Etymologiadata:imsm:iho/th

From Sanat
Uralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Paasonen 1901 MdChr: 69 [ks. tarkemmin, ks. SSA]
Holopainen, Junttila & Kuokkala 2017: 117–118 - Vastaan Mordvan ja marin *j-alkuisia sanoja ei voi säännöllisesti liittää imsm, saa ja ko sanojen yhteyteen. Marin sana ei välttämättä liity 'iho'-sanojen yhteyteen lainkaan (Holopainen & Metsäranta, esitelmä 2016). Imsm *-o:n alkuperä on epäselvä, ei selvää johdinainesta.
Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 2001 StO: 369–71 iho, saa assi, md jožo, jož(a), ma juž-, ko < *iša t *iča ← ir iza t *idza-, vrt. av izaēna- ’nahasta tehty’ Substituutiona joko *š ← *z t *č ← *dz, jälkimmäisessä tapauksessa saa assi imsm laina
Holopainen, Junttila & Kuokkala 2017: 117–118 - Vastaan Esitetyille konsonanttisubstituutioille ei paralleeleja