Etymologiadata:imsm:rapa²

From Sanat

*rapa

Vastineet:

mksm. *rapa (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

rapa2 (Gan 1784) ’loka, kura, lieju (et. PSm Pohjanm PSatak PSavo PKarj); suomuta (EPohjanm ja ymp.); sora, kivimurska (KaakkSm); hauras, rapea (murt. harv.) / Schmutz, Dreck, Schlamm; Modertorf; Kies, Schotter; spröde, mürbe, knusprig’, yhd. rapakivi (Jusl 1745; nyk. laajalti kansainvälisenä geol. oppisanana tietyistä graniittikivilajeista) ’helposti mureneva t. palanutkivi’, johd. rapainen, rapakka (LaatKarj ja ymp.) ’hauras, murea’, rapautuahaurastua’, ravataloata’, rapakko (ks. tätä)
~ ink rapakivirapakivi’ | ka rapakivimurska’, rapakivirapakivi, hauras, mureneva kivi’, rapa(h)inehauras; kurainen’, rapakkahauras’ | va rapatšivirapakivi’, (Kukk) rapapūhauraspuu’, rapasōhyllyvä suo’ | vi rabaräme; hauras’ | li rabākuohkea, mureneva rapautuva’, raʾbbi id. (sm > lpN rappeloka, kura’).
Samaa (todennäk. onomat.-deskr.) alkuperää kuin rapea1 (ks. tätä); huom. myös ink rappajääkappale’, va (Tsv) rappahauras’, sm rappeutua (s.v. rappio) sekä sm murt. (harv.) ropapöly, lika, kura, sakka’, ropainenpölyinen, rapainen, likainen’. — Merk:t ’kura, loka, lieju’ liittyvät läheisesti myös sanaan rapa1, ja onkin ajateltavissa, että kyse on alkuaan yhdestä sanasta (merk. ’(oluenpanossa jäävä) jäte’ perustunee kuitenkin germ vaikutukseen).
Lähdekirjallisuus:
  • Qvigstad 1881 Beiträge 101 (sm ~ lp rappe)
  • VW 3 1888 149–50 (+ li)
  • Paasonen 1897 NyK 27 122 (lp < sm)
  • Lisää kirjallisuutta s.v. rapa1

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Etymologiadata:imsm:rapa²/th

EVE:n sana-artikkeli

EVE:rapa

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:rapa²