Etymologiadata:imsm:hirvi/th

From Sanat
Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Thomsen 1890: 225 + x ? ← ba *širvis (?*širvas) vrt. pr sirwis ’metsäkauris’ Sanojen hirvi, kela ja panu lähtömuodot, joitten vastineet tavataan vain muinaispreussista, ovat varmaankin aiemmin olleet laajemmin levinneitä; balttilaisperäisiä metsästykseen liittyviä sanoja ovat myös ansa, lahto ja tarvas
Ritter 1993: 39 + Puolesta Odotuksenmukainen *hervi ~ *härvi on voinut saada -i-n adjektiivista hirveä
1994 SEGV: s.v. irvi2 x Tarkennus: tähän myös lt šìrmas 'kimo', lv sirmis 'hiirakko', vrt. lt šìrvas 'kimo hevonen', josta ⇒ hirvas Lähtömuoto ⇐ kie *ḱer- ’pää, sarvi’; baI sanueen yhteys juureen *ḱer ~ *ker 'tumma, likainen, harmaa' on sekundaarinen
Salo 1997: 52–3 + Puolesta Kiukaiskulttuurin hirvenpääaseiden yleistymisessä voidaan nähdä hirven omaksumisen rinnakkaisilmiö
Vaba 2011 KjK: 752 + Puolesta Balttilaisperäistä metsästyssanastoa ovat myös ka utra ja vs kähr
Junttila 2012 SUST 266: 268 + Puolesta Balttilaisperäistä metsästyssanastoa on myös ve hähk

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli