Etymologiadata:imsm:heühen

From Sanat

*heühen

Vastineet:

mksm. *heühen < kksm. *šewšemi < vksm. *šewšǝmǝ (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

höyhen (Schr 1637; et. VarsSm Satak KPPohjanm g. höyhenen, muualla yl. höyhemen) ’Feder’, murt. myös höyhön, höyhöin (Sorol 1625 »Cotcan höyhömet»), hööhen, hööhön, höyhäme, höyhemä, höyhemäin, höyhenä, höyneh(e-), johd. höyhentää
~ ink höühen (mon. höühenet, höünet) | ka heyhen (g. heyhenen t. heyhtenen), höyhen, höyhtelöuntuva, hahtuva; kevyt, pehmeä, löyhä’, heyhenteänyppiä höyhenet’ | ly höuhen, heuheń, höuhteń (mon. -ned, -ńed), höuhetä (prs. höuhendan) ’nyppiä höyhenet’ | ve h́öuńeh, hüuneh, heunez (g. -nhen) ’untuva’, h́öuneht́t́a, h́üuneht́t́ahöyhentää’ | va eve, evēhöyhen’ |  ? vi ehme, ehmes, õhmehöyhen, untuva’, ehemed, ehtmeduntuvat
= lpIn soousa (mon. soksameh; Ko Kld T) ’(eläimen) karva’.
Lähdekirjallisuus:
  • Ahlqvist 1856 WotGr 124 (sm ~ va)
  • Genetz 1877 KL 12 (+ ka)
  • Setälä 1890–91 ÄH 331
  • Kettunen 1922 LVeHA 1 83 (+ ve)
  • Mägiste 1926 EKeel 5 52 (+ ly vi)
  • Tunkelo 1946 VeKÄH 383
  • SKES 1955 101
  • E. Itkonen Vir 1959 306 (+ lp)
  • EEW 1982–83 167

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Länsiuralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Itkonen E 1959 Vir: 306 = saaIn soousa ’eläimen karva’
Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
EES 2012: s.v. ehmes = saaIn soousa ’eläimen karva’ < ba *šeusm- vrt. lt šiausti ’pörröttää, pörhistää’, lv šausties ’harottaa, sojottaa’, šausmas ’kauhu, pelko’
Onomatopoieettinen
Lähde, s. Väite Argumentit
EES 2012: 58 onom.

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli

EVE:n sana-artikkeli

EVE:höyhen

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:heühen