Etymologiadata:imsm:luta

From Sanat

*luta

Vastineet:

 • Suomi: luta
 • Karjala: luta
 • Vepsä:
 • Vatja:
 • Pohjoisviro: luda
 • Eteläviro:
 • Liivi:

mksm. *luta < kksm. *luta < vksm. *luča (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

luta (Eurén 1860; KaakkSm savmurt., paik. KPPohjanm), yhd. lutapuikko, lutapuu, lutavarpuhalkaistu varpu, jolla tuokkosen taitetut kulmat kiinnitetään sen päihin, säylä / der Länge nach gespaltenes Aststückchen zur Befestigung der Ecken eines Gefäßes aus Birkenrinde’ (> nr murt. Sm luta id.), luta(puu) myös ’puinen t. luinen tuohenkiskontaväline (et. KarjKann)’, luta myös ’apupuikko tuohitöiden kutomiseen (kaakkmurt.); pajunkuorisuikale (viikatteen terän, vastan, luudan sitomiseen; et. PKarj)
~ ink lutavasikan sääriluusta tehty väline, jolla pajun kuorta kiskotaan’ | ka lutanotkeasta varvusta halkaistu nide esim. viikatteen terän kiinnittämistä, vastan sitomista tms. varten; säylä’ | ly ludasäylä; reenpajun päitä toisiinsa kiinnittävä poikittainen side, joka tehtiin tuomen pinnasta; viikatteen nide’ | vi ludaapupuikko tuohi- t. niinitöiden kutomiseen’ (ims > ven murt. lúdegaviikatteen nidekohta’)
= lpN lotte (Lu In Ko T) ’kiila, suude; tulppa (T)’.
Merkitys ’viikatteen yms. nide’ viittaa siihen, että tähän yhteyteen saattaisi kuulua myös vi murt. ludakaisla’ (mahd. myös luga (g. loa) ’kaisla, ruoko’); huom. lisäksi lpN lottât (Pi Lu) ’kutoa, palmikoida nauhaa’. Vrt. lusa.
Lähdekirjallisuus:
 • Saxén 1895–98 Lånord 170 (sm > nr murt. Sm)
 • Kalima 1915 OLR 156 (sm ~ ka; ka > ven murt.)
 • Äimä 1919 SUST 45 117 (+ vi luda ’auran osa’)
 • Manninen 1934 SmSuku 3 172 (+ vi luda ’puikko’)
 • T. I. Itkonen 1948 SmLp 2 584 (+ lp lotte)
 • Valonen 1952 KA 9 23–26
 • SKES 1958 315 (+ ly; ims > ven murt.)
 • EEW 1982–83 1377 (? + vi murt. luda ’kaisla’, mahd. myös vi luda ’auran osa’ ja luga)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Uralilainen 1
Lähde, s. Väite Argumentit
T. I. Itkonen 1948: 584 = saa lohti 'kiila; tulppa'
Sammallahti 1998: 123 Puolesta
Aikio 2002 FUF: 12 Tarkennus: = ksam *jətə > nen yød° 'block of wood - -; pole', en дёго'дёзозту" 'pole in a trap', slk čati̮ 'beater, cudgel' (< kur *luta) Sekä ims, saa että sam merk. johdettavissa merkityksestä '(työkaluna käytettävä) puunpala'
Aikio 2006 FUF: 29 Vastaan slk vastineet edellyttävät ksam asua *jəcə
Uralilainen 2
Lähde, s. Väite Argumentit
Aikio 2006 FUF: 29 ? = ksam *jəcə, vrt. nen en [yllä], enT d́oδo 'nahankäsittelylauta', ngan d́etə 'aluskivi luiden pilkkomiseen', slk ćačə 'nuija' (? < kur *luča) slk vastineet edellyttävät ksam affrikaattaa

EVE:n sana-artikkeli

EVE:luta

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:luta