FinnFrameNet:Accuracy

From Sanat

epätarkka

 • Lasten epätarkoista havainnoista, muistierehdyksistä ja epäselvistä käsitteistä johtuvat valheet.
 • Tämä ou sitä surkutrliawalnpaa, kun cslmttktejä o », että sellaistenkin valiokuntain mietinnöt, joitten puheenjohtajat osaamat suomea ja vieläpä kulkemat suomenkielen harrastajan nimellisinäkin, esiintywät kielellisesti epätarkassa ja hutiloidussa asussa Se todistaa, etteiwät puheenjohtajatkaan käytännössä tahdo noudattaa ihanteitaan, » vaan owat waipunect wälinpitämättömijyteen.
 • Kiven korviin olivat Topeliuksen runosta jääneet kautta vuosien soimaan ennen kaikkea nuo sanat » englarna i faglahamn », niinkuin tiedämme jääneen m. m. monen monien raamatunlauseiden, useinkin epätarkassa muodossa.
 • Hallasten mukaan on kyseessä laillisesti epätarkka päätös.
 • Uropepsinogeenin eritys virtsaan vaihtelee tavattomasti, ja maidon saostamiseen perustuvan määritysmenetelmäkin on epätarkka.
 • Joissakin kirjoituksissa häiritsee epätarkka sopimusten dokumentointi; ammattislangilyhenne ei koskaan korvaa tarkkaa sopimuksen nimeä ja tunnusta!
 • Tämäkin luonnehdinta on kuitenkin metodisesti epätarkka.

tarkasti

 • Paaston tai hedelmäruokajärjestelmän jälkeen on käytettävä lopussa seuraavaa viikonkestävää ruokajärjestelmää ja pidettävä se hyvin tarkasti.

tarkka

 • Nokia sponsoroi Olavinlinnan tapahtumaa " huomattavalla summalla ", mutta toimitusjohtaja ei halua kertoa tarkkoja lukuja.
 • Matti Aira ei halua lähteä tekemään tarkkoja arvioita siitä, miten matkailun työllistävä vaikutus on muuttunut vuoden 1991 jälkeen.
 • Suurlähettiläs Derjabin ei kuitenkaan pystynyt vielä esittämään tarkkoja suunnitelmia tai aikataulua inkeriläisten kulttuuriautonomian toteutumisessa.
 • Ministeriöt eivät kuitenkaan ole pystyneet tekemään tarkkoja laskelmia lisähenkilöstön tarpeesta.
 • Tapaamisesta on tehty tarkka keskustelumuistio, ja se välittää Hitlerin hallinnon syvän huolestumisen tapahtumien kehityksestä.
 • Kuitenkin tutkimuksen kohdistuminen ensisijaisesti kiinteän omaisuuden käyttöoikeuksiin olisi voinut jotenkin näkyä jo teoksen otsikoinnissa, esimerkiksi alaotsakkeen muodossa, vaikka — kuten tekijä väitöstilaisuudessa huomautti — tarkka alaotsikointi olisi saattanut johtaa pitkään ja kömpelöhköön ilmaisuun.

täsmällinen

 • Lääninhallitukselle esitettiin entistä täsmällisempien ohjeiden antamisesta rantarakentamiseen sekä vesistöjen inventoimisesta.
 • Paljon täsmällisempien lähdetietojen perusteella voidaan analysoida kuolleisuuden alenemista viime vuosisadan keskivaiheilla.
 • Piireissä, joitten toiminnasta tässä nyt lähinnä on puhe, on viime aikoihin asti sosiaalisella toiminnalla etupäässä ymmärretty sitä, mitä täsmällisemmällä nimityksellä olisi kutsuttava hyväntekeväisyydeksi, suoranaista puutetta kärsivien ihmisten tilapäistä avustamista, joko taloudellisesti tai käymällä heidän luonaan keskustelemassa, raamattua lukemassa tai virsiä veisaamassa.
 • Sikäli kuin on tilaisuutta täsmällisemmällä tavalla kuin yllä, eroitella myöskin suotyypit toisistaan, käytettäköön niille Metsähallinnon suonkuivaustöissä käytettyä väritysmallia.
 • : tawoin woiwani paremmin kuin tähän asti tyydyttää anu. tilaajiani täsmällisemmällä tawaran toimittamisella, Marsinkin kun äsken sahalleni walmistunut haararata, joka wiime kcwäänä vuttui, on tässä suhteessa myös apuna.
 • Monessa kohden olisiwat repliikit lausuttawat paljoa hitaammin, kuin tapahtui, ja samlilla suuremmalla ja täsmällisemmällä painolla.
 • Päinvastoin tekniseltä vaikuttava käsitteistö on ollut luomassa käsitystä siitä, että juridinen materiaali on nyt voitu hallita aikaisempaa täsmällisemmällä tavalla ja saada luotettavampi kuva normeista ( Zitting, LM 1960 s. 861 ss. ).
 • Sen tähden vältettäköön puhumasta myös » oikeusfilosofiasta » silloin, kun ao. erikoisala ( esim. » oikeussosiologia », » oikeuslogiikka » ) saatetaan ilmaista omalla täsmällisemmällä joskaan ei yksiselitteisellä ilmaisullaan.
 • in ja kestämään luultavasti varsin kauan, on katsottu tarkoituksenmukaiseksi tuoda esille Suomen kanta aikaisempaa täsmällisemmällä tavalla, hän jatkoi.
 • Tämä tulkinta olisi vahvistettava peruskirjaa tarkistettaessa selventämällä mainittua sopimusmääräystä mm. määrittelemällä tarkemmin, millainen asioihin puuttuminen järjestön taholta on kiellettyä, ja, mikäli mahdollista, korvattava sanonta » valtion sisäiseen toimivaltaan olennaisesti kuuluvat asiat » jollakin täsmällisemmällä ilmaisulla.
 • Niitten tulosten perusteella näyttäisi olevan mahdollista järjestää entistä täsmällisemmällä tavalla hevosen ruokintaa, suunnitella parannuksia käytettäviin työvälineisiin nähden ja tarkistaa myöskin käsitystä siitä, minkälaisia vaatimuksia on asetettava työhevoseen sekä samalla siiloshevosecnkin nähden.
 • — Tällä tavalla voidaan » kosteusprosentin » vaikutus voin laatuun saada täsmällisemmällä tavalla ilmaistuksi.
 • Asetuksen henkeä vastaan ei voi olla, jos luokitus nykyisinkin suoritetaan tällä täsmällisemmällä pohjalla.
 • Mutta koulussa tunnilla oli hän täsmällinen » 3 ) Hän kävi myös ahkerasti tarkastamassa perustamiaan sunnuntaikouluja.
 • Kaikessa toiminnassa oli hän täsmällinen, erittäin huolellinen ja tunnontarkka.

virheellinen

 • Tällainen lähtökohta oli periaatteessa täysin virheellinen, sillä yhteenajoa pyritään käytännössä välttämään kaikin mahdollisin keinoin eikä kukaan — poikkeuksen vahvistettaessa vain sääntöä — aja tahallaan toisen kanssa yhteen.
 • Tämä tulkinta on täysin virheellinen.

väärin

 • Silti on väärin sanoa, että yksin Neuvostoliiton sortuminen romutti Suomen äärivasemmiston.
FEE 
agent (info)
circumstances (info)
degree (info)
domain (info)
frequency (info)
instrument (info)
means (info)
target (info)
time (info)