Etymologiadata:imsm:paita²

From Sanat

*paita

Vastineet:

 • Suomi: paita
 • Karjala: paita
 • Vepsä:
 • Vatja:
 • Pohjoisviro:
 • Eteläviro:
 • Liivi:

mksm. *paita < kksm. *pajta < vksm. *pajta (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

paita2: mahapaita (Eurén 1860; savmurt. Pohjanm KaakkSm, paik. hämmurt.) ’vatsakalvo; mahalaukun seinämä / Bauchfell; Magenwand’, vatsapaita (P- ja KaakkSm Ink, paik. PHäme), pötsipaita (paik. kaakkmurt.) id.
~ ka paitarasvanaudan pötsiä ympäröivä rasva
? = lp buoiˈderasva, tali
? < germ *faita-z, vrt. mn feitrlihava, rasvainen’, nr fet id.; sm ja ka sanojen merkitykseen on voinut vaikuttaa myös paita1. — Toisaalta on mahdollista, että paita1 ja paita2 ovat samaa alkuperää. Mikäli myös lp sana kuuluisi samaan yhteyteen (eikä erikseen < germ), alkuperäisimmäksi merkitykseksi olisi kai ajateltava ’mahapaita, rasvavaippa; ? sikiökalvo’; ehdotetuista germ etymologioista ainakin s.v. paita1 mainittu olisi tällöin epätodennäköinen.
Lähdekirjallisuus:
 • Thomsen 1869 GSI 141 (lp < germ, vrt. mn feitr)
 • Setälä 1896 NyK 26 400–01 (lp ei germ; sm mahapaita ~ lp; vertailuja myös syrj ostj unk)
 • Toivonen 1914–22 FUF 15 84 (sm paita1 ja paita2 todennäk. samaa alkuperää)
 • SKES 1958 462 (paita2 = paita1; lp ei tähän)
 • Koivulehto Vir 1976 260 (lp < vkgerm *faita-; ims ei tähän)
 • Sammallahti 1984 Juuret 141 (lp joko ~ sm paita t. < germ *faita-)
 • Lehtiranta 1986 SFU 22 250 (lp buoiˈde ’Fett’ ~ sm paita ’Hemd’ < germ)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Etymologiadata:imsm:paita²/th

EVE:n sana-artikkeli

EVE:paita2

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:paita²