Etymologiadata:imsm:heldeh/th

From Sanat
Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Ojansuu 1921: 6–7 + ← ba vrt. lt šil̃tis ’lämpö’ Lt -il- ~ sm -el- kuten lt -ir- ~ sm -er- lainassa herne ~ lt žirnis
Kalima 1936: 80 + Puolesta Muista -ija-vartaloisista ba sanoista ksm *--päätteisinä ovat lainautuneet herne ja toe
Salo 1997 БСИ: 88 + Puolesta Sääsanasto liittyy balttilaiskontaktien kaudella yleistyneeseen maanviljelyselinkeinoon
Ritter 1998 ResB: 115 + Puolesta Ksm *-i- > -e- h-n ja k-n jäljessä -l-n ja -r-n edellä
Plötz 2013 IJDLLR: 153 + Puolesta *-eš-päätteisistä ba lainoista valtaosa palautuu *-ijas- ja *-ijā-päätteisiin kba muotoihin
Junttila 2015: 179 + Tarkennus Ba lainoissa helle, herhiläinen, herne ja kelle saattaa edustua välivaihe kehityksessä ie l r > ba il ir, jolloin ne ovat vanhempia lainoja kuin hirsi ja kirsi

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli