mukautuksia.
 • Liittymisasiakirjan 30 artiklassa viitataan nimenomaisesti sen liitteessä II lueteltujen säädösten mukauttamiseen, mutta liittymisasiakirjan 169 artiklan nojalla mukautuksia voidaan tehdä mihin tahansa muuhun yhteisön johdetun oikeuden normiin.
 • Ihmisen sukupuoliseen käyttäytymiseen liittyvät toimintamuodot ovat tavattoman muuntelevia, so. sukupuolisen käyttäytymisemme pohjana olevat vaistot ovat joustavia ja sallivat mukautumisen erilaisiin olosuhteisiin niin kuin luonnossa täytyy ollakin.
 • Kun kirjoitus tuo elävästi mieleen meikäläiset olosuhteet ja osoittaa saksalaisten ammattiveljien mukautumisen uusiin olosuhteisiin sekä heille näissä avautuneet toimintamahdollisuudet, lainaamme seuraavassa kirjoituksen.

muutos

 • ETA:n ja mahdollisen EYratkaisun von Hertzen ei usko heti aiheuttavan muutoksia sosiaaliturvajärjestelmään.

muuttaa

 • Meilä käytännössä olevassa PURASEN ja TOMULAN yksinkertaistuttamassa menettelytavassa ei happokeiton jälkeen siivilöidä, vaan hapan liuos muutetaan emäksiseksi pienellä määrällä väkevää lipeäliuosta.

parannella

 • — Laitetta valmistettaessa voi jokainen parannella sitä omilla pienillä keksinnöillään ja saada sen siten mahdollisimman käyttökelpoiseksi.
 • Tuon ylänkömaan tyttärillä on siis mahdollisuus parannella ulkomuotoaan itse lypsämällään maidolla.

sopeuttaa

 • Nykyisin kattohuopatuotannossa on pyritty ottamaan ihmisten värisilmä huomioon ja samalla huopakattoa suunnitteleva pientalon rakentaja tai omistaja voi sopeuttaa talonsa katon värin maiseman väriin sointuvaksi.

säätää

 • Antenniteho on hieman yli 100 W, mutta voidaan sitä säätää rajoissa 75 — 175 W. — Virtalähteekseen vaatii lähetin normaalisen 220 V:n vaihtovirtaverkon ottaen tehoa 1250 kVA eli n. 900 W. Pääteasteen anodijännite on 1000 V, mutta voidaan tarvittaessa nostaa 1750 V:iin.
 • 4 ) Jos veturin matkalla ollessa höyrynpainemittari joutuu epäkuntoon, niin miten voidaan silloin painetta säätää?

säätö

 • - Minulla oli lauantaina väärät säädöt pyörän jousituksessa.
 • Ehkä autoni säädöt olivat liian kovat, analysoi Järvilehto menopeliään.
FEE 
agent (info)
circumstances (info)
degree (info)
feature (info)
final_value (info)
imposed_purpose (info)
instrument (info)
manner (info)
means (info)
part (info)
purpose (info)
time (info)