Etymologiadata:imsm:ativo

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

*imsm:ativo

Vastineet:

  • Suomi: ativo
  • Karjala: ativo
  • Vepsä: adiv
  • Vatja:
  • Pohjoisviro:
  • Eteläviro:
  • Liivi:

mksm. *ativo < kksm. *atejwo (J.P.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:ativo/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Balttilaisperäinen
Kalima 1939–40 FUF: 211–14 x + x x ← ba vrt. lt ateiva ~ ateĩvis 'tulokas' Äänneyhtymä -ti- ei edellytä sanan lainautumista vasta ti > si -muutoksen jälkeen, sillä -ti- < -tej- ← ba -tei-
Koivulehto 1972 NphM: 628 + Puolesta Kehitys tej- > - on myös balttilaislainassa tiine sekä eräissä vanhemmissa perintösanoissa
Liukkonen 1999: 27, 106, 122 + + Puolesta Balttilaisesta prefiksisubstantiivista lainautunut myös sarana; -tej- > -tī- myös balttilaislainassa portimo
Heikkilä 2014: 88 x Tarkennus Lainautunut vasta ksm ti > si -muutoksen jälkeen ja kuuluu siksi myöhempään balttilaislainakerrostumaan kuten pitkävokaaliset hiiva, luuta ja tuura
Junttila 2015: 216, 241 x - Puolesta [myös vasta-argumentti] Balttilaisesta prefiksisubstantiivista lainautuneet myös aatkela ja viikate; suppea levikki
Holopainen - Kuokkala - Junttila 2017 NyKÚE: 129 + Puolesta Ba -ā > sm -o myös kolmitavuisissa lainoissa angervo, lapio ja nukero

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:ativo