Etymologiadata:imsm:hako/th

From Sanat
Balttilaisperäinen (1)
Lähde, s. Väite Argumentit
Thomsen 1890: 244 ? ← ba vrt. lv žagas ’irtonaiset lehdet, lehvät, vihdat’
2007 IMSK 2: 71 + Tarkennus: alkumerkitys 'oksa' [Ims merkitysten kehittymisestä]
Junttila 2015: 174 197 - Vastaan Semanttisista syistä hylättävä
Junttila 2017 SUSA: 138–9 142 + Tarkennus: ← ba *žagā, vrt. myös lt žagaras ’risu’ ~ ? lv zega ’ruumis, vartalo’ ⇐ lt žagas ’suova; keko, kasa’ Lv sana on aiemmin voinut merkitä ’runkoa’, vrt. sm runko = ers рунго ’vartalo’, jolloin balttilaisen sanueen taustalla näkyy sama merkityksen kahtiajakoisuus, joka hako-pesyeellä on edelleen: kaikkialla ims kielissä tavattavien merkitysten ’havupuun oksa’ ja ’neulanen’ ohella tavataan ims:n itäisellä sivustalla yleisimpänä merkityksenä ’lahonnut t. vettynyt puu’
Balttilaisperäinen (2)
Lähde, s. Väite Argumentit
Weske 1890: 168 205 ← lt šakà ’oksa, haara’
Ojansuu 1921: 6 + Puolesta Lähtömuodon vastineita mia śakhā ja arm çax 'oksa'
Kalima 1936: 93 - Vastaan Semanttisesti ongelmallinen
Nieminen 1940 Vir: 378 + Puolesta Merkitysero on ratkaisevasti Kaliman olettamaa pienempi
1965 LEW: s.v. šakà + Tarkennus: vrt. myös mslI kslE соха ym. sl 'tukipuu, paalu; sahrat' Lähtömuodon vastineita myös go hōha 'aura' ja alb thekë 'hapsu, hede'
2007 IMSK 2: 71 + Tarkennus: alkumerkitys 'oksa' [Ims merkitysten kehittymisestä]
Junttila 2017 SUSA: 138–9 142 - Vastaan Ba sanansisäisen soinnittoman klusiilin ims yksittäisklusiiliedustus epäodotuksenmukainen

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli