Etymologiadata:imsm:väljä

From Sanat

*väljä

Vastineet:

mksm. *väljä (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

väljä (asiak. 1597; yl.) ’avara, tilava, laaja; (liian) suuri, löyhä / weit, geräumig, ausgedehnt; (zu) groß, locker, weit’, merk. myös ’suurisilmäinen (verkko; Schr 1637); aukea paikka, aukio (osin VarsSm InkVi); aitaamaton metsä- t. yhteislaidun (Raam 1642; Savo ja ymp.); runsas, paljo (et. »väljässä vedessä»; laajalti murt.)’, väleä (paik. murt.) ’väljä; harva’, väljällävapaana, irti’, johd. väljähtää, väljähtyä, väljehtyälaimeta’, väljetä, väljentyätulla väljäksi; helpottua, vapautua (olot)
~ ink väljäväljä (s. ja a.)’, väljǟsulkona’ | ka väljäväljä, tilava, löysä, veltto, vapaa, aitaamaton; valta, lupa, vapaus; isosilmäinen verkko’, väljällävapaana, irti, hajallaan’, väljilleh id., väljäinetilava, aukea, vapaa’, väljetäväljetä, löystyä; vapautua; haihtua’ | ly väĺĺü (mon. väĺĺäd) ’väljä’, väĺĺǟ, väĺĺäihöllästi’, väĺĺälvaltoimenaan’, väĺĺetaväljetä’ | ve väĺ (g. väĺĺan) ’heikko, löysä, laiha (tee, maa), huono (sää)’, väĺĺashöllästi, huonosti’, väĺĺauid., valtoimenaan’, väĺĺahtudaväljähtyä’ | va väĺĺǟ, vällǟpois, ulos’, vällähtüäväljähtyä’ (vrt. myös va (Tsv) vältšähtüs, (Kukk) välkǟht́śüä id.) | vi väli (g. välja) ’kenttä, aukea’, väljasulkona’, väljaulos’, välimineulkonainen’, välineulkoinen’, (murt.) väljameriulappa’, (uud.) väljakaukio, tori’, väljendadailmaista’ | li vēĺaharva’, vēĺagəkulua’.
Sanan väljä (väljähtyä jne.) suhde äänt. ja merk:n puolesta läheisiin sanoihin väleä, väly (s.v. välähtää) ja välkeä on (lähes) sama kuin sanan valju2 (valjahtua jne.) suhde sanoihin valea (s.v. vaalea), valo1 ja valkea. Ks. myös väli.
Lähdekirjallisuus:
 • Ahrens 1843 GrEhstn 131 (sm väliä ’laaja; kenttä’ ~ vi väle ’nopea’, väli ’kenttä’)
 • Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve)
 • Ahlqvist 1877 SKR 59–60
 • Anderson 1879 Studien 104 (vi väli ~ md veĺe ’kylä’)
 • Thomsen 1890 BFB 98 (+ li)
 • Ojansuu Vir 1909 57–58
 • Saareste 1924 LVEM 144 (+ ka va)
 • T. I. Itkonen 1968 SUST 145 74 (sm väljä ~ lpN valˈljâ ’aukea paikka metsässä’)
 • E. Uotila 1970 Euroasiatica 1:7 10–13 (+ ly)
 • SKES 1978 1837–38 (+ ink)
 • EEW 1982–83 3974–76
 • Koivulehto 1993 LingU 29 34 (< baltt t. sl)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Etymologiadata:imsm:väljä/th

EVE:n sana-artikkeli

EVE:väljä

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:väljä