Etymologiadata talk:imsm:astala

From Sanat

SSA pitää sanan slaavilaista etymologiaa todennäköisenä, ja vain lähdeviitteissä mainitaan vanha germaanilainaselitys, mutta EES mainitsee molemmat mahdollisina. Myös LÄGLOS pitää germaanietymologiaa mahdollisena ("? Germ. LW").

Semanttisesti slaavilainen etymologia olisi nähdäkseni varsin ongelmaton, lähinnä -l- on aiheuttanut ongelmaa (ei siis selity kovin hyvin lähtömuodosta ostĭnŭ). Jos tähän keksittäisiin jokin ratkaisu, olisi etymologia varsin selvä tapaus. En tiedä, onko kantasuomen tasolla varsinaisia rinnakkaistapauksia, mutta jumala on periaatteessa saman tyyppinen tapaus, jos ajatellaan arjalaisoriginaalin *n:n korvautuneen *l:llä. Tässä tietysti mutkistaa se, että sana on paljon vanhempi laina, ja toisaalta marin jumo viittaa siihen, että -la on itämerensuomessa jotain johdinainesta.

LÄGLOS huomauttaa, että imsm -l- voisi selittyä germaanin deminutiivijohtimesta -la, mutta sopivaa originaalia ei ole attestoitu. --Sampsa Holopainen (keskustelu) 26. tammikuuta 2021 kello 23.20 (EET)