Etymologiadata:imsm:hatra/th

From Sanat
Balttilaisperäinen (1)
Lähde, s. Väite Argumentit
Viitso 1983 SUST 185: 272 + ← ba vrt lt audrà ~ áudra ’myrsky’ -tr-yhtymä viittaa lainaan; h-alkuisuuden saattaa selittää homonymian välttäminen sanaan aura
Junttila 2011 SSGL 38: 121 - Vastaan Merkitysyhteys on kyseenalainen
Balttilaisperäinen (2)
Lähde, s. Väite Argumentit
Vaba 2016 KjK: 939–46 + + < ksm *hatra ← ba *šandra-, vrt. lt šandras ~ šandrus ~ mon. šandrai ~ šandros ’(tulvaveden tuoma) irtotavara, roskat, ruohonkorret’; hauder ~ hautera ~ houteri ehkä myös tähän [ks. tarkemmin] Kolmen konsonantin yhtymästä jää edustumatta alku-n kuten ba lainoissa ahdas, lahti ja siula; lähtömuoto < ie *kwendhr-o/ā, josta myös > kesl slov svedrc ’rohtosappi’, vah(an)in spandr ’pilviharmikki’, lat combrētum ’kombretum(kasvi)’, iir contrán ’karhunputki’
Germaanisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Fries 1962: 33–6 (Hakulinen) < *hatru ~ *hatra ← msk *hautr id. > ru höter ’merilevä, rakkolevä’
Vaba 2016 KjK: 939–46 - - Vastaan Substituutiosta msk diftongi + tr → smL -ur- ~ muu ims -tr- ei ole paralleeleja; oletettu lähtömuoto tavataan vain Gotlannista ja suomen kielialueeseen rajautuvista murteista eikä sillä ole selvää sk etymologiaa

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli