Etymologiadata:imsm:järvi

From Sanat

*järvi

Vastineet:

mksm. *järvi < kksm. *järwi < vksm. *järwä (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

järvi (Agr; yl.) ’See
~ ink ka järvijärvi’ | ly d́ärv, -i | ve järv | va jarvi | vi järv, murt. järi, jerv | li jāra, jɔ̄ra id.
= lp jawˈrejärvi’ | mdE eŕke, M (j)äʀ́käjärvi, lampi’ (-ke on demin.-suff.) | tšerL jär, I jerjärvi’.
Lähdekirjallisuus:
 • Scheffer 1673 Lapponia 178 (sm ~ lp)
 • Fischer 1768 SibGesch 163 (+ md tšer)
 • Ganander 1786 NFL 1 267 (+ vi)
 • Porthan 1787 OS 1 40a
 • Ahlqvist 1856 WotGr 126 (+ va)
 • Ahlqvist 1859 Anteckn 86 (+ ve)
 • *Budenz 1869 NyK 7 36 (+ li)
 • E. Itkonen 1953–54 FUF 31 171
 • SKES 1955 132
 • Häkkinen 1987 ES 83
 • UEW 1988 633
 • Nuutinen Vir 1989 497–501 (< baltt, vrt. liett jáura ’suo’, jū́ra ’meri’ jne.)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Etymologiadata:imsm:järvi/th

EVE:n sana-artikkeli

EVE:järvi

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:järvi